Hopp til innhold

Enighet i meklingen i staten og Oslo kommune

Det har pågått flere meklinger hos riksmekleren i natt. Oppgjøret for de statsansatte kom i havn like etter klokken 6 i morges, bekrefter Riksmekleren til NRK.

Barn i barnehagen

En rekke virksomheter i Oslo kommune Kunne blitt rammet av en eventuell streik i Oslo.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne satt seks timer på overtid for å finne en løsning i meklingen med staten.

– De statsansatte får et generelt tillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Glad for enighet

I tillegg til et generelt tillegg til alle er det gjort enkelte mindre justeringer i hovedtariffavtalen.

Det er blant annet lagt inn forpliktende formuleringer om likelønn og kompetanseheving knyttet til klima og miljøspørsmål.

– Meklingen har gitt resultater både i form av noe økonomi og forbedringer i og tydeliggjøringer i enkelte avtalepunkter, sier forhandlingsleder i Akademikerne Anders Kvam.

Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober. Det vil i år ikke bli gjennomført lokale forhandlinger.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Enighet i Oslo – brudd for legene

Det har vært folksomt hos Riksmekleren natt til torsdag. Meklingen mellom Legeforeningen/Akademikerne og KS endte i brudd og kan føre til streik fra 26. oktober.

Også de kommunalt ansatte i Oslo har meklet med arbeidsgiveren i natt.

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne enige med Oslo kommune.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent.

Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0.9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

Historisk seier

Fagforbundet fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo

Forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune Oslo kaller det en historisk seier.

– Dette har vært et krav gjennom mange år. At det nå endelig er på plass, gir våre medlemmer en bedre trygghet, sier hun

Fornøyd

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo sier han er fornøyd med at partene har blitt enige.

– Opposisjonspartiene, med Høyre i spissen, har over flere år fått sine alternative budsjetter til å gå opp ved å forutsette store endringer i ansattes pensjon. Det er svært forståelig at dette vekker stor uro hos våre ansatte. Derfor valgte vi å imøtekomme kravet, sier Wilhelmsen.

I tillegg sikrer oppgjøret styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger. Rett til permisjon med lønn for opplæring, utdanning og videreutdanning.

Fikk ikke gjennomslag

Akademikerne fikk på sin side ikke gjennomslag for sitt hovedkrav om å endre lønnssystemet fra sentrale til lokale forhandlinger.

– Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen. Det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo

De valgte likevel å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i.

Det ble brudd mellom Legeforeningen og KS om en særavtale som regulerer legevakt. . Dersom medlemmene forkaster forslaget i en avstemning innen 23. oktober kan det være fare for legestreik.

AKTUELT NÅ