Ingen togstreik etter enighet

17 timer på overtid ble også Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund enige med Bane NOR om en ny tariffavtale. Dermed er togstreiken avverget.

Tog

TOGET SKAL GÅ: Etter over 30 timer i mekling ble det til slutt enighet mellom de ansatte og ledelsen i Bane NOR.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane NOR

FORNØYD: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR er fornøyd med å ha unngått streik.

Foto: Jon Petrusson / NRK

– Dette tror dette er en god avtale for medarbeiderne i Bane NOR og det er en akseptabel avtale for oss i ledelsen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR til NRK.

Enigheten betyr også at faren for streik som kunne rammet togtrafikken flere steder i landet er avblåst. Det ble først oppnådd enighet med YS-forbundet Delta rundt kl 14 i ettermiddag. Tre timer seinere ble det også enighet med LO-forbundene.

– Dette gjør at vi slipper å komme i konfliktsituasjon slik at passasjerer og gods kommer dit de skal, sier Frimannslund fornøyd.

Forhandlingene har både handlet om å etablere en ny tariffavtale etter overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR og å gjennomføre lønnsoppgjøret for 2017. Lønnsoppgjørene er på nivå med frontfaget opplyser Bane NOR i en presemelding.

Frimannslund beskriver forhandlingene som krevende, og trekker fram spørsmål om arbeidstid for de ansatte som spesielt vanskelig:

– Vi har forhandlet om dette i over et år, og så ender vi opp i mekling. Og nå er vi enige etter godt over 30 timer, sier Bane NOR-sjefen.

– Kunne dere ikke klart dette tidligere?

– Det er lett å si i etterpåklokskapens lys, men jeg tror faktisk at denne prosessen var nødvendig for å komme fram til et resultat begge parter kan leve med, sier Bane Nor-sjefen.

Passe fornøyd

Leder Rolf Ringdahl i Norsk Lokomotivmannsforbund

MELLOMFORNØYD: Leder Rolf Ringdahl i Norsk Lokomotivmannsforbund er fornøyd med resultatet på arbeidstid – men ikke på lønn.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Leder Rolf Ringdahl i Norsk Lokomotivmannsforbund beskriver forhandlingene som tøffe.

– Det som har vært viktig for oss har vært det som går på kjøre– og hviletid samt nattarbeid. Der har vi fått fullt gjennomslag, sier Ringdahl til NRK.

Men ikke alle områder har han fått fullt gjennomslag på. I følge Riksmeklerens møtebok for LO-forbundene/Spekter og tilsvarende for Delta/Spekter har de ansatte fått et generelt tillegg på 7.000 kroner med virkning fra 1. aril 2017.

– Det er ting som går på økonomi som vi synes kunne vært bedre, sier Ringdahl.

Heller ikke leder Jane Sætre i Norsk Jernbaneforbund synes resultatet er strålende på alle områder.

– Vi er sånn passe fornøyd, vil jeg si. Vi er veldig glade for at vi kan anbefale resultatet til medlemmene og at vi kan unngå konflikt, sier hun til NRK.

– Vil leve ordinære liv

Jane B. Sætre er leder i Norsk Jernbaneforbund

SÅNN PASSE: Leder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund mener resultatet er godt nok til å kunne anbefales overfor medlemmene.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Også Sætre trekker fram spørsmål om arbeidstid som spesielt vanskelig.

– Bane NOR vil ha fleksibilitet og at folk er til stede når de trenger dem. Vil vil ha forutsigbarhet og medbestemmelse, og disse interessene har vært vanskelige å forene, sier Sætre.

Hun mener muligheten for de ansatte til å leve ordinære liv har stått sentralt.

– Noen har weekend-barn, noen har små barn og noen vil dra på hytta i helgen. Og det kjøret det legges opp til i denne bransjen der man alltid skal være tilgjengelig på kort varsel er ikke arbeidstaker interessert i, sier Sætre.

Fra Spekters side og Delta er forslaget endelig vedtatt, mens LO har varslet at forslaget skal ut på uravstemning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger