Enige om bistandsfordeling – ikke om beløp

STORTINGET (NRK): Regjeringspartiene og KrF og Venstre er enige om hvordan bistandspengene skal fordeles. Hvor stor summen blir, gjenstår å se.

Flyktningleir øst i Kenya. Hvite, runde telt på gylden sand.

POLITISK DRAGKAMP: Ett av budsjettforhandlingenes vanskeligste punkter blir bruken av bistandsmidler. Et utvalg er nå enige om innretningen. Bildet er et arkivfoto fra 2011 som viser en av de største flyktningleirene i verden; Dadaab i Kenya.

Foto: TONY KARUMBA / Afp

– Hvis det ikke blir en krone mer til bistand, så kan ikke jeg sette mitt navn på den avtalen, men hvis vi får noe mer, så er innretningen blitt bedre, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Sammen med Sylvi Graham fra Høyre, Per Sandberg fra Frp og Torild Skogsholm fra Venstre har han deltatt i et bistandsutvalg som har jobbet på vegne av budsjettforhandlerne.

Mens de finanspolitiske talspersonene skal bli enige om summen, har utvalget sett på hvordan pengene skal fordeles. Ifølge Ropstad har de kommet fram til en vekting som alle fire partier kan leve med.

– Vi er langt på vei enige om innretningen av bistanden, og det vil gjøre det lettere for hovedforhandlingene, sier han.

Kutt for noen, mer til de fattigste

Ropstad ønsker ikke å snakke om detaljene, men han gir inntrykk av at KrF langt på vei har fått gjennomslag for sitt syn.

– Alle som har sett KrF sine prioriteringer vet at vi er opptatt av de fattigste landene, og at mer skal gå gjennom frivillige organisasjoner fordi vi mener det er en bistandsform som fungerer godt. Da bør det heller ikke overraske noen at det er blitt tatt med i det endelige resultatet.

Kjell Ingolf Ropstad

UAKTUELT: Kjell Ingolf Ropstad i KrF er klar på at partiet ikke kan godta omprioriteringene regjeringen har foreslått.

Foto: Per Arne Kvamsø

Ropstad svarer et tydelig «nei» på om KrF kan gå med på regjeringens forslag om at 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet skal gå til å dekke flyktningutgifter her hjemme.

Hva kan dere godta?

– Det er altfor tidlig å diskutere smertegrenser. Vi er opptatt av at så mye som mulig skal brukes utenfor Norges grenser.

Tilbud på bordet

Mandag ettermiddag starter budsjettforhandlingene opp igjen.

Nettopp bistand blir utfordrende for partiene å enes om. Mens Høyre og Frp mener det er rett og rimelig at rundt 20 prosent av bistandsbudsjettet brukes på flyktninger som er kommet til Norge, sier Venstre og KrF blankt nei.

KrF krever også mer til minstepensjonistene og flere lærere i småskolen. Venstre ønsker fortgang i det grønne skatteskifte, mer til fattige barnefamilier og tiltak mot arbeidsledighet.

Etter planen skal Høyre og Frp legge fram et forslag for støttepartiene mandag. Dersom finanskomiteen skal rekke å levere sin innstilling til Stortinget innen fristen 20. november, må forhandlingene komme i mål allerede førstkommende fredag.

SISTE NYTT

Siste meldinger