Hopp til innhold

Enige om å satse på inkluderende arbeidsliv

En inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid blir et av de viktigste satsingsområdene til regjeringen, uavhengig av om Venstre blir med eller ikke.

Det vil bli gitt en statusrapport om forhandlingene så langt.

Partilederne i Høyre, Frp og Venstre holder i dag et pressemøte for å gi en kort statusrapport på regjeringsforhandlingene.

Under oppsummeringen av regjeringsforhandlingene på Jeløya torsdag snakket Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande om én sak som blir blant de viktigste prioriteringene de neste fire årene:

Sysselsettingsandelen skal opp.

– Derfor kommer vi til å sette i gang en inkluderingsdugnad, sa Solberg.

– Viktig å gjøre Norge rausere

Ved hjelp av det partilederne beskriver som målrettede tiltakspakker skal regjeringen sørge for et mer inkluderende arbeidsliv for dem som allerede er utenfor arbeidslivet.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande fremhevet hvordan små bedrifter har vært flinke til å skape en arbeidsplass der de inkluderer mennesker som er utenfor arbeidslivet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– For Venstre er det viktig å gjøre Norge rausere og vi mener at det å lage en ordentlig inkluderingsdugnad er et riktig skritt, sier Skei Grande.

Partilederne pekte spesielt på tre grupper som de mener det er viktig å sørge for at blir inkludert i arbeidslivet:

  • Funksjonshemmede
  • Enkelte innvandrergrupper
  • Unge mennesker uten utdannelse

Les også: Ny rapport utfordrer myten om unge «navere»

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande fra pressekonferanse på Jeløy Radio 4. januar

Det var tre samstemte partiledere som i dag møttes for å orientere pressen om den foreløpige fremgangen i regjeringsforhandlingene. – Et bærekraftig velferdssamfunn skal forsikres gjennom å øke sysselsettingsandelen.

Foto: NRK

– Fremover kommer vi til å få eldre som lever lenger og færre sysselsatte som skal finansiere velferden. Det viktigste vi gjør er at de som kan delta i arbeidslivet kan gjøre det og gjør det, sier Jensen.

Siv Jensen

Frps partileder Siv Jensen mener det er for mange med minoritetsbakgrunn i Norge som ikke er i arbeid.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil senke terskelen til arbeidslivet

Partilederne var samstemte om at de store aktørene og staten også må være en del av inkluderingsdugnaden.

– Vi er nødt til å senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Det blir en dugnad som både offentlig og privat sektor, borgere og politikere må være med på, sier Skei Grande.

Statsministeren sier at de vil prioritere å forsterke eksisterende tiltak, og samtidig tenke nytt, for å nå målet om å få flere i arbeid.

– Vi er enige om å videreføre og styrke ordninger som arbeidstrening og lønnstilskudd for å hjelpe flere. Vi skal også jobbe systematisk for at enterprenører skal få ta del i å løse sosiale utfordringer.

Venstre med grønt ståsted

På tirsdag ankom Venstreledelsen Moss med tog, og partileder Trine Skei Grande understreket at partiet ønsker å gå inn i regjeringsforhandlingene med et grønt ståsted.

Venstreleder Trine Skei Grande ankommer Moss

Partileder Trine Skei Grande ankom regjeringsforhandlingene med tog denne uken. Venstre ønsker å gjøre det mindre lønnsomt å drive petroleumsvirksomhet samt å la oljeselskapene bære mer risiko selv.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Klimaspørsmålet er ventet å bli det tøffeste i forhandlingene, med Venstre som ønsker å stanse konsekvensutredning og oljeboring av Lofoten, Vesterålen og Senja, og Frp som gjerne ønsker å åpne for konsekvensutredning.

På spørsmålet om hvordan stemningen under regjeringsforhandlingene var, svarte Solberg:

– Bra stemning og godt humør.

Før Jensen skjøt inn:

– Og vanskelig!

Det er ikke satt noen frist for regjeringsforhandlingene, som etter alt å dømme fortsetter gjennom helgen og neste uke.

– Ingenting er klart før alt er klart, sier Solberg.

AKTUELT NÅ