Hopp til innhold

Venstre og Krf er enig med SV om syriske flyktninger, men stemmer i mot

Krf, Venstre og SV vil alle slippe inn 123 syriske kvoteflyktninger som fikk nei av regjeringen, men de slår seg ikke sammen, for da kan samarbeidsavtalen ryke.

SYRIA-CRISIS Syrian refugees walk to transportation provided by the Jordanian army after crossing into Jordanian territory, near Mafraq

Rundt ni millioner mennesker er på flukt etter urolighetene i Syria. Både SV, Krf og Venstre vil slippe flere av disse inn i Norge, men de kommer ikke til å stå sammen for å få det til.

Foto: MUHAMMAD HAMED / Reuters

– Vi deler SVs intensjon, men vi har litt ulik vei for å nå målet, sier Krfs Geir Toskedal.

Geir Toskedal i gangen på Stortinget

Geir Toskedal sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Han sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og han snakker om kvoteflyktningene fra Syria. I dag fremmer SV et eget forslag om å slippe inn flere kvoteflyktninger. Og selv om han og resten av partiet er enige med SV, så må de først søke flertall med regjeringspartiene når det gjelder budsjettsaker.

Tar det med flyktningene inn i budsjettet

Krf og Venstre vil derfor heller ta med syriaflyktningene inn i budsjettforhandlingene, og ikke ta saken i Stortinget.

– Det er jo reist et forslag til Stortinget fra SV, og det vil jo ta lenger tid enn når vi går inn i budsjettforhandlingene nå, sier Toskedal.

– Det er ingen tvil om at vi vil ta i mot flere kvoteflyktninger, men vi kommer først til å søke et borgerlig flertall med regjeringen for å øke antallet, sier Sveinung Rotevatn i Venstre.

Norge har satt et tak på 1000 overføringsflyktninger fra Syria. I august kom nyheten om at 123 syriske flyktninger fikk nei, dels fordi de hadde kompliserte medisinske behov, og at kapasiteten i kommunene ikke var god nok til å ta i mot.

Karin Andersen i vandrehallen på Stortinget

Karin Andersen sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Men dette stemmer ikke mener SV, de gjennomførte «storbydugnad» hvor de lokale representantene spurte i hvert sitt bystyre om det var mulig å ta i mot de 123 flyktningene. Responsen var positiv, forteller Karin Andersen i SV. Hun vil nå la Stortinget diskutere saken.

– Dette har jo ikke Stortinget tatt stilling til i det hele tatt, dette er det regjeringen som har funnet på. Vi inviterer derfor Stortinget til å si både at de 123 skal få komme, for det kan kommunene ta i mot, sier Andersen.

– Blitt en symbolsak

Og selv om både Venstre og Krf har hatt kvoteflyktninger høyt på agendaen, så vil det være vanskelig å komme utenom samarbeidet med regjeringen. For at de 123 syriske kvoteflyktningen skal kunne få opphold, og om det skal være mulighet for å øke kvoteflyktninger generelt, så må derfor saken etter alt å dømme føre frem av Krf og Venstre i budsjettforhandlingene.

Men hvor langt de når gjenstår å se. Mazyar Keshvari i Fremskrittspartiet sier regjeringen allerede tar i mot et betydelig antall, og at det begrenser seg hvor mange man kan ta i mot.

– De 123 flyktningene har blitt en symbolsak, mange av dem vi har tatt i mot er syke, og trenger helsehjelp. Det er jo ni millioner mennesker på flukt, et sted sier det stopp for hvor mange vi kan ta i mot. Et land med fem millioner innbyggere har bare en viss kapasitet, sier han.

Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp), viser til at regjeringa har økt tilskuddet til kommunene som tar i mot flyktninger i neste års statsbudsjett.

– Erfaringene fra bosetting av flyktningene i år har vist at det er behov for å øke tilskuddet til kommunene for bosetting av flyktninger som krever særskilt oppfølging eller tilrettelegging av kommunene. Den økte bevilgningen kan gjøre det enklere å ta imot flykninger som krever særskilt oppfølging eller tilrettelegging av kommunene.

Har troen på å nå frem

Til tross for at regjeringen har satt et tak, og argumentert med at kommunene ikke hadde kapasitet, så har de også åpnet for å bevilge midler til krevende medisinske tilfeller blant de syriske flyktningene. Dette tar både Venstre og Krf som et signal på at det er et handlingsrom.

– Vi har kommet langt tidligere i våre forhandlinger med regjeringen, og vi har troen på at vi kan nå frem også nå, sier Rotevatn.

SV holder fast ved at regjeringens argumentasjon om at kommunene ikke kan ta i mot flyktninger står for fall, og fremmer sitt forslag i Stortinget i dag. De viser til vedtak i Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø bystyrer, hvor stemningen har vært generelt positiv til å ta i mot de 123 flyktningene fra Syria.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger