Hopp til innhold

Hovedbudskap til uføre: – Skal lønne seg å jobbe

Regjeringen legger opp til store endringer for uføre og mottakere av trygd. Budskapet i dagens budsjettforslag er: – Det skal nesten alltid lønne seg å jobbe mer.

Statsråd Robert Eriksson

Robert Eriksson vil ha flere ut i jobb, og det varsles endringer for de uføre for å få det til.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det har lenge vært varslet store endringer på området som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har ansvaret for. Flere stønader fryses i forslaget fra regjeringen, og den varslede endringen av uføreordningen har fått flere konkrete detaljer.

Vil ha flere i jobb

Hovedbudskapet fra Eriksson og hans regjeringskolleger er at det skal lønne seg å jobbe. Og for å få til det, er det flere punkter som nå legges frem:

  • Uføretrygden skal graderes fra årsskiftet.
  • Uføretrygden skal skattlegges som lønn. Dette er en konsekvens av et stortingsvedtak om ny uføretrygd fra 2012, som nå er iverkssatt.
  • Det skal legges til rette for at uføre/delvis uføre skal kunne jobbe så mye som de kan.
  • Inntektsgrunnlag for rett til sykepenger økes fra 50 til 100 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
  • Det kuttes i dagpenger ved å stryke feriepengetillegget i dagpengeordningen - dette får effekt i 2016.
  • Likt barnetillegg for uføretrygdede og mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Det er omkring 310.000 som nå må belage seg på å betale skatt av uføretrygden, men de som rammes hardest vil kunne få en del av tapet gjennom en treårig overgangsordning.

Eriksson er provosert over at politiske motstandere og deler av pressen har fremstilt det som om at regjeringen nå gjør det verre for uføre.

– Jeg tror folk trenger lengre tid på å tilpasse seg et system enn hvis endringen kommer fem minutter etter at nyttårsrakettene er skutt opp, sa Eriksson på en pressekonferanse i Steinkjer onsdag.

– Derfor gir vi dem en overgangsordning på tre år, la han til.

I statsbudsjettet for 2015 er det lagt inn 330 millioner kroner til overgangsordningen. Samlet vil kompensasjonen utgjøre i overkant av 600 millioner kroner de neste tre årene.

Fradragsprosenten reduseres

Uføretrygdede med lånegjeld vil få redusert fradragsprosenten fra 55 til 27 prosent. For uføre som har gjeld vil det gi et ganske stort inntektstap.

– Det er dette tapet vi vil kompensere i tre år, som en overgangsordning, sier Eriksson.

Endringen gjennomføres for å få flere uføre til å jobbe.

– Dagens ordning gir for få impulser for uføre til å jobbe. Allerede ved 1G vil inntekten bli avkortet mot uføretrygden. Nå som vi endrer ordningen, vil det lønne seg å kombinere trygd med arbeid, sier Eriksson.

I forslaget til statsbudsjett brukes det og mye plass på den såkalte A-ordningen hvor det legges opp til at arbeidsgiver har automatisk rapporterer om ansettelseforhold og inntekt. dette skal gjøre det lettere å kutte uføretrygd forløpende og automatisk.

Kutter i barnetillegg

Nytt av året er og at uføretrygden skal være en kompensasjon for tap av inntekt basert på de siste årene før man ble ufør, og ikke på inntekt i hele yrkeskarrieren.

Det betyr at uføretrygden vil slå svært ulikt ut for hver enkelt mottaker, basert på tidligere inntekt, og skattlegging.

Også barnetillegget, som i dag er høyere for uføre enn for de som mottar arbeidsavklaringspenger, skal jevnes ut. I stedet blir det nå et standardtillegg på 7.020 kroner i stedet for 35.000 kroner.

Også når det gjelder barnetillegget er det snakk om å ha en overgansgordning for å kompensere for reduksjonene.

Sparer en milliard på feriepengekutt

Flere av punktene som omfatter uføre har allerede blitt møtt med kraftig motstand, og SVs Snorre Serigstad Valen sa like etter at budsjettet var lagt frem at dette vil få alvorlige konsekvenser.

For flere vil nok og kutt i feriepenger merkes, og regjeringen skriver i proposisjonen at de vil avvikle ferietillegget fra årsskiftet.

– Siden ferietillegget utbetales året etter ledighetsperioden, vil dette gi en innsparing på anslagsvis 1 milliard kroner i 2016. Forslaget gir ingen innsparing i 2015.

Her kan du lese departementets egne vurderinger (ekstern lenke).

Se statsbudsjettet i kortform:

Få en oppsummering av statsbudsjettet med reaksjoner på under et minutt.

AKTUELT NÅ