Enda en statssekretær mottok lønn og etterlønn samtidig

Tidligere statssekretær og medlem av Frps sentralstyre Tom Staahle mottok etterlønn for vervet som ordfører i Ullensaker. Samtidig fikk han lønn som statssekretær.

Ullensakerordfører Tom Staahle

FIKK DOBBEL LØNN: Sentralstyremedlem og tidligere statssekretær Tom Staahle (Frp)

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Staahle var i sin tid Norges best betalte ordfører, med en årlig godtgjørelse på nesten 1.5 millioner kroner.

Da han gikk av som ordfører i fjor høst etter å ha tapt valget med knapp margin, søkte han – og fikk innvilget – tre måneders etterlønn fra Ullensaker kommune fordi han ikke hadde noen jobb å gå til.

Men seks uker senere ble han utnevnt til statssekretær. Likevel ble ikke etterlønnen avkortet.

Ifølge rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker kommune er det de som har begått en feil, og Staahle selv sier han skal betale tilbake etterlønnen.

Mottok to lønninger

Frp tapte valget i Ullensaker kommune i fjor høst, og 15. oktober gikk Tom Staahle av som ordfører. Han søkte da om etterlønn, som han hadde krav på.

Halvannen måned senere, den 29. november, ble han utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Der var han i nesten to måneder, fram til Frp gikk ut av regjeringen i januar.

Den 10. desember i fjor fikk Staahle utbetalt 113.000 kroner i etterlønn fra Ullensaker kommune. To dager senere mottok han over 83. 000 kroner for jobben som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Staahle sier at han hadde varslet kommunen om oppstartsdatoen for den nye jobben.

Kommunen bekrefter overfor NRK at Staahle søkte om og fikk innvilget tre måneders etterlønn av kommunen fra oktober 2019, men at en administrativ feil gjorde at han kun fikk utbetalt penger for 2,5 måneder.

Totalt ble det utbetalt 294.575 kroner i etterlønn fra og med den 16. oktober.

Kommunen sier at de i overkant av 113.000 kronene var for mye utbetalt, og de har bedt ham tilbakebetale pengene.

De sier til NRK at det var de som begikk feilen med etterlønn, og at Staahle kan ikke klandres for dette.

– Den nye kommuneloven ble vedtatt i fjor sommer og trådte i kraft i oktober. Denne endringen hadde ikke vi fått med oss, sier rådmann Hallingstad til VG.

– Har ikke brutt noen regler

Staahle sier han hadde tett dialog med kommunens administrasjon i forbindelse med overgangen til å bli statssekretær. Han har regnet med at alt var i orden.

– Jeg vil også påpeke at jeg hadde dialog med kommunens administrasjon i forbindelse med overgangen til å bli statssekretær og jeg regnet derfor med at alt var i orden. Jeg har forholdt meg til de vurderinger som er gjort av administrasjonen, skriver han i et innlegg på Facebook tirsdag kveld.

Utbetalingen av etterlønnen for desember skjedde 10. desember. Det var siste utbetaling fra kommunen, ifølge Staahle, som bekrefter at han dermed fikk etterlønn fram til årsskiftet.

– Da jeg mottok utbetalingen i desember, satt ikke jeg og tenkte på om dette var forskuddsvis eller etterskuddsvis, skriver han.

Han skriver videre at det var ingenting i kommunens regelverk som tilsa at dette skulle avkortes.

Han sitter fortsatt i kommunestyret og formannskapet i Ullensaker, men har ikke mottatt noen godtgjørelse for disse vervene mens han var statssekretær.

Staahle har søkt om en måneds etterlønn fra han gikk av som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med at Frp gikk ut av regjering i januar i år.

Vil betale tilbake

Den siste tiden har det stormet rundt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) etter at det ble kjent at han har mottatt dobbel lønn i overgangen fra ordførervervet til statssekretær i fjor.

Sivertsen søkte om, og fikk innvilget, etterlønn som ordfører i en og en halv måned, til tross for at han gikk rett inn i ny jobb.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen under Skreifestivalen 2020 på Myre.

FIKK DOBBEL LØNN: Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H)

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det ga ham en etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Dette fikk han samtidig som han jobbet som statssekretær. Sivertsen har nå lovet å rydde opp.

Staahle sier han er i dialog med kommunen for å betale tilbake penger han har fått mens han var statssekretær i perioden 29. november til 31. desember.

– Det beløpet skal jeg tilbakebetale, skriver han i en uttalelse på sin egen Facebook-side tirsdag kveld.

Les også:

28. februar ble denne saken oppdatert med at ordfører-etterlønnen til Staahle aldri skulle blitt stanset i sin helhet, men avkortet i forhold til sin nye lønn som statssekretær.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger