Hopp til innhold

En av fire mister lukrativ AFP-pensjon – taper millioner

En stor kartlegging av de såkalte AFP-fellene, viser at én av fire arbeidstakere i privat sektor som ligger an til å få avtalefestet pensjon, faller ut av ordningen, ifølge ny Fafo-rapport. Det koster mange svært dyrt.

Lars Jonny Olsen

MISTET JOBBEN – OG STORE SUMMER: Tidligere murer Lars Jonny Olsen (61) mistet jobben og dermed også retten til AFP-pensjon.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

Tidligere murer Lars Jonny Olsen (61) jobbet i årevis i en bedrift som var med i AFP-ordningen, men så mistet han jobben.

– Jeg ble gående arbeidsledig for lenge, og da mistet jeg retten til AFP-pensjon. Jeg fikk høre at jeg tapte 1,2 millioner kroner i pensjon på det, sier Olsen.

En av fire faller ut

Rundt 800.000 ansatte i privat sektor jobber i bedrifter hvor de i utgangspunktet har rett på såkalt privat AFP-pensjon fra 62 år. Men mange klarer ikke kravet om å jobbe i en AFP-bedrift i sju av de ni siste åra før de fyller 62 år, viser en ny rapport fra Fafo.

– Vår kartlegging viser at av de som er inne i ordningen de siste åra, faller hver fjerde ut og får ikke pensjonen, sier forsker Jon Hippe i Fafo.

Jon Hippe, FAFO

– For de som får AFP er denne pensjonen ofte større enn tjenestepensjonen, sier Jon Hippe i FAFO.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

I en artikkel i Søkelys på arbeidslivet blir omfanget av de såkalte AFP-fellene tallfestet for første gang.

– Mange blir uføre, andre bytter jobb til en bedrift uten tariffavtale, eller bedriften opphører, eller ikke lenger har tariffavtale.

Betyr mer enn tjenestepensjon

Både bedriftene og Staten bidrar til AFP-ordningen. I gjennomsnitt er den totale pensjonen for de som får AFP 800.000 kroner, men mange får mye mer.

– For de som får innvilget AFP regnes all tidligere arbeidsinntekt med, og utbetalingene de får er i gjennomsnitt større enn det de får fra tjenestepensjonene, sier Hippe.

Han skjønner at mange oppfatter det som urimelig at folk som har jobbet lenge i bedrifter som betaler inn til ordningen, mister den helt.

  • LES OGSÅ:

– Det er også et problem at det blir vanskelig både for folk flest og bedriftene å planlegge hvor mye de skal spare i pensjon når de ikke vet om de får AFP eller ikke, sier han

Skal evalueres

LO og NHO foretar nå en evaluering av AFP i privat sektor. Denne skal være ferdig i desember.

– De som faller ut uforskyldt er en av hovedutfordringene i AFP-ordningen, og noe vi kommer til å bruke tid på, sier nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken.

Politikkdirektør i NHO, Svein Oppegaard bekrefter at de kjenner problemstillingen, men vil ikke si noe så lenge drøftingene pågår.

Å fjerne hullene slik at alle som har jobbet i AFP-bedrifter skal få pensjon, vil koste milliardbeløp, ifølge Fafo.

Lars Jonny Olsen (61) var heldig og fikk seg ny jobb som buss-sjåfør, men han syns det er bittert at han gikk glipp av AFP.

– Jeg har vond rygg og vonde skuldre. Med AFP kunne jeg kanskje ha trappet litt ned, sier han.

AKTUELT NÅ