Hopp til innhold

Kutter elbilenes rett til kollektivfeltkjøring

Alle samarbeidspartiene har i kveld blitt enige om nye regler for elbiler. Etter det NRK kjenner til blir det nå opp til lokale myndigheter å bestemme om elbilene får kjøre i kollektivfeltet.

Elbil

BLITT KØER: Nå blir det opp til lokale myndigheter om elbilene får kjøre i kollektivfeltet.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF har alle sittet i gruppemøter på Stortinget i kveld og etter det NRK forstår har alle de respektive stortingsgruppene stilt seg bak det partienes forhandlere har kommet fram til.

For å stimulere til kjøp av elbiler og dermed redusere utslippene i den nasjonale bilparken, har det det vært en rekke fordeler med å kjøpe og kjøre elbilene. Nå vil noen av disse fordelene bli borte.

Fylkeskommunen bestemmer

Regjeringen og støttepartiene har etter det NRK erfarer, bestemt at det ikke lenger skal være noe nasjonalt krav om at elbiler skal få bruke kollektivfeltet. Det samme gjelder unntaket for å betale bompenger. Blant annet i Oslo har Ruter etter hvert blitt oppgitt over antallet elbiler som har begynt å hindre fremkomsten til kollektivtrafikken.

Adgang til kollektivtrafikk og bompengespørsmålet blir nå et lokalt anliggende. Det er de forskjellige fylkeskommunene som skal ta beslutningen

Fortsatt fordeler

Fremover ønsker samarbeidspartiene å lage et tydelig skille mellom kjøp og bruk av elbilene. Innkjøpsfordelene skal bestå, ved at man fortsetter med fritak for moms og engangsavgift på elbilene.

Avgiftsfordelene for elbilene består i to år fremover, før det tas en ny evaluering. Det skal fortsatt være gratis å ta med elbilene på ferjer landet over. Det spørsmålet vil fortsette å være et nasjonalt anliggende.

NRK har ikke lykkes i å få noen kommentar fra noen av partiene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ