Hopp til innhold

Ekstrem luftforurensning i Beijing

BEIJING (NRK): Luftforurensningen er så voldsom at det ikke finnes noen karakteristikk for hvor skadelig den er nå.

Kraftig forurensning i Beijing

BEIJING: Det er blant den dårligste luften jeg har opplevd i min tid i Kina, rapporterer NRKs Asia-korrespondent Peter Svaar, som bruker maske for å beskytte seg mot de små partiklene som fyller lufta.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Bare timer før starten av FNs klimatoppmøte i Paris henger en tung smog over Beijing mandag ettermiddag lokal tid. Bygninger noen titalls meter unna forsvinner inn i tåka, og folk med masker beveger seg gjennom den kvelende smogen.

Skjermdump fra kinesiske miljøvernmyndigheter

EKSTREMT: Målinger fra kinesiske miljøvernmyndigheter viser at luftforurensningen er ekstrem sentralt i Beijing mandag ettermiddag.

I 15-tiden ble konsentrasjonen av svevestøvet målt til over 600 mikrogram per kubikkmeter sentralt i Beijing. Det er 24 ganger høyere enn anbefalt nivå. Enkelte steder øst for den kinesiske hovedstaden viser målingene nivåer over 800.

Når nivået er over 500, er luftforurensningen så ekstrem at det ikke finnes noen karakteristikk for hvor skadelig den er.

– Luften har blitt enda verre de siste timene. Det er blant den dårligste luften jeg har opplevd i min tid i Kina, rapporterer NRKs Asia-korrespondent Peter Svaar, som bruker maske for å beskytte seg mot de små partiklene som fyller lufta.

4000 dør daglig

– Dette gjør noe med folk. Denne forurensningen lever kinesere med hele tiden, og tar livet av mellom én og to millioner kinesere i året. Det vil si rundt 4000 kinesere daglig, rapporterer Svaar.

Kinesiske miljøvernmyndigheter foretar løpende målinger av luftkvaliteten og registrerer utslipp av både partikler, CO₂ og ozon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) setter grensen for det de anser som et sikkert nivå ved 25 mikrogram per kubikkmeter i snitt over et døgn. Nivåer på mellom 201 og 300 karakteriseres som svært helseskadelige, mens alle frarådes å være utendørs når nivåene er mellom 301 og 500.

Tykk smog over Beijing

KVELENDE: En tung smog henger over Beijing mandag. Bygninger noen titalls meter unna forsvinner inn i tåka, og folk med masker beveger seg gjennom den kvelende smogen.

Foto: FRED DUFOUR / Afp/NTB Scanpix

Helsefarlig luft i 90 prosent av storbyene

Hovedårsaken til den ekstreme luftforurensningen er forbruket av kull. Fra 2000 til starten av 2014 femdoblet omtrent kullforbruket i Kina seg.

Først i 2030 regnes det med at landsgjennomsnittet for luftforurensning vil være kommet ned på det som defineres som grenseverdier.

Tidligere i år opplyste det kinesiske miljøverndepartementet at bare åtte av 74 storbyer hadde en luftforurensning mer enn det som er helsemessig forsvarlig i 2014.

Det er allerede innført strengere utslippskrav til industrien, samtidig som myndighetene har varslet en nedtrapping i bruken av kullkraft.

– Industriland må bidra

Kina, som er verdens største utslipper av klimagasser, står i sentrum av klimaforhandlingene. Kina er villige til å gjøre ytterligere kutt med egne klimagassutslipp.

Men for kineserne er prinsippet om et felles, men differensiert ansvar viktig. Det innebærer at industrilandene er nødt til å trekke en større del av byrden og betale for klimatiltak i utviklingslandene.

Argumentet deres er at Kina og andre utviklingsland må få lov til å industrialisere, generere økonomisk vekst og at ingen hindret industrilandene i sin kraftige vekst for drøye 100 år siden.

Smog over Beijing

TYKK SMOG: Bare timer før starten av FNs klimatoppmøte i Paris ble luftforurensingen i den kinesiske hovedstaden Beijing målt til 22 ganger høyere enn anbefalt nivå.

Foto: JASON LEE / Reuters/NTB Scanpix

AKTUELT NÅ