Hopp til innhold

E-tjenestens kontrollorgan har i flere måneder jobbet med Frode Berg-saken

EOS-utvalget undersøker nå om Frode Bergs rettigheter kan være krenket, og om etterretningstjenesten har operert innenfor loven.

Frode Berg

UNDERSØKES: EOS-utvalget undersøker e-tjenestens virksomhet rundt Frode Bergs utsendelse til Russland.

Foto: Pavel Golovkin

Dette bekrefter EOS-utvalgets leder Svein Grønnern overfor NRK.

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket, og om e-tjenesten har opptrådt innenfor loven, sier han, når NRK spør om hva de ser etter i undersøkelsene om den spiondømte nordmannen.

EOS-utvalget står for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. De fører tilsyn over de såkalte «hemmelige tjenestene» – Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Undersøkelsene rapporteres til Stortinget.

Grønnern kan fortelle at kontrollorganet har undersøkt saken om Frode Berg i flere måneder, men vil ikke gå i detaljer om hva de så langt har funnet.

Lørdag kveld landet Frode Berg på Gardermoen, og satte da sine bein på norsk jord for første gang på to år.

– Kan forstå frustrasjonen

Grønnern sier at de jobber grundig med undersøkelsene, og påpeker at det er spesielt to ting som gjorde at de valgte å kaste et blikk på saken.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker, som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sier Grønnern.

Svein Grønnern

FATTET INTERESSE: Leder av EOS-utvalget Svein Grønnern forteller Bergs kritikk av e-tjenesten har bidratt til at de undersøker e-tjenesten.

Berg har vært tydelig i sitt budskap når det gjelder hva han synes om e-tjenestens håndtering i kjølvannet av at han ble pågrepet av russisk e-tjeneste.

Han har tidligere uttalt at han føler seg sviktet, og at han ikke forstod omfanget av det han ble involvert i. Bergs kritikk har også fått støtte fra eksperterthold.

Grønnern sier at Bergs uttalelser har bidratt til hvorfor de har valgt å gå inn i saken.

– Han har vært tydelig, og det påvirker oss i den forstand at vi har satt i gang undersøkelser. Men det er den totale saken og oppmerksomheten den har fått, som gjør at vi igangsetter undersøkelsene, sier han, og sier også at han forstår den spionsiktedes reaksjoner.

– Jeg kan utmerket godt forstå hans frustrasjon når han har tilbrakt så lang tid i fengsel. Utover dette må vi få komme tilbake til mulige aspekter ved saken, sier Grønnern.

NRK møtte Risnes kort tid etter at han og Frode Berg landet på Gardermoen.

NRK møtte Risnes kort tid etter at han og Frode Berg landet på Gardermoen.

Den tidligere norske grenseinspektøren ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva i 2017. Han hadde da på seg 3000 euro i kontanter, og ble siktet og dømt for spionasje.

Gjennom sin advokat har Berg uttalt at han ikke ønsker kontakt med norske medier før en annonsert pressekonferanse førstkommende tirsdag.

Rapporterer til Stortinget

EOS-utvalget har ennå ikke vært i kontakt med Frode Berg, ei heller hans advokat Brynjulf Risnes.

– Jeg har ikke vært i kontakt med verken han ellers hans advokat. Vi har ennå ikke tatt stilling til hvem vi vil snakke med, sier EOS-lederen, og kan ikke si mer om når de første samtalene med Berg vil bli.

– Bør denne saken føre til en diskusjon rundt e-tjenestens metoder?

– Vi går nå bredt inn i denne saken og ser alle aspekter ved den. Det er for tidlig å diskutere hva som kan bli aktuelt å diskutere videre, sier Grønnern.

– Hva tenker du om at utrente sivilister brukes i denne typen operasjoner?

– Jeg har ikke per i dag noen oppfatning av det. Om undersøkelsene vil vise at dette er et viktig punkt vil vi komme tilbake til det, fortsetter han.

Frode Berg og Anita Berg.

FØRSTE BILDE: Lørdag kveld landet Frode Berg på Gardermoen. Dette er det første bildet av ham i Norge på to år. Her sammen med ektefellen Anita Berg.

Foto: Privat

Når og hvordan EOS-utvalget vil konkludere er ennå uvisst. Dette kan skje enten gjennom rapporten deres som sendes i årsmeldingen til Stortinget – eller at de selv rapporterer til Stortinget utenom årsmeldingen.

Grønnern påpeker at det er her ballen, avhengig av deres konklusjoner, havner.

– Vi avgir våre undersøkelser til Stortinget, så det er de som må bestemmer seg for hva de tar videre med den ansvarlige statsråd, sier han.

– Er det noen muligheter for å endre praksisen til e-tjenesten basert på EOS-utvalgets undersøkelser?

– Vi har ingen instruksjonsmuligheter. Vi kan påpeke, kritisere og ta det opp med Stortinget, men der er de som er ansvarlige for å ta det videre, sier Grønnern.

AKTUELT NÅ