Hopp til innhold

E-tjenesten: Trusselen er størst fra Russland og Kina

Etterretningstjenesten la i dag frem sin åpne vurdering om rikets sikkerhet. I trusselvurderingen skriver de at fremmed etterretning er den «mest pågående og omfattende sikkerhetstrusselen mot Norge».

 sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

DIGITAL SPIONASJE: Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten, forteller at de antar det foregår mer digital spionasje enn de klarer å avsløre.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen vekker bekymring. Vi er på vei mot en verden som er mer ustabil enn vi har sett på lenge. Vi må ha kunnskap om verden rundt oss, og etterretning er et annet ord for informasjon, innleder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

VIL LAGRE NETT-TRAFIKK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener lovforslaget om at E-tjenesten bør få lagre metadata vil gjøre Norge bedre rustet til å forsvare seg mot hackerangrep.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

I dag ble den såkalte Fokus-rapporten lagt frem. Rapporten oppsummerer E-tjenestens status og forventet utvikling innen geografiske og tematiske områder de mener kan ha særlig betydning for norsk sikkerhet.

– Trusselen er størst fra Russland og Kina

I årets rapport trekker E-tjenesten blant annet frem at Kina og Russland prøver å påvirke norske politiske prosesser.

– Trusselen er størst fra Russland og Kina, hensikten deres er å oppnå innsyn i norsk forsvarspolitikk og militær infrastruktur. Utenlandske aktører viser særlig interesse for organisasjoner som har unik teknologi, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten.

PST: – Spioner er en større trussel enn terror

Generalløytnant Morten Haga Lunde

BEKYMRET: Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten er bekymret for tiltagende etterretningstrykk fra Russland og Kina.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

«De to landene er i stand til å utføre komplekse og offensive nettverks-operasjoner, og de utvikler sine ferdigheter hele tiden,» står det i rapporten «Fokus 2019».

– Det er aktivitet mot militære og politiske mål, mot norsk industri, og mot norsk helsesektor. Dette foregår i digitale rom. Vi antar og at det er mye mer, rett og slett fordi vi ikke har metoder for å avsløre slik etterretning. Her er det utfordringer, sier Haga Lunde.

Den siste tiden har det vært mye diskusjon knyttet til at regjeringen vil la etterretningstjenesten lagre og søke i all datatrafikk som krysser den norske grensen. Det omfatter all bruk av sosiale medier og de fleste store e-post-tjenestene.

Datatilsynet mener loven tillater altfor omfattende datalagring, og mener lovforslaget bryter med Grunnloven.

Advarer mot jamming

Etterretningssjefen advarer også mot såkalt jamming, forstyrrelse av signaler, som blant annet skjedde under NATO-øvelsen i fjor høst da GPS-signalene som ble brukt til navigasjon ble forstyrret.

– Jeg bekymrer meg for Russlands måte og agere på i våre nærområder, og den type signalisering Russlands bedriver knyttet til GPS-jamming som slår alvorlig inn i det sivile samfunnslivet i Finnmark spesielt, sier Haga Lunde til NRK.

Han forklarer at GPS-signaler i utgangspunktet er enkelt å jamme.

– Det utstyret Russland har her er utstyr de har på sine militære enheter på Kolahalvøya. Dette er alvorlig fordi det rammer norske polititjenester og helsetjenester i nord, sier etterretningssjefen.

AKTUELT NÅ