Hopp til innhold

Dronetrøbbel på norske flyplasser: Alarmen går hver dag

Bare på Oslo lufthavn går dronealarmen 50 ganger i måneden. Ulovlig dronebruk kan gi store konsekvenser – både for flytrafikken og droneflygere.

Drone på Oslo lufthavn

BEKYMRET: Hver dag skaper droner trøbbel på norske flyplasser, som her på Gardermoen.

Foto: Avinor

Uforsvarlig og ulovlig bruk av droner er et økende problem for den største eieren av norske flyplasser, Avinor.

Dette får store konsekvenser for passasjerer, flyselskaper og lufthavnen selv i form av forsinkelser, kostnader og re-ruting av trafikk. Flere dronebrukere har fått store bøter etter ulovlig flygning.

Mats Gjertsen i Avinor

Mats Gjertsen sier Avinor ser svært alvorlig på ulovlig dronebruk nær flyplasser.

Foto: Thor-Albert Frøsland

– I verste fall kan en kollisjon mellom fly og drone føre til et flyhavari. I Avinor ser vi svært alvorlig på dronebruk rundt lufthavnene, og vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken, sier Mats Gjertsen, leder for trafikkstyring og deteksjon av droner i Avinor.

Brudd på regelverket kan føre til store personlige konsekvenser for droneføreren. Dersom en flyplass må stenge fordi det er observert en drone i området, kan det utløse et erstatningsansvar i millionklassen.

– Ulovlig droneflyging har ved flere tilfeller forstyrret flytrafikken kraftig ved flere av Avinors lufthavner, forteller Gjertsen.

Liten drone

Selv små droner kan gjøre stor skade om de treffer et fly

Foto: Avinor

Anmeldelse, bøter og erstatning

All ulovlig droneflyging blir anmeldt av Avinor og politiet tar slike anmeldelser alvorlig.

Per Øyvind Haugen

Politiet reagerer skarpt på ulovlig droneflyging og bøtene er høye, forteller politiinspektør Per Øyvind Haugen i Politidirektoratet

Foto: Politidirektoratet

– Politiet samarbeider med flere aktører for å håndtere de utfordringene vi ser kommer i lufta, sier Per Øyvind Haugen, politiinspektør i Politidirektoratet til NRK.

Teknologien er i rivende utvikling og det skaper utfordringer med tanke på blant annet lovverket.

– Vi i politiet har et behov for å få oversikten over hva droner benyttes til, forklarer Haugen. – Vi har en oppfattelse av at mange av dem som kjøper droner til privat bruk ikke kjenner godt nok til regelverket og vi reagerer på flere måter om vi får en anmeldelse, forklarer han.

Politiet gir bøter for ulovlig droneflyging og Avinor krever erstatning om flytrafikken forstyrres. Bøtene starter på åtte tusen kroner og går oppover, alt etter alvorlighetsgraden.

Politiet bruker også droner

Politiet ser med uro på den økte ulovlige droneflygingen

Foto: NTB

Nye krav til droner

Fordi politiet ofte ikke vet hvem som flyr en drone kommer det fra 2024 nye krav til droner som selges her i Norge.

Alle droner skal kunne identifiseres og også føreren av dronen skal være kjent.

Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet

Sett deg inn i regelverket og ta dronekurset, oppfordrer inspektør Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet

Foto: Luftfartstilsynet

Dronen må da sende ut signaler om både seg selv og hvor føreren befinner seg på bakken, noe som gjør det lettere å identifisere og finne personen, om dronen flys ulovlig.

Mange som kjøper seg en drone er kanskje ikke klar over hvilke regler som gjelder.

– Dersom en drone veier mer enn 250 gram må du registrere deg på flydrone.no, ha bestått eksamen for å fly den og også ha tegnet ansvarsforsikring, sier inspektør i Luftfartstilsynet Hans Petter Heimro til NRK.

Han legger til at droner som er registrert som leketøy er unntatt regelverket.

Nye krav til droner

Fra 2024 er det krav om at både drone og fører skal identifiseres

Foto: Idun Aalbu Rasmussen

Les også: Interpol-øving på Gardermoen: Slik kan politiet stoppe trussel-droner

AKTUELT NÅ