Hopp til innhold

Dragkamp om oljepenger i statsbudsjettet

Oljepengebruken vil reduseres i årets statsbudsjett, sier Siv Jensen en drøy uke før budsjettet legges fram.

Finansminister Sic Jensen legger frem statsbudsjettet om en drøy uke. Vi spør om hun vil bruke like mye oljepenger som de siste fire årene.

Finansminister Siv Jensen ble presset hardt på hvor mye oljepenger hun har satt av i det nye forslaget til statsbudsjett.

I Politisk kvarter i dag ble finansministeren spurt helt konkret om bruken av oljepenger skal reduseres.

Det ble ikke noe klart svar på hvor mye, men Siv Jensen formulerte seg slik:

– Vi skal gi mindre gass i økonomien og dermed blir veksten i oljepengebruk litt mindre hard enn de siste årene.

Økonomer advarer

Sjeføkonomene Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO sa begge at det er forventet at oljepengebruken nå skal ned.

Sjeføkonom Dørum var mest konkret i sine antakelser. Han tror at Jensens språkbruk tyder på at årets budsjett vil inneholde rundt 15–16 milliarder mer i oljepenger. Dette til forskjell fra i fjor da det ble lagt fram et budsjett med en økning på 20 milliarder kroner i oljepenger.

Dørum sier også at det er ropt ulv! ulv! de siste årene, men at det er to faktorer som betyr at advarslene må tas alvorlig. Oljeprisen har vært langt høyere tidligere og aldringen i befolkningen nærmer seg å slå inn for fullt.

Totalt ble det brukt 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet i fjorårets statsbudsjett.

Reduseres kraftig

– Kommer det nå fire magre år etter fire feite?

– Økonomien er på vei opp og har vært det den senere tiden. Dere vil se helheten i det statsbudsjettet legges fram, sier Siv Jensen til Politisk kvarter.

– Det høres ikke ut som om du nærmer deg rundt tre milliarder i oljepengebruk på statsbudsjettet mot at du tidligere har brukt 20 milliarder over statsbudsjettet?

– Budsjettet for neste år er veldig godt tilpasset den situasjonen landet nå står i. Vi skal glede oss at det går bedre, men så skal vi huske på at debatten om statsbudsjettet er så utrolig mye mer enn oljepenger.

Vi skylder befolkningen å bruke disse pengene fornuftig, sier Jensen.

Ny situasjon

Jensen blir spurt om hun tror den nye parlamentariske situasjonen på Stortinget etter valget vil påvirke samarbeidsklimaet mellom de fire partiene som utgjør et flertall.

– Kristelig Folkeparti og Venstre har gitt veldig tydelig uttrykk for at de skal sette seg ned for å samarbeide med oss om dette budsjettet.

Alt i alt er dette et budsjett med gode nyheter fordi økonomien vokser, sier Siv Jensen som legger fram statsbudsjettet om drøyt en uke.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger