Hopp til innhold

Dømt til 18 dagers fengsel etter påkjørsel med elsparkesykkel

Elsparkesyklist (48) kjørte på Anne Våge. Nå er han dømt til fengsel i 18 dager og mister førerkortet.

Anne Våge etter å ha blitt påkjørt av elsparkesykkel i fotgjengarfelt i Bygdøy Alle i september 2020.

PÅKJØRT: Anne Våge ble påkjørt av elsparkesykkel i september. Hun har sagt til NRK at hun husker lite av hendelsen.

Dommen kommer etter at mannen kjørte på Anne Våge i Bygdøy allé i Oslo i september.

Mannen er dømt for brudd på straffelovens paragraf 280, som gjelder skade på kropp eller helse. Han mister også førerkortet i ett år, og elsparkesykkelen til mannen inndras.

– Det er ikke tvil om at tiltaltes kjøring var et klart avvik fra forsvarlig opptreden i trafikken, skriver tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg.

Saken, som har gått i Oslo tingrett siden 8. februar, er den første av sitt slag i Norge.

Mannen var først tiltalt for brudd på veitrafikkloven og for å ikke ha vært aktpågivende i trafikken. Tiltalen ble imidlertid skjerpet til å gjelde straffelovens paragraf 280.

Ulovlig stor motor

Han erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Ifølge mannens forsvarer er det foreløpig ikke tatt stilling til om dommen ankes.

– Dommen er veldig streng. Og den likestiller nærmest farepotensialet med å bruke elsparkesykkel med det å kjøre bil, sier Jan Kildahl til NTB.

I retten anslo mannen hastigheten til å være 27–28 km/t, men han mener det også kan stemme at den var så høy som 34,2 km/t.

Etterforskningen av saken avdekket tidlig at elsparkesykkelen hadde ulovlig stor motor. I dommen heter det domfelte var klar over at elsparkesykkelen regnes som en motorvogn på grunn av sin høyeste hastighet, og at den ikke var meldt til registrering eller var lovlig forsikret.

Statens vegvesen har kontrollmålt elsparkesykkelens høyeste hastighet til 48,2 km/t.

Fornærmede husker lite av hendelsen

Ifølge dommen så mannen Våge, men turte ikke kjøre ut i bilfeltet eller snu seg for å se om det var biler bak han.

Han turte heller ikke bremse hardt, fordi han fryktet å velte eller bli kastet over styret. Dermed kjørte han på Våge.

I dommen heter det at han ikke var oppmerksom nok, avpasset farten og forsikret seg om at det var klart da han skulle krysse fotgjengerfeltet.

Politiadvokat, Ingvild Nordhaug, var aktor i saken.

– Jeg har lest dommen og konstaterer at retten er enig med påtalemyndigheten i at ubetinget fengsel er riktig reaksjon i denne saken. Ellers ønsker jeg ikke å kommentere dommen, sier Nordhaug til NRK.

Fortsatt delvis sykemeldt

Anne Våge fikk alvorlige skader etter hendelsen, som skjedde da hun skulle krysse gaten for å handle. Hun har fortalt NRK at hun husker lite av hendelsen, men at hun ikke pleier å gå på rødt lys.

I dommen heter det at det ikke kan utelukkes at Våge gikk over veien på rødt lys, men at det har liten betydning ved vurdering av den tiltaltes skyld.

– Domfelte får alt ansvar selv om en stor del av årsaken er knyttet til at fornærmede gikk på rødt lys. Selv om han har ønsket å ta ansvar og i alt vesentlig erkjent straffskyld, opplever vi at han får veldig mye ansvar i denne saken, sier Kildahl.

Våge sier at 18 dagers fengsel og ett år uten førerkort er en en redelig dom i denne saken.

– Dette kan være en advarsel til alle om at man tenker seg om før man hiver seg på elsparkesykkelen og gir full fart, sier Våge til NRK.

MR viste at Våge hadde indre blødninger i hodet, og hun var svært forslått. Ifølge dommen var hun påført hodeskade, synsskade og kutt i ansiktet som måtte sys. Datteren hennes fikk beskjed om at hun kanskje ikke kom til å overleve.

Våge var 100 prosent sykemeldt fram til midten av januar i år, og er fortsatt 50 prosent sykemeldt etter hendelsen. Hun har vært aktiv hele sitt liv:

– Det har kostet meg mye trening å komme tilbake, men dette lærte meg at det er viktig å holde seg i god form, sier Våge.

Mannen og Våge har inngått rettsforlik om oppreisning og erstatning for lidt tap.

AKTUELT NÅ