Disse vil overvåke nettpirater

Så langt har 13 aktører meldt fra til Datatilsynet om at de ønsker å overvåke nettpirater.

Pirate Bay-nettsiden

Flere norske virksomheter ønsker å loggføre aktiviteten nettpirater. The Pirate Bay er i dag den mest populære piratnettsiden blant norske nettbrukere.

Foto: Marc Femenia / Ap

Etter at Kulturdepartementet endret åndsverkloven i sommer, kan alle som ønsker det overvåke nettbrukere som de mener driver med piratkopiering av deres materiale.

Forutsetningen er at man melder ifra til Datatilsynet.

Etter at den nye loven trådte i kraft 1. juli har 13 aktører registrert seg hos Datatilsynet (se høyrespalten).

De kan dermed samle inn og lagre IP-adresser og logger på nettaktivitet fra mistenkte nettpirater.

– De mest aktuelle aktørene har ganske nylig sendt inn meldingene, og knapt kommet i gang med sitt arbeid, forteller informasjonsdirektør i Datatilsynet Ove Skåra.

Hensikten med registreringen hos Datatilsynet er at det skal kunne føres tilsyn med aktørene. Så langt har det ikke skjedd.

Informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet

Informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen

– Enkelte av disse aktørene må nok ta høyde for at det kan komme tilsynsbesøk fra Datatilsynet i 2014. Da forutsetter vi at de forholder seg til bestemmelsene i åndsverkloven omkring dette, samt de generelle bestemmelsene i personopplysningsloven, sier Skåra.

– Samler informasjon

På listen over overvåkere finner man flere organisasjoner som representerer rettighetshavere, blant annet Norsk Videogramforening, Norsk forening for komponister og Norske Filmbyråers Forening.

– Vi har allerede begynt arbeidet med å samle inn IP-adresser på folk som benytter seg av piratnettsteder. Foreløpig samler vi bare inn informasjon, og så langt har vi ikke gått til retten for å kreve å få vite identiteten til de som driver med dette. Men det kan bli aktuelt å gjøre dette senere, sier leder Willy Johansen i Norsk Videogramforening.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, som i flere år har bistått rettighetshavere i film- og musikkbransjen i kampen mot piratkopiering, har også meldt seg til Datatilsynet.

Aslak Borgersrud

Aslak Borgersrud er også på lista over aktører som ønsker å overvåke nettpirater.

Foto: Kim Jansson / NRK

I perioder før lovendringene kom var advokatfirmaet de eneste som kunne drive slik overvåkning, den gang på konsesjon fra Datatilsynet.

Piratpartiet vil overvåke

Noen av aktørene som har meldt seg som overvåkere, har en litt annen agenda enn de andre.

Blant annet har Piratpartiet, som var sterkt imot det nye lovverket, sendt inn meldeskjema.

De gir følgende forklaring på overvåkningsplanene til Datatilsynet:

«Vi planlegger å overvåke IP-adresser tilknyttet Statsministerens kontor for å se om Piratpartiets program kopieres, jf. ÅVL. »

Tidligere medlem av den venstreradikale hip-hop-gruppa Gatas Parlament, Aslak Borgersrud, har også gitt melding om at han vil overvåke fildelere.

– Jeg vil gjerne vite hvem som er pirater og laster ned våre plater, sånn jeg kan invitere dem på kaffe og kaker, sa han til Aftenposten i juli.

SISTE NYTT

Siste meldinger