Dette vil ungdommen endre med voksenpolitikken

AUF ber moderpartiet få en mer ungdomsvennlig boligpolitikk, mens Unge Høyre mener Erna og Co bør skjerpe seg på personvern. I kveld styrer ungdommene showet i Arendal.

Ungdomspartilederne

DEBATT: «Høyre gjør Norge kaldere». «Ap vil kun trykke på spol-tilbake-knappen». Under kveldens debatt får lederne for de største ungdomspartiene, AUF og Unge Høyre, kjørt seg. Fra øverst til venstre: Anna Kvam (Grønn Ungdom), Kristian Tonning Riise (Unge Høyre), Mani Hussaini (AUF) Atle Simonsen (FpU), Emil André Erstad (KrFU), Erling Laugsand (Senterungdommen), Tord Hustveit (Unge Venstre), Nicholas Wilkinson (SU).

Foto: NTB Scanpix

Valglogo

Hvordan hadde norsk politikk sett ut dersom de unge hadde mer makt?

Før onsdagens debatt i Arendal har NRK stilt lederne for de politiske ungdomspartiene spørsmål om visjoner, politiske forbilder fra andre partier, og hva de egentlig synes om at kun én kvinne er representert på topp i ungdomspolitikken.

Vi har også bedt dem svare på hva de mener moderpartiet bør endre med sin politikk.

De fleste ungdomslederne har allerede overbevist foreldrene sine om å stemme på sitt parti. Under kveldens debatt i Arendal skal de forsøke å overbevise deg.

  • Debatten starter kl 20:00: Vi sender den direkte på NRK.no

Mani Hussaini, leder i AUF

Mani Hussaini i profil. Smiler bredt

VIL UTFORDRE REGJERINGSPARTIENE: Leder i AUF, Mani Hussaini.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– For oss handler dette valget om å dra Norge i en mer rettferdig retning, og da vil det handle om skole, eldre og klima.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Jeg vil at Norge om ti år skal være et mer inkluderende land, hvor flere får like muligheter, hvor menn og kvinner er mer likestilte og hvor vi er kommet mye lengre i arbeidet med å løse klimakrisen.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne. Jeg synes han fremstår som en oppriktig og løsningsorienter politiker. Flere politikere burde vært som ham.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– De bør få en ny boligpolitikk som gjør det lettere for unge å komme inn i boligmarkedet. 2. og 3. bolig bør skattes i mye større grad enn i dag. Da blir det vanskeligere å spekulere i bolig, og lettere for unge å komme inn i markedet.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Ja, i kommune- og fylkestingsvalg.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Ja. Pappa har vært Ap-medlem siden vi kom til Norge. Hele familien stemmer Ap. Men jeg lover at det er frivillig.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Det er uheldig. Det viser at ungdomspartiene har en jobb å gjøre. Samtidig er det demokratiske prosesser i organisasjonene som avgjør. I AUF jobber vi hver dag for å løfte fram unge, kvinnelige politikere.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– Regjeringspartiene. De viser en total handlingslammelse i viktige utfordringer som landet vårt står overfor, som arbeidsledighet og klimakrisen.

Pappa har vært Ap-medlem siden vi kom til Norge. Hele familien stemmer Ap. Men jeg lover at det er frivillig.

Mani Hussaini, AUF /

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

Unge Høyre-leder Tonning Riise

VIL UTFORDRE AUF: Leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Det blir definitivt skolepolitikken. Skole er kanskje det viktigste politikkområdet for å skape det samfunnet vi vil med muligheter for alle. Majoriteten av medlemsmassen vår er også VGS-elever, og vi har stort gjennomslag i Høyre når det kommer til skolepolitikk.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Vi jobber hele tiden for et samfunn med mer valgfrihet, der folk beholder mer av pengene sine selv, og kan velge hvilken skole de vil gå på eller hvilke omsorgstjenester de vil benytte seg av.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Ketil Solvik Olsen (Frp). Jeg synes han gjør en glimrende jobb som statsråd, både med å levere ny politikk, men også ved å synliggjøre de endringene vi gjennomfører.

– Kan du nevne én konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– Høyre bør få en bedre politikk på personvern. Heldigvis ble datalagringsdirektivet avlyst av EU-domstolen, men det er neppe siste gang vi debatterer datalagring i Høyre. Neste gang håper jeg ikke Høyre går sammen med Ap som de minst prinsipielle partiene på personvern.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Nei, og det har ingenting med 16-åringers modenhet å gjøre, men jeg mener at man selv bør være valgbar hvis man skal stemme.

– Stemmer du det samme for foreldrene dine?

– Ja, eller de stemmer nok det samme som meg nå.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Hvert ungdomsparti må svare for hvordan man velger sine ledere. Jeg kan bare svare for Unge Høyre, og vi har en god representasjon av kvinner på topp i hele organisasjonen, uten noen form for kvotering.

– Hvem er du mest gira på å utfordre i debatten?

– AUF. Jeg synes det er litt utydelig hva som er Aps politikk for tiden. Jeg ønsker å avkreve noen tydelige svar på hva de egentlig går til valg på om dagen.

Det har ingenting med 16-åringers modenhet å gjøre, men jeg mener at man selv bør være valgbar hvis man skal stemme

Kristian Tonning Riise, UH

Atle Simonsen, formann FpU

Atle Simonsen, formann i FpU

VIL UTFORDRE AUF: Formann i FpU, Atle Simonsen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Valgfrihet i eldreomsorgen Det er viktig at lokalpolitikerne jobber for et best mulig kommunalt tilbud, men dersom de eldre ikke er fornøyd med det kommunen tilbyr, så skal de ha rett til å velge noe annet. Jeg er stolt over å være fra det eneste ungdomspartiet som har eldreomsorg som én av de viktigste sakene.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Jeg ønsker at vi skal være et mer liberalt samfunn, som gir mer makt og frihet til innbyggerne, og mindre makt til politikerne. Jeg vil ha et samfunn som stoler mer på folk, og i mindre grad forsøker å oppdra dem.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Stanley Wirak, ordfører i Sandnes for Arbeiderpartiet. Han er opptatt av å få ting gjort. Han er ingen regelrytter, men har en ja-holdning. Han samarbeider med Frp, og er én av få Ap-ordførere som sier nei til eiendomsskatt.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– De bør gå inn for å redusere sykelønnen til 80 prosent, og innføre en karensdag.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Nei. Så lenge du ikke bestemmer over eget liv, så bør du ikke bestemme over andres.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Jeg vet ikke hva begge stemmer, men for et par år siden kom min mor bort til meg og spurte hvordan man melder seg inn i Frp.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Jeg forventer at alle partier velger den de mener er best kvalifisert. Det er dumt å ha som målsetting at det skal være x antall kvinner eller innvandrere i ledelsen. FpU hadde den første lederen med innvandringsbakgrunn, og det var fordi han var best kvalifisert.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– Arbeiderpartiet. Siden 2013 har de ikke snakket om en eneste politisk løsning. Den eneste visjonen Ap har nå er å trykke tilbake spole-tilbake-knappen til 2013. Jeg er interessert i å vite hva de faktisk mener om ting.

Det er dumt å ha som målsetting at det skal være x antall kvinner eller innvandrere i ledelsen.

Atle Simonsen, FpU

Tord Hustveit, leder Unge Venstre

Tord Hustveit

VIL UTFORDRE AUF: Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Klima og miljø. En del oppgaver er flyttet ned til kommunene, og det er viktig å velge inn politikere som står opp for klima og miljø i kommunestyrene.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Omstillingen av norsk økonomi med flere grønne jobber. Vi må klare å skape velferd uten oljenæringen, fordi det er en solnedgangsindustri.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Jeg har veldig sansen for Bård Vegar Solhjell (SV).

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– Venstre bør være for EU. Liberalere ønsker å bygge ned grenser, og EU er det beste eksempelet på det i dag.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Ja.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Nei.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Jeg synes det er synd, for det er mange flinke jenter der ute.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– Ap, for jeg mener at det er mye som blir gjort på en bedre måte nå. Det er viktig med et flertall som ønsker å omstille Norge. Ap har mye å gå på, både på klima og personvern.

Venstre bør være for EU. Liberalere ønsker å bygge ned grenser, og EU er det beste eksempelet på det i dag.

Tord Hustveit, Unge Venstre

Erling Laugsand, leder i Senterungdommen

Erling Laugsand

VIL UTFORDRE UNGE HØYRE: Leder i Senterungdommen, Erling Laugsand.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Kommunereformen. Hvis den gjennomføres som planlagt, så er det den største folkestyrereformen på 50 år. Det er viktig at folk får påvirke hvordan det blir. Det handler om muligheten til å bestemme over sine egne lokalsamfunn.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Vi skal ha et mer klimavennlig samfunn. Vi må legge om både forbruket vårt og industrien vår i mer klimavennlig og bærekraftig retning.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Jeg synes Raymond Johansen (Ap) er en dyktig mann. Han er også én av få toppolitikere med bakgrunn som håndverker.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– De bør gir folk muligheten til å jobbe før de får endelig oppholdstillatelse. For å lykkes med integreringen må vi starte med en gang.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– I utgangspunktet mener vi ikke det, men vi støtter at det gjennomføres prøveordninger.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– De har ikke vært aktive i partipolitikken, men nå tror jeg at de stemmer Senterpartiet fordi jeg er med og fordi vi har diskutert mer politikk etter at jeg ble aktiv.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Jeg synes det gir grunn til ettertanke, men jeg tror det er utslag av uheldig timing, mer enn et strukturelt problem. I Senterungdommen har vi en ganske bra kjønnsfordeling. Lederrekken vår har de siste fem årene vært annenhver kvinne og mann.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– Høyre. Vi ser at regjeringen har et ekstremt sentraliseringspress, gjennom kommunereformen, politireformen, og organiseringen av høyere utdanning. Jeg vil utfordre dem på hvordan de skal legge til rette for vekst og utvikling i hele landet.

I Senterungdommen har vi en ganske bra kjønnsfordeling. Lederrekken vår har de siste fem årene vært annenhver kvinne og mann.

Erling Laugsand, Senterungdommen

Emil André Erstad, leder KrFU

Leder av KrFU, Emil André Erstad

VIL UTFORDRE FpU: Leder i KrFU, Emil André Erstad.

Foto: NRK

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Psykisk helse for ungdom. Vi vil ha kortere ventetid, mobbeombud i fylkene, flere helsesøstre og livsmestring inn i skolen.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Jeg vil jobbe for at Norge da har en mye mer human og liberal asyl- og flyktningpolitikk, bedre behandlingsopplegg for ungdommer som sliter psykisk, og at det ikke lenger er forbudt for tiggere å be om hjelp.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Hadia Tajik i Ap. Hun er en intelligent og dyktig politiker.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– De bør gå lenger i klimapolitikken.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Hvis du spør KrFU er svaret nei.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Jeg er usikker. Tidligere har vi stemt forskjellig, men ved forrige stortingsvalg var jeg kandidat i Hordaland, og da tror jeg de stemte på meg.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– I alle nivåer i politikken er det for få kvinner i sentrale posisjoner, og det handler om hvordan partiene løfter fram egenskaper som menn har. I KrFU er kvinnene i flertall i sentrale posisjoner, og de siste årene har vi vært annenhver kvinne og mann som leder. Men at FpU ennå ikke har hatt en kvinnelig leder, det er ikke tilfeldig.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– FpU. Det er et parti som nå sitter med mye makt, og jeg opplever at de ofte står på en helt annen planet enn KrFU når det kommer til viktige spørsmål i samfunnet vårt.

Jeg vil jobbe for at Norge da har en mye mer human og liberal asyl- og flyktningpolitikk.

Emil André Erstad, KrFU

Nicholas Wilkinson, leder SU

SU-leder Nicholas Wilkinson ved siden av en SV-logo

VIL UTFORDRE UNGE HØYRE: Leder i SU, Nicholas Wilkinson.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Skole.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Jeg vil at vi skal bli et varmt samfunn der alle like gode muligheter til å lykkes, uavhengig av hvor rike foreldrene er, hvilket kjønn de har, eller hvor de kommer fra.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

– Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Han virker genuint opptatt av at vanlige folk skal få det bedre, og han snakker rett fra levra i alle debatter jeg har sett ham i.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– De bør forby omskjæring av guttebarn.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Ja, selvsagt.

– Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Jeg har steforeldre, så det er fire stykker. Jeg vet at i hvert fall én stemmer det samme som meg.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– På venstresiden har vi gjennom historien har like mange kvinnelige og mannlige ledere i ungdomspartiene, mens FpU aldri har hatt det, og Unge Høyre har hatt to. Det synes jeg er skammelig, og det viser at vi det er langt igjen til vi oppnår likestilling.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– Høyre. De gjør Norge kaldere. De har gitt 6,2 milliarder kroner i skattekutt til de fem prosent rikeste i Norge. Det tilsvarer 8500 lærere som kunne gitt Norge verdens beste skole.

På venstresiden har vi gjennom historien har like mange kvinnelige og mannlige ledere i ungdomspartiene, mens FpU aldri har hatt det.

Nicholas Wilkinson, SU

Anna Kvam, talsperson Grønn Ungdom

Anna Kvam foran et tog

VIL UTFORDRE AUF: Talsperson i Grønn Ungdom, Anna Kvam.

Foto: Guri Barka Martins / Grønn Ungdom

– Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?

– Det blir å snakke om oljekrisen i relasjon til klimaløsningene vi må få på plass så fort som mulig.

– Hva vil du jobbe for at skal være annerledes i Norge om ti år?

– Det måtte være at vi da er godt på vei med å fase ut fossilnæringen og godt i gang med å bygge et grønt næringsliv. Vi har begynt å satse på havvind, og beveget oss vekk fra en samferdselspolitikk der bil er førsteprioritet.

– Hvilken nåværende politiker, fra et annet parti enn ditt eget, har du størst respekt for?

Jeg lander på Heidi Nordby Lunde (H). Hun er en smart og velformulert stortingsrepresentant som jeg har stor interesse av å følge.

– Kan du nevne en konkret ting du mener moderpartiet bør endre med sin politikk?

– Per i dag går MDG mot eggdonasjon, og det mener jeg er et forbud man burde oppheve.

– Bør 16-åringer ha stemmerett?

– Definitivt.

Stemmer du det samme som foreldrene dine?

– Det vet jeg faktisk ikke.

– I Grønn Ungdom er én av to talspersoner kvinne. Ellers er alle ungdomslederne menn. Hva synes du om det?

– Det er ikke bra. Det kan skyldes tilfeldigheter, men i noen ungdomspartier er det absolutt ikke tilfeldig. I flere av dem er kvinner underrepresentert, og har vært det i alle år.

– Hvilket parti mest gira på å utfordre i debatten?

– AUF. De er opptatt av å løfte klimasaken, samtidig som de driver valgkamp for et parti som driver en veldig klimafiendtlig politikk. Det er et paradoks.

Per i dag går MDG mot eggdonasjon, og det mener jeg er et forbud man burde oppheve.

Anna Kvam, Grønn Ungdom

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger