Hopp til innhold

Dette er regjeringens tre viktigste tiltak for eldre

I dag la regjeringen frem sin nye eldrereform. Den skal sikre at eldre kan bo lenger og tryggere hjemme.

Regjeringen, ved Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol og Sigbjørn Gjelsvik, presenterte i dag en ny eldrereform.

ELDREREFORM: Regjeringen, ved Jonas Gahr Støre (Ap), Ingvild Kjerkol (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp), presenterte i dag en ny eldrereform.

Foto: Heiko Junge / NTB

Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, opplyser regjeringen.

– Flere eldre skal kunne leve aktive liv lenger og oppleve trygghet i eget hjem, og så skal de som ikke kan bo hjemme, også ha trygge, gode og verdige liv, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Årsaken til rapporten er at Norge fram mot 2040 nesten vil ha en kvart million flere innbyggere over 80 år. Det er en dobling sammenliknet med i dag.

De tre viktigste tiltakene, ifølge regjeringen, er:

  • Program for et aldersvennlig Norge, som skal skape flere sosiale møteplasser, aldersvennlig transport, aldersvennlig frivillighet og planlegging for en bedre alderdom.
  • Eldreboligprogrammet, som skal bidra til både tilpasninger i eldres hjem slik at de kan bo hjemme lenger og til bygging av omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser.
  • Den nye hjemmetjenesten, som skal bidra til at eldre får møte få og faste medarbeidere, bedre grunnbemanning og færre vikarer.
Demenskoret sang under regjeringens fremleggelse av stortingsmeldingen om eldre.

Demenskoret sang under regjeringens fremleggelse av stortingsmeldingen om eldre.

Foto: Heiko Junge / NTB

Rapporten ble lagt fram i sykehjemmet og bofellesskapet i Dronning Ingrids hage i Oslo, som skal hjelpe folk med demenssykdom, hvor de har mulighet til å gå på verksted og kafé. Det er 130 skjermede plasser der.

Fire satsingsområder

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier reformen har fire satsingsområder:

  • Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
  • Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
  • Kompetente medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende

– Vi ønsker å bidra til et aldersvennlig samfunn. Det er mye mer enn helse. Hele samfunnet har et ansvar, sier Kjerkol.

Regjeringen vil tenke nytt om boformer. Reformen er bred, og går på tvers av flere sektorer, ifølge helseministeren.

– Dagens helsevesen er viktig, men også kulturlivet, frivilligheten, samferdselssektoren og kommunene har viktige oppgaver, mener hun.

Stortingsmelding om felleskap og mestring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fredag frem regjeringens nye eldrereform sammen med Ingvild Kjerkol (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Heiko Junge / NTB

Misfornøyd opposisjon

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener regjeringen svikter pleietrengende eldre når hovedfokuset i eldrereformen er på de som kan bo hjemme.

– Det må legges til rette for at eldre får muligheten til å bo hjemme så lenge de kan, men regjeringen underkjenner at nesten samtlige som får demens vil på et tidspunkt trenge sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg, sier Hoksrud.

Heller ikke KrF-leder Olaug Bollestad er begeistret. Hun mener regjeringen lider av «utredningssyken, og at de kaster bort penger på utredninger.

– Vi vet hvor viktig aktivitet er for våre eldre. Bærebjelken i god eldreomsorg er nok fagfolk. Det blir kjempeviktig uansett hvor man bor, men regjeringens tillitsreform vil ikke gi flere fagfolk i seg selv, mener Bollestad

Les også Demonstrerer for bedre eldreomsorg: – Folk er redde

Skuespiller Lise Fjeldstad demonstrerer for en bedre eldreomsorg utenfor Stortinget

Høyres eldrepolitiske talsperson Erlend Svardal Bøe mener regjeringen har pakket inn flere gamle forslag og presentert dem som nye.

– Jeg ble helt målløs da jeg hørte at trygghetsboliger for eldre er «et viktig og et helt nytt grep». Dette foreslo Høyre i statsbudsjettet for 2022. Det første Arbeiderpartiet gjorde da de kom inn i regjering, var å kutte det, sier Bøe.

Han legger til at Høyre synes det er bra at regjeringen viderefører arbeidet med å skape et mer aldersvennlig samfunn, som Høyre satte i gang i regjering.

Stortingsrepresentant Stine Westrum fra Rødt er glad for at regjeringen prioritere de eldre. Hun sier forslaget betyr at regjeringa vil skape et mer aldersvennlig Norge.

– Samtidig blir vi svært bekymra når Kjerkol uttaler at eldre skal måtte ta ansvar for og planlegge egen alderdom. Det er vårt ansvar som velferdsstat å sørge for at de eldre får en verdig og trygg alderdom, sier Westrum.

Hun etterlyser også flere fagfolk per pasient, ikke færre som hun mener regjeringa signaliserer det vil bli framover.

Må styrke distriktene

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier innsatsen i distriktene nå må økes:

– Vi må styrke innsatsen i kommunene for å møte samfunnsendringene med flere eldre. Vi har en utfordring med mangel på egnede boliger for eldre, særlig i distriktene.

Derfor vil regjeringen en aktiv boligpolitikk som stimulerer til at eldre har tilgang til egnet bolig og blir inkludert og får deltatt i nærmiljøet, sier Gjelsvik.

Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?

Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?

AKTUELT NÅ