Det blir ingen kirkestreik

Det blir ingen kirkestreik. Partene i lønnsoppgjøret ble i natt enige etter å ha meklet tre timer på overtid.

Singsås kirke

Kirkestreiken er avblåst. Dermed vil alle gudstjenester og seremonier gå som planlagt. Her er Singsås kirke avbilda.

Foto: Peter M. Laugen

Kirkestreiken ble avverga da Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og de tolv arbeidstakerorganisasjonene ble enige om en ny hovedtariffavtale for 2800 kirkeansatte. Oppgjøret har en totalramme på 3,73 prosent.

Flere frykta at en streik ville gå utover gudstjenester, begravelser, bryllup og konfirmasjoner i høst. Men etter nattas forhandlinger, vil alle seremonier gå som planlagt.

Meklingsresultatet innebærer at de ansatte får et generelt tillegg på 7100 kroner.

– Kirka er avhengig av å ha en rekrutterende lønnspolitikk, og vi mener oppgjøret har en profil som vil sikre dette. Gjennom meklingen har det også lyktes å få på plass en god lavtlønnsprofil uten å endre på prinsippene for beregning av minstelønnsgarantien, sier administrererende direktør i KA, Frank Grimstad på organisasjonens nettsider.

Ifølge Grimstad har KAs forhandlingsdelegasjon gjort sitt ytterste for at kirkas medlemmer ikke skulle bli ramma av en streik blant kirkas ansatte, men at de økonomiske rammene for oppgjøret har gjort dette veldig vanskelig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger