Hopp til innhold

Hun deler ut 15.000 kroner i sekundet

HASLE, OSLO (NRK): Mer enn en tredel av statsbudsjettet går hvert år via jobben til Sigrun Vågeng. Hvert eneste sekund, døgnet rundt, hele året betaler Nav, som hun er satt til å lede, i snitt 15.000 kroner til brukerne.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

Sigrun Vågeng er arbeids- og velferdsdirektør, og leder dermed Nav. Etaten rår over mer enn én tredjedel av statsbudsjettet.

Foto: NAV

Ingen post på statsbudsjettet er større enn den som heter «folketrygden». På årets budsjett utgjør posten svimlende 470 milliarder kroner. Det er arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng som har ansvaret for den.

– Vi betaler ut 15.000 kroner i sekundet, 24 timer i døgnet, alle årets dager. Og folk får pengene sine. Vi bidrar til at unge, flyktninger og langtidsledige kommer i jobb, og det er jo det som er oppdraget vårt, sier Vågeng.

Press på velferdsstaten

Det betyr også at landet er avhengig av store inntekter for å fortsatt kunne opprettholde velferden. Det er ikke nødvendigvis gitt at det fortsetter å være slik. Den kommende eldrebølgen er en av flere ting som presser velferdsstaten.

– NAVs omverdensanalyse som vi fikk for en kort periode siden, sier at vi blir flere i landet, at vi lever lenger og flere kommer til landet for å bo og leve her. Det betyr også større press på velferdsytelsene vi har. Hvis ikke flest mulig kommer seg i arbeid, vil ikke dette gå i hop på sikt, advarer Vågeng.

Omlag 2,8 millioner nordmenn mottar ytelser fra NAV..

NAV

2,8 millioner nordmenn mottar støtte fra Nav.

Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Vanskelig valg for politikerne

I dag er det ikke mindre enn 60 forskjellige ytelser som det heter i Nav, altså forskjellige former for stønader, som betales ut. Noen ordninger, slik som barnetrygd, betales ut til alle som har barn, uansett størrelsen på inntekten deres. Blir kostnadene høyere enn inntektene, må politikerne velge hva som skal kuttes.

– Det vi gjør er, gjennom kunnskapen vi opparbeider oss, å vise til hvordan de ulike ytelsene slår ut. Så det opptil politikerne å fortelle hva som skal overleve og hva vi skal legge bort, og hva vi eventuelt må veksle noe inn i i fremtiden, sier Nav-direktøren.

Hun legger til at løsningen ligger i hvor mange som er i jobb, og som dermed bidrar gjennom skatteseddelen.

– Alle regjeringer uavhengig av farge har hele tiden sagt at det aller viktigste å få folk i jobb, og det er det oppdraget jeg jobber etter. Flere i arbeid og færre på stønad, konkluderer Vågeng.

I Norge står en av fem utenfor arbeidslivet på grunn av helseplager, til tross for god folkehelse.

AKTUELT NÅ