Hopp til innhold

Danske Ida (25) vil heller jobbe som sykepleier i Norge: – Kan tjene det dobbelte

Selv om Danmark skriker etter sykepleiere, reiser flere og flere til Norge for å tjene gode penger. Noen vikarer tjener bedre på én uke i Norge enn en måned i Danmark.

Danske Ida Marie Ringgaard (25) jobber som sykepleier på St. Olavs hospital i Trondheim.

SYKEPLEIER: Ida Marie Ringgaard reiste rett til Norge da hun var ferdig utdannet sykepleier i Danmark.

Foto: Christine Løvschall Mørch

Sykepleier Ida Marie Ringgaard (25) var ferdig utdannet i januar i år. Allerede i mars begynte hun å jobbe som sykepleiervikar på lungemedisinsk avdeling St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun forteller at det var mange på studiet hennes som snakket om muligheten for å reise til Norge for å jobbe.

– Det er oppfattelse om at det er mulig å tjene godt i Norge som sykepleier. Og det stemmer også, sier hun.

Ida Marie Ringgaard

Ringgaard begynte å jobbe i Trondheim som sykepleier i mars. Her skal hun være fram til neste år.

Foto: Christine Løvschall Mørch

Ringgard er ikke den eneste. Sandra Ileby Rokkedrejer er opprinnelig fra Norge, men har bodd i Danmark siden 2005. I 2021 valgte hun å pendle til Norge for å jobbe.

Hun fikk dekket både reise og opphold.

Sandra

Sandra Ileby Rokkedrejer valgte å pendle til Norge for å jobbe.

Foto: Privat

Jeg jobbet da én uke og hadde tre uker fri i måneden. På den ene uka tjente jeg det samme som jeg gjorde på en hel måned i Danmark, sier Rokkedrejer.

Hun påpeker at hun er svært kritisk til hvordan den danske regjeringen har håndtert sykepleie-mangelen i Danmark.

Økning på 98 prosent

Samtidig som pandemien herjet, har totalt 1172 danske sykepleiere fått autorisasjon til å jobbe i Norge.

Det viser fersk statistikk som NRK har fått tilsendt av Helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke danske statsborgere med utdanning utenfor Danmark. Tallene viser heller ikke hvor mange som faktisk jobber eller har arbeidet i Norge.

2022 ser ut til å nå nye høyder. Fra januar fram til 22. juli har 395 danske sykepleiere fått autorisasjon. De samme månedene i fjor var tallet 199.

Det er altså en økning på over 98 prosent.

– Svindyrt

Generelt er lønna for sykepleiere bedre i Norge enn Danmark. I tillegg er timeprisen for en vikar høyere en timeprisen for en fast ansatt. Vikarer koster den norske stat dyrt.

– På en god dag kan man nok godt tjene det dobbelte av hva vi ville gjort i Danmark, sier Ringgaard.

Tall fra Norsk Sykepleierforbund viser at en sykepleier på sykehus har i snitt en timelønn på 269 kroner. En spesialsykepleier har i snitt betalt 320 kroner i timen.

Sammenliknet med timelønnen på en fast ansatt, er det cirka dobbel timepris for en sykepleiervikar.

Fakturaer Sykepleien har fått innsyn i, viser at bemanningsbyrå fakturerte 132.000 for to intensivsykepleiere som var på jobb i fire dager.

En annen faktura viser en betaling på 45.000 kroner for én sykepleier på jobb i fire dager i Kirkenes.

– Det er svindyrt å satse på vikarer istedenfor fast personell, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, til NRK.

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er bekymret over bruken av utenlandsk arbeidskraft.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Sykepleierforbundet viser at kommunene i Norge alene har brukt over 1,2 milliarder kroner på innleie av vikartjenester i helsesektoren i 2020.

I helseforetakene ble det brukt over 500 millioner kroner på vikarer i 2020. Det er en økning med over 100 millioner fra 2018.

Sverresdatter Larsen mener Norge har gjort seg helt avhengig av vikarer da det ikke har blitt utdannet nok helsepersonell over tid. Det har gjort oss svært sårbare, mener NSF-lederen.

– Vi trenger å bygge den kompetansen vi har behov for selv. Om ikke vi i Norge, som er et så rikt land, klarer det, hvem skal klare det da?, spør Larsen.

Bekymret for økningen

Nestleder i Dansk Sygeplejeråd (DSR), Anni Pilgaard, sier at det i utgangspunktet ikke er noe nytt at danske sykepleiere drar til Norge for å jobbe.

– Men det vi er bekymret for er at det har vært en kjempeøkning det siste året, sier hun.

Anni Pilgaard.

Anni Pilgaard i Dansk Sygeplejeråd skjønner godt de danske sykepleierne som kommer til Norge for å jobbe.

Foto: Søren Svendsen / Dansk Sygeplejeråd

Hun tror lønna er en av grunnen til at danske sykepleiere heller vil jobbe i Norge, samt belastningen.

– I tillegg opplever danske sykepleiere virkelig sykepleiemangelen her i landet på kroppen. For dem er det som et pusterom å komme til Norge, sier Pilgaard.

Ifølge egne undersøkelser har DSR funnet ut at cirka 30 prosent av danske sykepleiere har opplevd kritiske situasjoner på jobb på grunn av mangel på personale.

– Det er mange sykepleiere som i over flere år har vært frustrert over lønna og arbeidsvilkårene som er i Danmark, sier sykepleier Ringgaard.

– Så på en måte er det også en liten protest å ikke ta arbeid i Danmark, legger hun til.

Ida Marie Ringgaard

Ringgaard sier at det er flere fra studiet hennes som også har reist til Norge for å jobbe.

Foto: Christine Løvschall Mørch

Ringgaard sier at hun kjenner på et slags press for å stille opp for eget land.

– Men på en annen side synes jeg ikke at man kan sette ansvaret på sykepleierne. Vi roper høyt om at lønna er for dårlig i forhold til det ansvaret og arbeidet vi utfører. Så jeg synes det er å ta ansvar ved å si nei til å arbeide under slike vilkår, sier hun.

– En ond spiral

Det at stadig flere danske sykepleier rømmer til Norge er ikke gode nyheter for Danmark. Der skriker sykehusene etter sykepleiere.

I januar 2020 tok den danske regjeringen grep. De lovet 1000 ekstra sykepleiere på danske sykehus ved slutten av 2021 for å bøte på en stadig større mangel på sykepleiere.

I samme tidsperiode ble det likevel bare ansatt 211 sykepleiere på danske sykehus. Det viser tall fra det danske helsedatatilsynet som Politiken har fått.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd (DSR) er det 5000 ledige sykepleierstillinger i Danmark. DSR anslår at det i 2025 vil mangle 6600 sykepleiere i landet.

AKTUELT NÅ