– Vi er en honningkrukke for utenlandske kriminelle

André Oktay Dahl (H) mener problemet med utlendinger på krimraid i Norge vil bli større.

André Oktay Dahl

– NAIVE: – Vi har til dels vært naive, sier Høyres André Oktay Dahl om problemet med utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å begå kriminalitet.

Foto: NRK

– Vi har utfordringer som et rikt land i et Europa sterkt preget av økonomisk krise. Her er vi en honningkrukke for utenlandske kriminelle som kommer hit, sier Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl, til NRK.no.

– Vi har vært naive

I dag går Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold ut og advarer mot det kan kaller en sammensausing av begreper som rammer uskyldige grupper. I SSBs holdningsundersøkelse fra 2012 svarte én av tre at de mener innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Men selv om undersøkelser viser at enkelte innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken, mener politimesteren i landets mest innvandrertette by at det største problemet ikke er innvandrere.

HAR DU TIPS ELLER INNSPILL OM DETTE TEMAET? Kontakt NRKs journalister!

Det er kriminelle utlendinger som kommer til landet for kort tid for å begå kriminalitet. Disse er årsaken til en massiv økning i antall lommetyverier og narkotikakriminalitet de siste årene, ifølge politimesteren.

– Jeg tror politimesteren er inne på noe veldig riktig her. Det handler om en spesifikk kriminalitetstype utført av folk på reiser mellom ulike land. Det vil vi nok se mer av fordi vi har en helt annen utvikling enn mange land rundt oss. Vi må også ta innover oss at vi har vært til dels naive i måten vi håndterer dette på, med lave straffer. Dette er miljøer som kan være mye røffere enn det kriminalitetsbildet vi er vant til, sier Oktay Dahl.


Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Også Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, mener debatten i for stor grad stempler innvandrere på bekostning av utlendinger på visitt med uredelige hensikter.

– De utenlandske statsborgerne som preger kriminalitetsbildet bor ikke nødvendigvis her, men kommer hit enten gjennom Schengen eller på annen ulovlig måte. Vi snakker om omreisende kriminelle, hovedsakelig fra land som Polen, Litauen, Romania og Nigeria. I innvandrertette områder, som Furuset, har vi jo sett en markant nedgang i kriminaliteten, sier Bøhler til NRK.no.

– Flere redskaper til å ta dem

Jan Bøhler

– OMREISENDE KRIMINELLE: Vi snakker om omreisende kriminelle som det store problemet, sier Aps Jan Bøhler.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Han deler imidlertid ikke Høyre-kollegaens syn på at problemet med kriminelle utlendinger vil øke. Tvert imot mener han det er gode virkemidler på gang, og viser til flere tvangsreturer, avtale om soningsoverføring og et eget fengsel for utlendinger i Kongsvinger, som åpnet ved årsskiftet. I tillegg er det ute et høringsforslag om å øke straffen for å komme tilbake til Norge etter et utvisningsvedtak. Straffen for dette ligger i dag på mellom 35 og 40 dagers fengsel med en strafferamme på seks måneder. I det nye forslaget er rammen økt til ett år.

  • LES OGSÅ: Disse gruppene innvandrere er overrepresenterte


– Vi har fått flere redskaper til å ta hånd om de kriminelle, så jeg er ikke uten videre enig i den påstanden, sier Bøler.

Dahl mener problemet politimesteren i Oslo angriper har vært et stort problem i norsk innvandringsdebatt lenge.

– Jeg er opptatt av at det skal være en etterrettelig debatt. Det skilles ikke alltid godt nok mellom ulike typer innvandring, og man diskuterer ikke godt nok hvilke grupper det er snakk om. Istedenfor lager man en pøl av det. Mange føler seg nok stigmatisert av dette. Når det er sagt, er det lett å innta offerrollen også når man blir konfrontert. Vi må klare å diskutere dette uten verken å gå i skyttergraven eller bli for politisk korrekte, sier han.


Bøhler er også opptatt av at man må erkjenne at også blant innvandrere er det utfordringer. SSB kom i 2011 med en rapport som viste at andelen straffede i enkelte grupper, som somaliere, irakere og afghanere, var betydelig høyere enn blant den øvrige befolkningen.

– Vi skal ikke skape fordommer mot enkeltgrupper på feil grunnlag, men vi må se nærmere på de utsatte gruppene og forebygge deretter. Vi har for eksempel hatt enkelte etniskbaserte gjengmiljøer i Oslo, og vi ser stadig tilløp til ungdomsgjenger i Oslo.

SISTE NYTT

Siste meldinger