Hopp til innhold

Ble frisk fra uhelbredelig kreft på tre måneder

Kari Tunstrøm fikk lymfekreft med spredning som 48-åring i 2004. Femten år senere ble hun kreftfri med avansert celleterapi. Nå skal metoden videreutvikles i Norge.

Kari Tunstrøm

Kari Tunstrøm gjennomgikk mange krevende cellegiftkurer før hun til slutt fikk tilbud om celleterapi. Det har fjernet kreften helt de to siste åra.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun er tilbake på Radiumhospitalet, der hun i mange år fikk tøffe cellegiftkurer mot det som ble betegnet som uhelbredelig lymfekreft med spredning til benmargen.

Det verste var høydosebehandlingen i 2017, da kreften hadde slått tilbake hardere enn tidligere.

Kari Tunstrøm

Kari Tunstrøm etter at hun fikk høydosebehandling i 2017. Da var kreften mer aggressiv enn noen gang.

Foto: privat

– Kroppen ble kjørt helt ned. Jeg bare eksisterte i fjorten dager. Det var tøft, sier hun.

En tur i dusjen virket som et helt dagsverk.

Nå er hun ikke her for å få kreftbehandling, men for å sjekke at hun fortsatt er kreftfri.

For to år siden ble nemlig Kari tilbudt å være med på et klinisk forsøk med avansert celleterapi i regi av Radiumhospitalet, med genmodifisering av hennes egne immunceller.

– Det var som å snu om en bryter i kroppen. Nesten med en gang kjente jeg meg bedre, og etter tre måneder var det ingen kreftceller igjen å finne.

Men hun har fått mange tilbakefall før, med andre typer behandlinger. Nå er hun spent på om det fortsatt er helt borte.

Immuncellene endres

Avansert celleterapi skjer ved at det tas ut immunceller fra pasienten, som så blir «omprogrammert» til å angripe kreftcellene.

Johanna Olweus

Kreftforsker Johanna Olweus er sentral i arbeidet med å etablere et nytt senter for avansert celleterapi på Oslo universitetssykehus, lokalisert på Radiumhospitalet.

Foto: NRK

– Cellene blir tilført en genetisk kode som gjør dem til «varmesøkende missiler» mot de spesielle kreftcellene pasienten har, forklarer kreftforsker Johanna Olweus ved Oslo universitetssykehus.

Når disse settes tilbake i kroppen, gjør de en målrettet jobb med å oppsøke kreftcellene, og drepe dem.

Selve jobben med å tilføre cellene de rette genene skjer i USA eller Tyskland, og er svært kostbart. En enkelt behandling for en pasient koster rundt 4 millioner kroner.

Denne uka sa helseforetakene i Norge nei til å inkludere avansert celleterapi som en del av tilbudet til norske pasienter generelt. Bare pasienter under 25 år med blodkreft får dette tilbudet i Norge.

Begrunnelsen er at det koster for mye på en gang, og at langtidsprognosene er usikre.

Men noe er på gang som kan endre bildet på sikt, også her hjemme.

Laboratoriearbeider i forskningsbygget på Radiumhospitalet.

I dag gjøres det mye manuell celleterapi på laboratoriet i forskningsbygget på Radiumhospitalet. Snart vil dette kunne utvides og automatiseres i et nytt senter for celleterapi.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Starter nasjonalt senter

I forskningsbygget på Radiumhospitalet har det kommet på plass en spesiell teknisk innretning.

Det er en maskin som skal gjøre det samme som de amerikanske sykehusene tilbyr til skyhøye summer.

– Den er ikke tatt i bruk ennå. Men det den skal gjøre, er å koble genmaterialet til immuncellene, som i neste omgang skal settes tilbake i pasientene, sier Olweus.

Laboratoriet ved Radiumhospitalet gjør dette manuelt i dag, men det vil bli første gang det brukes virus til å frakte genene inn i immuncellene, og den nye maskinen vil øke kapasiteten og gjøre den automatisert.

De neste fem åra skal det bygges opp et norsk fagmiljø på avansert genetisk celleterapi. Det skal startes kliniske tester på flere norske pasienter i løpet av et par år.

I dag er det bare såkalt B-cellekreft som kan behandles på denne måten. Målet er å utvikle metoder for å angripe flere krefttyper.

Prosjektet er finansiert av Radforsk, Kreftforeningen, og et privat fond, som til sammen legger 50 millioner kroner på bordet over en fem års periode.

– En revolusjon

Den avanserte celleterapien regnes for å være det som virkelig kan endre behandlingen av alvorlig krefttilfeller.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, nøler ikke med å bruke store ord om mulighetene.

Ingrid Stenstadvold Ross

Kreftforenings generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener avansert celleterapi er det som gir de største forhåpningene om å kurere alvorlige krefttilfeller.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette er en veldig spennende tid for kreftforskningen. Vi kan programmere genene våre, selve livets kode, og få ny og banebrytende kreftbehandling. Det er en revolusjon, sier hun.

Men var det et tilbakeslag at helseforetakene på mandag sa nei til å kjøpe avansert celleterapi fra utlandet?

– Både ja og nei. Når halvparten av pasientene som tilbys avansert celleterapi har god virkning av det, så ønsker vi at det skal bli et offentlig tilbud. Men nå gjelder det at legemiddelselskapene og myndighetene setter seg ned og finner en akseptabel betalingsmodell, sier Ross.

– Enda lettere enn før

For Kari har det nå holdt stand i to år. Hennes immunceller ble høstet fra kroppen og sendt til USA i februar 2019. I april samme år kom de tilbake, ferdig genbehandlet, og tilført kroppen.

– Det gikk et par uker da jeg følte meg litt småsyk, men så ble jeg i mye bedre form og nå går jeg turer på en mil, forteller hun.

Overlege ved Radiumhospitalet, Arne Kolstad.

Overlege Arne Kolstad satte i 2019 i gang et klinisk forsøk med noen pasienter som hadde «uhelbredelig» kreftsykdom av B-celletype. Det førte til at flere av dem ble helt friske.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Nå har Kari hatt et nytt møte overlege Arne Kolstad på Radiumhospitalet. Det var han som håndplukket henne og noen andre til testingen av celleterapi i 2019.

Flere av de andre har også blitt helt friske.

– Vi valgte Kari fordi hun hadde langtkommen lymfekreft som det ikke var mulig å bli frisk av med andre metoder.

Kontrollen med CT på Radiumhospitalet viser at alt er bra. Etter to år er det fortsatt ikke spor av kreftceller i kroppen hennes.

– Det føles helt fantastisk. Jeg går ut av døra enda lettere enn før, sier Kari med et smil.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger