Hopp til innhold

Cannabis-dømt kvinne tapte i Høyesterett

Høyesterett mener dagens «promillegrense» for cannabis er gyldig. En rettsskandale som får fortsette, mener brukerorganisasjon.

Cannabis-kjøring Høyesterett

MANGE TILHØRERE: Mange møtte opp for å høre saken om grenseverdiene for kjøring med cannabis i blodet er for lavet.

Foto: Julia Thommessen / NRK

Kvinnen i 40-årene sa i retten at hun bruker medisinsk cannabis. Hun skal ha tatt dette mer enn åtte timer før hun kjørte. Kvinnen hevdet hun var klinisk edru bak rattet.

Hun ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten. I november kom saken opp i Høyesterett.

Den forskrifts-fastsatte grensen for THC i blodet er gyldig, konkluderer Høyesterett.

Frode Sulland

KRITISK: Advokat Frode Sulland representerte den cannabis-dømte kvinnen i Høyesterett.

Foto: Julia Thommessen / NRK

– Høyesterett konstaterer at jevnlige brukere av cannabis kan bli dømt for påvirket kjøring uten at de har vært påvirket. Det er et resultat mange vil ha vanskeligheter med å godta, sier advokat Frode Sulland til NRK.

Les også 17 tingretter ventet på Høyesterettsdommen

Germany Cannabis

– En rettsskandale som får fortsette

– Dette er en rettsskandale som nå får lov til å fortsette. Dette er saker som har fått tragiske utfall for svært mange av de som rammes, sier André Nilsen.

Han er styreleder i Normal Norge. De er en organisasjon for brukere av cannabis.

– Nå er det opp til politikerne å komme på banen og ta et oppgjør med denne systematiske diskrimineringen av personer som bruker cannabis, sier Nilsen.

En mann med en grå genser står foran et bygg med en pastellgrønn farge på fasaden.

Styreleder i Normal Norge André Nilsen.

Foto: Kine F. Jakobsen

Mener grensen er opp til lovgiver

Høyesterett sier de ikke kan ta stilling til om grensen er for lav. De mener det er opp til Stortinget eller regjeringen å fastsette den.

«Høyesterett la til grunn at lovens ordlyd ikke gir begrensninger for hvor grensa kan settes. Ut fra forarbeidene var det et hensyn å unngå å ramme små restkonsentrasjoner som ikke lenger gir påvirkning, men det primære siktemålet var å ramme alle tilfeller som kan gi påvirkning. Den grensa som er satt, ligger derfor innenfor de retningslinjene som forarbeidene gir uttrykk for.»

En joint som er antent.

Høyesterett mener det må være opp til Stortinget eller regjeringen å endre grenseverdiene.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

De skriver at grensen beror på et faglig og politisk skjønn som domstolene ikke kan overprøve.

«Om grensa skal settes høyere, slik at den ikke eller i mindre grad rammer restkonsentrasjoner som ikke har påvirket kjøreevnen, men slik at den samtidig rammer færre som kan ha vært påvirket, er opp til forskriftsgiver eller lovgiver å vurdere,» skriver Høyesterett.

Les også «Promillegrensen» for cannabis: – Kan virke urettferdig

To politibetjenter gjennomfører en promillekontroll på veien.

Mener grensen bør vurderes på nytt

Dagfinn Hessen Paust er fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Han har tidligere sagt til NRK at grensen er satt så lavt at hundrevis kan ha blitt dømt for ruskjøring, selv om de hadde vært edru i flere dager da de satte seg bak rattet.

– Selv om Høyesterett har kommet til at grensen ligger innenfor departementets vide skjønn etter loven, og ikke vil overprøve dette, bør departementet kjenne sin besøkelsestid og vurdere om de sakkyndiges uttalelser i saken og forskningsgrunnlaget for øvrig tilsier at forskriften likevel endres, mener Paust.

Les også Frykter hundrevis har blitt uriktig dømt for ruskjøring

XttZgoRCNDQ

Sammenlignet med promillegrense

Kvinnen møtte i Høyesterett i november. Hun var tiltalt for å ha kjørt med THC i blodet. Det er det viktigste virkestoffet i cannabis.

Da mengden THC hun hadde i blodet ble omregnet slik grensene er satt i loven, fant man at hun hadde promille på over 0,2.

I Høyesterett anførte hun og advokaten at grensen er så lav at man kan bli dømt uten å ha vært påvirket av rusmidler.

Både forskere, aktivister, og mennesker som selv opplever seg dømt uten å ha vært påvirket, møtte opp i den ærverdige rettssalen i november.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at kvinnen ble dømt i både tingretten og lagmannsretten. Det riktige er at hun ble frikjent i tingretten, og dømt i lagmannsretten.

AKTUELT NÅ