Hopp til innhold

Brøt ikke med Nobels testamente

Tildelingen av Nobels fredspris har ikke skjedd i strid med Nobels testamente eller mot Nobelkomiteens retningslinjer.

Ole Danbolt Mjøs, Martti Ahtisaari og Berge Furre

Nobelkomiteen er 'frikjent'. Her er fjorårets vinner Martti Ahtisaari flankert av komiteens leder Ole D. Mjøs (t.v.) og komiteens Berge Furre.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det er konklusjonen til Lensstyrelsen i Stockholm, som er tilsynsmyndighet for Nobelstiftelsen. De har behandlet en klage fra den norske juristen og fredsaktivisten Fredrik Heffermehl.

Han hevder at bare få av fredsprisene utdelt siden 1945 har vært etter Nobels vilje.

Utvidet fredsbegrep

Men Lensstyrelsen er ikke enig i at det såkalte utvidede fredsbegrepet er i strid med reglene for fredspris-tildelingen. Og styret vil derfor ikke gripe inn overfor Den norske Nobelkomité.

Direktør Geir Lundestad ved Nobelinstituttet sier at instituttet og komiteen tar Lensstyrelsens avgjørelse til etterretning.

- Avgjørelsen er i tråd med Nobelinstituttets og Nobelkomiteens egen oppfatning, sier Lundestad til NRK.

Heffermehl hevder i sin egen bok” Nobels vilje” at Nobel-komiteen gang på gang har brutt med med Alfred Nobels testamente når komiteen utpeker fredsprisvinnere.

Klagebrev

Også fjorårets pris til Finlands tidligere president og fredsmekler Martti Ahtisaari var i strid med Nobels testamente, mener Heffermehl.

Klagebrevet til Lensstyrelsen, som holder tilsyn med Nobelstiftelsen, sendte Heffermehl i oktober i fjor. Svenskene gransker fredsprisen

Etter å ha undersøkt alle fredspristildelingene, konkluderte han med at mer enn halvparten av prisene som er gitt etter 2. verdenskrig, har skjedd i strid med elementære prinsipper for testamentfortolkning.

Fredrik Heffermehl

Fredrik Heffermehl fikk ikke gjennomslag for sin Nobel-klage. Her holder han appell for Mordechai Vanunu i Oslo.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Lensstyrelsen uttaler at den ikke kan se at spørsmålene Fredrik Heffermehl tar opp, innebærer at Nobelkomiteen bryter med retningslinjene eller bestemmelsene komiteen skal følge.

- Åpenbart feil

Heffermehl mener at Nobelkomiteen ikke har anledning til en slik fortolkning. Den norske Nobelkomiteen er forpliktet til å foreta en langt mer bokstavrett fortolkning, hevder han. Etter hans mening har fredsprisen fjernet seg stadig lengre fra Alfred Nobels intensjoner.

Nobels testamente på originalspråket

Og det holder han fortsatt på, uavhengig hva Lensstyrelsen sier.

- Avgjørelsen er åpenbart feil, sier Heffermehl, som har bedt Lensstyrelsen behandle saken på nytt.

Han opplyser til NRK at han i tillegg også har bedt styret for Nobelstiftelsen i Stockholm om å behandle saken.

AKTUELT NÅ