Gikk over til økologisk matproduksjon etter finanskrisen: – La om med skrekkblandet fryd

Norge produserer langt mindre økologisk mat enn våre naboland, og utviklingen går feil vei, mener Norges Bondelag. Nå utfordrer de landbruks- og matminister Sandra Borch til å innføre konkrete mål.

Hellek Berge, økologisk kornbonde

Kornbonde Hellek Berge i Gvarv la om til økologisk landbruk forrige gang prisene på kunstgjødsel økte kraftig.

Foto: Privat

EU har et mål om at en fjerdedel av matproduksjonen i 2030 skal være økologisk. Danmarks ambisjon, er 50 prosent.

Norge har i motsetning til våre naboer ikke noe mål, og andelen har stått bomstille i mer enn ti år, viser tall fra SSB.

Utviklingen går feil vei, mener bondelaget, som mener Norge nå er kommet langt bakpå sammenlignet med Danmark og Sverige.

Kornbonde Hellek Berge i Gvarv la om til økologisk produksjon i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Den gangen gikk prisene på kunstgjødsel rett til værs, slik de også har gjort i år.

– Jeg husker selv at det var med skrekkblandet fryd. Skrekk for at jeg ikke visste hva jeg gikk til, og fryd for å prøve noe nytt, sier han.

Den gangen var det ganske gode støtteordninger for å legge om til økologisk, som gjorde at jeg ikke syntes at risikoen var så kjempestor, sier han.

Hellek Berge, økologisk kornbonde

– Hvis man skal få opp rekrutteringen og produksjonen av økologisk mat må stimuliene til bonden som legger om øke. Det er en ganske stor terskel å legge om, sier Hellek Berge

Foto: Privat

Nå produserer Berge mindre korn enn før enn før, men får bedre betalt for avlingene. Samtidig bruker han nå mindre gjødsel. Men hønsegjødselen som Berge bruker har, i likhet med kunstgjødselen, også økt kraftig i pris i år.

– I ettertid så viser det seg at jeg har redusert risikoen min som næringsdrivende ved å legge om til økologisk.

– Hva er grunnen til det?

– Jeg legger mindre penger inn i den enkelte avling. Slik at hvis det går helt skeis, så taper jeg ikke så mye. Og når det går bra så tjener jeg mer enn før, fordi jeg ikke har brukt så mye på avlingen, sier han.

Nestleder Bodil Fjelltveit i Norges Bondelag mener utviklingen har gått feil vei i Norge når det gjelder økologisk landbruk.

Bodil Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag

- Vi trenger en regjering som er fremme i skoene på økologisk landbruk, sier Bodil Fjelltveit i Bondelaget.

Nå etterlyser hun ei regjering som er mer foroverlent i stedet for bakpå, og vil ha klare mål både for økologisk produksjon og offentlige innkjøpsordninger.

– Jeg mener helt klart at det er viktig med et produksjonsmål for å bidra til rekruttering. Det må følge med noen økonomiske midler og insentiv som gjør at bonden har lyst til å legge om til økologisk, sier hun.

– Jeg mener og at det helt klart er landbruks- og matministerens ansvar å få det målet på plass, sier hun.

Ligger bak våre naboer

Prisen på ulike typer kunstgjødsel har skutt i været de siste månedene, fordi økningen i gassprisene har gjort den dyrere å lage. Yara har redusert eller stengt ned produksjon ved flere anlegg.

På et tidspunkt stanset Felleskjøpet salget av kunstgjødsel, fordi prisen løp løpsk. Bondelaget sa da til NRK at de fryktet for konsekvensene for matproduksjonen.

I økologisk matproduksjon brukes typsik gjødsel fra egne dyr for bønder som har eget dyrehold. Ellers brukes ofte innkjøpt hønsegjødsel.

Tall fra SSB viser at Norge ligger langt bak våre nordiske naboer når det gjelder utviklingen av økologisk matproduksjon.

Mens andelen i Norge det siste tiåret har ligget stabilt rundt 5 prosent, har andelen økt kraftig i våre naboland. I Sverige er andelen nå i overkant av 20 prosent.

Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp)

Landbruks- og matminister Sandra Borch vil ikke innføre noe produksjonsmål for økologisk mat, slik Norge hadde tidligere.

Foto: Dan Henrik Klausen

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at regjeringen vil følge opp regjeringserklæringen, som har et mål om å legge til rette for mer økologisk produksjon av mat.

Men noe konkret mål blir det ikke noe av, sier hun.

– Jeg tror ikke at et tallfestet mål for økologisk jordbruk er et fasitsvar for hvordan man skal få en god utvikling av økologisk produksjon i Norge, sier Borch.

Norge hadde tidligere et mål om 15 prosent økologisk matproduksjon.

Målet ble fjernet av Solberg-regjeringen, etter at Riksrevisjonen slaktet den daværende landbruksministrenes arbeid med å få til mer økologisk matproduksjon i Norge.

Stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk mat.

Hurdalsplattformen

Men landene rundt oss har jo langt større ambisjoner enn oss på dette området, Danmark har for eksempel et mål om 50 prosent økologisk jordbruk innen 2030. Er det ikke en fare for at vi kommer veldig bakpå, og blir avhengig av å importere økologisk mat i stedet for eksportere det?

– Nei, det må en helhetlig innsats til for å øke den økologiske produksjonen i Norge tenker jeg. Og så har vi et land som er veldig forskjellig geografisk, også utfra hvor det lønner seg og hvor det er best å proudsere økologisk. Så har jeg også lyst til å si at Norge har verdens reneste matproduksjon i dag, uten stor bruk av medisin eller plantervernmidler, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger