Hopp til innhold

– Har ikke prioritert økologisk mat høyt nok

Riksrevisor Per-Kristian Foss slakter landbruksministrenes arbeid med å få til mer økologisk matproduksjon i Norge. – Det er komplett urealistisk å nå målet nå, sier Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss slakter arbeidet med å at 15 prosent av norsk matproduksjon- og forbruk skal være økologisk innen 2020.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Stortinget satte i 2010 et mål om at 15 prosent av matproduksjonen- og forbruket i Norge skal være økologisk innen 2020.

Riksrevisjonen har undersøkt om Landbruks- og matdepartementet har lagt til rette for dette.

Svaret fra riksrevisor Per-Kristian Foss er ikke akkurat utydelig:

– Det er komplett urealistisk at dette skal skje, sier Foss på en pressekonferanse.

Ikke prioritert høyt nok

Han mener det å få bønder til å legge om til økologisk drift ikke har vært prioritert høyt nok i forhold til det Stortinget har bestemt.

– Tvert i mot har det blitt mindre attraktivt å være økologisk bonde. Når det gjelder markedsføringen av økologiske produkter bidrar staten med en dråpe i havet - to millioner kroner er ingenting, sier Foss.

– I 2010 økte Stortinget målet fra 10 til 15 prosent. Det som har skjedd er at vi bare fjerner oss lengre fra målet.

– Mulig å lære av Sverige og Danmark

Foss påpeker at andre land, som Danmark og Sverige, har ordninger der det offentlige etterspør økologiske produkter i anbudskokurransser.

– Erfaringene fra Danmark og Sverige viser at som storinnkjøper behøver ikke det å kjøpe økologisk at det blir dyrere drift. Det er mulig å lære av våre naboer, sier Foss.

Interesseorganisasjonen Oikos - økologisk Norge mener politikere både på venstre- og høyresiden må ta skylden for at Norge ikke når målet.

– Det er mange som må ta ansvar for dette. Hverken tidligere eller denne regjeringen har tatt tilstrekkelig ansvar for å følge opp Stortingets mål, sier daglig leder Regine Andersen.

Dette er grunnene

Dette er hovedårsakene til at den økologiske produksjonen går feil vei, mener Per-Kristian Foss:

  • Rammevilkårene er ikke gode nok
  • Tilskuddet til første år etter omlegging til økologisk drift forsvant i 2014
  • Gebyrene for kontroll med økologisk produksjon har økt
  • Tine inngår ikke nye avtaler der de betaler ikke mer for økologisk melk
  • Det offentlige går ikke foran med innkjøp av økologisk mat
  • Ubetydelige summer brukes på markedsføring av økologisk mat

Riksrevisjonen mener Landbruks- og matdepartementet må lage en ny strategi, få på plass bedre stimuleringstiltak og styrke markedsføringen av økologisk mat.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger