Hopp til innhold

Felleskjøpet stanser salg av kunstgjødsel: – Dramatisk situasjon, sier Norges Bondelag

Norges Bondelag frykter konsekvensene for matproduksjonen etter at Felleskjøpet har stanset alt salg av kunstgjødsel ut året. Årsaken er blant annet kraftig økning i prisen på naturgass.

Utsikt utover Botn i Rissa, Indre Fosen

FELLESKJØPET: Salget av fullgjødsel er stanset ut året.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Dette er en dramatisk situasjon som jeg ikke ser vi har opplevd tidligere, sier lederen i Norsk Bondelag Bjørn Gimming.

Han håper at bøndene skal få den gjødselen de trenger til våren, men frykter at det kan bli veldig dyrt.

Høye råvare- og naturgasspriser

Felleskjøpet varslet tirsdag kveld at de stanser alt salg av mineralgjødsel umiddelbart, og ut året. Årsaken er at gjødselprisene har steget kraftig på det internasjonale markedet, blant annet fordi råvareprisene har skutt i været.

40 prosent av ammoniakkproduksjonen i Europa er stengt på grunn av stadig høyere naturgasspriser. Prisene på gassen har eskalert de siste ukene.

Bjørn Gimming

Leder i Norsk Bondelag, Bjørn Gimming er bekymret for våronna.

Foto: Arly DaleNorway

– Situasjonen skaper en uforutsigbarhet for matproduksjonen både i Norge og i andre land. Det har potensial i seg for negative konsekvenser for matproduksjonen. Vi vet jo ikke hva som kommer til å skje framover i tiden, men dette vil jeg si er dramatisk. Det er jo en helt spesiell situasjon når man ikke kan få bestilt og kjøpt gjødsel, sier Gimming.

Markedet ute av kontroll

– Vi i Felleskjøpet har valgt å stanse salg av mineralgjødsel en periode nå. Det skyldes en vekst i råvareprisen internasjonalt, og egentlig et marked som er ute av kontroll. Det sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald.

Thomas Skjennald blir intervjuet i en av Felleskjøpets butikker

Kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Thomas Skjennald, sier de er i en presset situasjon.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Han sier at prisveksten har vært ekstrem over de siste månedene og hele det siste året.

– For oss er det umulig å selge varer som vi ikke vet hva vi skal betale for fram i tid. Det er grunnen til at vi stopper ordreinngangen nå.

Skjennald sier imidlertid at alle varer som er bestilt vil bli levert.

– Vi har fått forsikringer fra Yara om at de har ambisjoner om å oppfylle forpliktelsene mot våronna og sesongen i 2022, sier Thomas Skjennald.

Tar vare på norske bønder

Markedsdirektør i Yara, Anders Trømborg, sier at selskapet er i en utfordrende og veldig uoversiktlig situasjon.

– Det har vært reduksjon i produksjonen av ammoniakk, og det er store utfordringer på fraktmarkedet rundt omkring. Vi har store svingninger i etterspørsel til våre fabrikker, som krever langsiktig planlegging.

Markedssjef i Yara, Anders Trømborg

Markedssjef i Yara, Anders Trømborg. Yara leverer kunstgjødsel til Felleskjøpet.

Foto: Yara

Men han frykter ikke at Yara ikke skal klare å levere gjødsel til bøndene.

– Vi har fortsatt gode planer, og vi har fortsatt god tid til å komme fram til den norske bonden i våronna. Det jobber vi hardt for. For de som husker tilbake til tidligere kriser så har Yara vært flinke til å ta vare på den norske bonden. Det skal vi fortsette med, sier Trømborg.

Krav til den nye regjeringen

Bondelaget har fått gjennomslag for å ha såkalte tilleggsforhandlinger for kostnadsveksten i landbruket.

– Prisene har steget dramatisk gjennom sommeren og høsten, og det er bakgrunnen for at vi har krevd tilleggsforhandlinger med staten. Den prosessen ble satt på pause av den avtroppende regjeringen. Den må tas raskt opp igjen av den nye, sier Bjørn Gimming.

Han sier det er viktig å skape økonomisk forutsigbarhet for norske bønder.

AKTUELT NÅ