Ble varslet om trakasseringssak i NRK i 2011 – la saken død

Ledelsen lot være å iverksette tiltak fordi varsleren ønsket full anonymitet. – I dag ville vi vurdert dette annerledes, sier Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK.

nrk

ØNSKET ANONYMITET: Varsleren ønsket full anonymitet. Dermed ble det ikke iverksatt tiltak etter trakasseringssaken i NRK i 2011.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Etter at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen gikk ut med en oppfordring om å melde fra dersom man har hørt om eller opplevd seksuell trakassering i NRK, har ledelsen fått kjennskap til «et par saker som ligger en del år tilbake i tid».

En av disse sakene skal være fra 2011, da en person varslet om at en kollega var blitt utsatt for trakassering. Vedkommende ønsket full anonymitet og ledelsen besluttet derfor ikke å iverksette tiltak.

– Jeg er kjent med saken fra 2011. Jeg har lest dokumentasjonen som foreligger i saken og snakket med berørte parter. Jeg vet at det ble varslet og at dette varselet ble håndtert i tråd med daværende retningslinjer, sier Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen.

Vibeke Fürst Haugen

– IVARETAR ANONYMITET: Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK, sier at alle som ønsker å få være anonyme, skal få være anonyme.

Foto: Morten Brun / NRK

Ville vurdert det annerledes i dag

Hun forteller at varslerens ønske om anonymitet gjorde at man på det tidspunktet valgte ikke å gå videre med saken.

– I dag ville vi vurdert dette annerledes. Vurderingen den gang ble gjort ut fra konteksten da og ønsket om anonymitet, sier Haugen.

Hun mener at man i dag vet mer om problematikk knyttet til seksuell trakassering enn man gjorde i 2011, og at saken derfor ville blitt håndtert på en annen måte nå. Haugen opplyser at NRK nå setter i gang et holdningsarbeid «for å få bukt med en eventuell ukultur».

– Jeg mener folk som melder fra om trakassering er modige, og jeg synes det er utrolig bra at folk varsler. Jeg er takknemlig for at man har tatt kringkastingssjefens oppfordring om å ta kontakt dersom man har opplevd noe som bør varsles om, på alvor.

– Langt flere enn to tilfeller i NRK

– Hvor mange saker har dere fått kjennskap til de siste dagene?

– Det har kommet inn et par henvendelser etter at vi gikk ut med oppfordringen om å melde fra. Vi undersøker hvert enkelt tilfelle som vi får høre om, sier Haugen.

Richard Aune, leder i fagforeningen NRKJ, sier at han har blitt informert om flere hendelser de siste dagene.

– Vi vet at det er langt flere enn to tilfeller i NRK. I løpet av den siste tiden har vi fått stadig flere rapporter om uønsket oppførsel, språkbruk og slibrigheter. Noen ting er mer alvorlige enn andre, men det er ikke greit og alt er i kategorien seksuell trakassering, sier Aune.

Plikt til å handle selv om varselet er anonymt

Vibeke Fürst Haugen forteller at saken fra 2011 nå blir undersøkt på nytt.

– Hvilke konsekvenser får det for de involverte?

– Vi er i kontakt med berørte parter og kan ikke si så mye mer enn at vi har nulltoleranse for seksuell trakassering. Vi setter nå i gang et holdningsarbeid i hele organisasjonen, sier hun.

– Hvordan håndterer dere krav om anonymitet i dag?

– Det er viktig for oss å si at de som ønsker å være anonyme, skal få være anonyme. Hvis noen kommer til oss med et anonymt varsel, må de vite at det vil bli ivaretatt. Selv om vi får et anonymt varsel, har vi plikt til å sette i gang et arbeid for å finne ut av hva som har skjedd, sier Haugen.

aune

– FLERE TILFELLE: – I løpet av den siste tiden har vi fått stadig flere rapporter om uønsket oppførsel, språkbruk og slibrigheter, sier Richard Aune, leder i fagforeningen NRKJ.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Skal ikke forekomme

Richard Aune vil ikke vurdere ledelsens håndtering av den konkrete saken i 2011, men mener at både NRK og andre mediehus må bli enda tydeligere på sin nulltoleranse for seksuell trakassering.

– Slike overtramp skal ikke forekomme og må ikke forekomme. Det må ledelsen være tydelig på. De må kommunisere at det er nulltoleranse og at alle sluser er åpne for å ta imot slike meldinger, sier NRKJ-lederen.

Konsekvensene må rettes mot den som trakasserer – ikke offeret, understreker han. Aune vil ikke svare på om NRK er bedre eller verre enn andre mediehus.

– Det kan jeg ikke si noe om, men det jeg kan si er at vi har et problem i NRK, og det problemet må vi jobbe med å bli kvitt. Kringkastingssjefen har sagt en del gode ting om dette, og det må gjentas igjen og igjen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger