Hopp til innhold

Barnetrygden uendret i 22 år – nå ber FN Norge om å ta grep

Siden 1996 har det månedlige beløpet i barnetrygden vært uendret. Nå ber FN norske politikere om å prisjustere pengebidraget for å redusere barnefattigdom.

Far om morgenen

– BØR FÅ MER: En far er hjemme med sine tre barn. Norske barnefamilier bør få mer penger fra staten, mener FNs barnekomité.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når FNs barnekomité sier at Norge bør gjøre dette, så burde alle partiene lytte, mener stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Freddy André Øvstegård, SV

VIL ØKE: Freddy André Øvstegård (SV) mener man bør øke barnetrygden.

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Dersom barnetrygden hadde vært prisjustert, ville den i dag vært på over 1500 kroner i måneden. Men siden 1996 har beløpet stått stille på 970 kroner.

– Det er viktig å gi barnefamilier en økonomisk trygghet og gi barna den levestandarden de har krav på etter barnekonvensjonen, så barn kan være med på fritidsaktiviteter, gå på kino og kjøpe bursdagsgaver, sier Ivar Stokkereit i Unicef Norge.

FN ber Norge øke barnetrygden for å bekjempe fattigdom. SV jubler, Høyre nekter

Se debatt om forslaget i Politisk kvarter.

Dyrt

Både KrF og Frp har tatt til orde for å øke og skattlegge barnetrygden. Men i Høyre møter de skepsis.

Ørmen

DYRT: Kristin Ørmen Johnsen (H) mener pengene kan brukes bedre enn på å øke barnetrygden.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det har vært regnet på at hvis hvert barn skulle få 90 kroner mer per måned, så vil det beløpe seg på 1,5 milliarder kroner i året. 90 kroner er ikke så mye, men 1,5 milliarder er mange penger. Skal det virkelig monne og man øker med 500 i måneden, vil det koste 7,6 milliarder, sier stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen i Høyre.

Hun mener man får mer igjen for pengene ved å bruke dem på andre tiltak, som gratis SFO, gratis kjernetid i barnehagen og leksehjelp.

– Det å få en god utdanning gjør folk i stand til å være i arbeid og komme ut av fattigdom, sier hun.

– Trenger overføringer

Stokkereit i Unicef mener en økning i barnetrygden ikke bør utelukke en satsing på utdanning.

Ivar Stokkereit er juridisk rådgiver i Unicef

VIKTIG: Ivar Stokkereit i Unicef mener kontantoverføringer som barnetrygden er viktig for å bekjempe barnefattigdom.

Foto: Privat

– Man bør sørge for at alle barn får gå i barnehagen, samtidig som man satser på aktivitetsordninger og skolefritidsordninger som sørger for at alle barn kan delta på alle arenaer. Men vi mener det også er viktig å gi barnefamilier en økonomisk trygghet, og det betyr at man må ha kontantoverføringer, sier han.

Venstre har også en pågående debatt om barnetrygden. De vil differensiere barnetrygden innenfor dagens rammer.

Det mener SV er en dårlig idé. De ønsker en økt barnetrygd som er lik for alle.

– Behovsprøving gjør at i det øyeblikket en mor eller far får seg jobb eller begynner å jobbe mer, så går barnetrygden ned. Da lønner det seg mindre å jobbe. Universell barnetrygd er ubyråkratisk og utjevner forskjeller, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Arbeiderpartiet ønsker også å beholde barnetrygden som en universell ordning.

AKTUELT NÅ