Barneombudet håper Norge kan følge islandsk lovforslag mot omskjæring

Island kan bli det første landet i Europa der det blir forbudt å omskjære guttebarn, dersom et nytt lovforslag vedtas. Barneombud Anne Lindboe heier på islendingene og tror Norge kan følge etter på sikt.

Medisinsk utstyr til omskjæring

KAN BLI FORBUDT: Medisinsk utstyr som brukes i omskjæring. På Island skal politikerne behandle et lovforslag som vil forby inngrepet.

På Fremskrittspartiets landsmøte i mai i fjor gikk partiet inn for å forby rituell omskjæring av guttebarn, til tross for sterk motstand fra flere delegater. Også i andre partier har debatten gått, og i både SV og MDG ble det i fjor fremmet forslag om aldersgrense.

Nå kan Island bli det første landet i Europa der inngrepet forbys, skriver The Guardian.

I lovforslaget som ligger til behandling i Alltinget, heter det at omskjæring av unge gutter er et brudd på barnas rettigheter, og at det er i strid med FNs barnekonvensjon.

Det trekkes paralleller til omskjæring av jentebarn, kvinnelig kjønnslemlestelse, noe som allerede er forbudt i flere europeiske land.

Det foreslås blant annet at omskjæring som utføres av årsaker som ikke er medisinske, kan straffes med inntil seks års fengsel.

– Godt forslag

Barneombud Anne Lindboe sier til NRK at hun heier på det islandske lovforslaget av flere grunner.

– Det ene er at de medisinske fagmiljøene i Norge har gått ut og vært veldig tydelige på at omskjæring av små guttebabyer er smertefullt. Det er forbundet med en viss grad av komplikasjoner og det er ingen medisinsk begrunnelse for å gjøre det, sier Lindboe.

anne lindboe

BØR BESTEMME SELV: Barneombud Anne Lindboe vil at barn skal kunne bestemme selv om de ønsker å bli omskåret.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun trekker fram at de vet at flere menn har opplevd ulike problemer og utfordringer i etterkant av omskjæring.

– Vi har også en barnekonvensjon som er tydelig på at barn har rett til å bli hørt og til å ta egne valg, fortsetter Lindboe.

Tror det vil ta tid

På spørsmål om Island nå baner vei for et lignende lovforslag i Norge, sier barneombudet at hun tror det kommer til å ta tid.

– Jeg tror på sikt at det kommer her også, men hvor lang tid det tar vet jeg ikke. Det er nok en fordel at andre land går foran, så der heier jeg på Island, sier hun.

Fra 1. januar 2015 ble norske helseregioner pålagt å ha et omskjæringstilbud.

Lang tradisjon

Forslaget i Alltinget har fått kritikk fra jødiske og muslimske trossamfunn, både på Island og andre steder. Mens omskjæring er en forpliktelse i jødedommen, er det ikke pålagt i islam.

Seksjonssjef ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, Rolf Kirschner

URIMELIG: Seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet og tidligere leder i Det mosaiske trossamfunn, Rolf Kirschner, mener det islandske lovforslaget er urimelig.

Foto: NRK

Seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet og tidligere leder i Det mosaiske trossamfunn, Rolf Kirschner, sier omskjæring er en flere tusen år lang tradisjon.

– Fra mitt synspunkt er denne diskusjonen urimelig. Inngrepet gir vitterlig ikke de store komplikasjonene mange beskriver. Jeg kan ikke se at dette skal være et så stort problem at man til og med skal straffeforfølge med inntil seks år fengsel, sier Kirschner, som har diskutert temaet med Lindboe flere ganger.

Barneombudet har blant annet foreslått at man bør vente til guttene er 15–16 år gamle og kan bestemme selv.

– Jeg må jo respektere hennes synspunkter. Som kirurg vet jeg at inngrepet når du er 16 år og voksen er et helt annet enn det inngrepet som gjøres når du er relativt nyfødt, sier Kirschner.

SISTE NYTT

Siste meldinger