NRK Meny
Normal

Nå må sykehuset tilby rituell omskjæring

Det er positivt at sykehusene nå er pålagt å tilby omskjæring av guttebarn til de foreldre som ønsker dette. Det sier fylkeslege i Vest-Agder Geir Stangeland.

Medisinsk utstyr til omskjæring

Medisinsk utstyr som brukes til omskjæring.

Fra nyttår må offentlige sykehus tilby rituell omskjæring til de foreldre som ønsker dette for sine guttebarn, men flere leger nekter å utføre inngrepet.

Geir Stangeland

Fylkeslege Geir Stangeland er fornøyd med at sykehusene nå må ta et ansvar for omskjæring av guttebarn.

Foto: Reidar Mosland / NRK

Fylkeslege i Vest-Agder Geir Stangeland forventer at sykehusene på Sørlandet følger opp det nye regelverket.

– Jeg forventer at sykehusene skal ha et tilbud som står klart dersom foreldre ønsker at deres guttebarn skal omskjæres, sier han.

– Men flere leger ønsker ikke å utføre dette inngrepet. Hva tenker du om det?

– Det må man respektere og det er gode grunner for å ønske at inngrepet ikke blir utført. Men det er viktig at sykehusene sikrer at det er noen leger som vil gjennomføre inngrepene, sier han.

Sørlandet sykehus skal nå gi et fast, ukentlig tilbud om omskjæring av ukegamle guttebarn. Inngrepet skal trolig skje i Kristiansand.

Se reportasje: Sørlandet sykehus skal nå gi et fast, ukentlig tilbud om omskjæring av ukegamle guttebarn. Inngrepene vil trolig bli utført i Kristiansand.

Hensynet til barna er viktigst

Stangeland sier det nye lovverket nå sikrer at helsevesenet tar et ansvar i denne saken av hensyn til barna.

– Jeg er veldig positiv til at det offentlige helsevesen tar dette ansvaret. Det vil sikre en forsvarlig omskjæring for de guttebarna som det er aktuelt å gjøre dette på, sier Stangeland til NRK.

Han har selv vært borte i saker der omskjæring ikke har blitt gjort på en god og forsvarlig måte.

– I Vest-Agder har vi hatt saker hvor naboer har meldt fra om at de hører guttebarn skrike og de hører at det skjer ting i bakgårder. Vi vet også at det er kommet omskjærere fra utlandet for å foreta dette på helt privat basis. Vi har på nasjonalt nivå også hatt stygge skader som følge av dette, sier Stangeland.

Uenige om saken

Ervin Kohn

Leder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo Ervin Kohn liker dårlig at flere leger reserverer seg mot å omskjære guttebarn på sykehus.

Foto: Nadir Alam

Leder i Rådet for legeetikk og leder av Oslo legeforening Svein Aarseth sier til Dagsavisen at inngrepet ikke har noen medisinsk nytteverdi.

– Det innebærer at man tar vekk en legemsdel på et friskt menneske. Det andre store problemet er at dette gjøres på et lite barn som ikke kan gi sitt samtykke, sier han.

Leder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Ervin Kohn, er uenig og sier til NRK at han er kritisk til leger som ikke vil utføre inngrepet.

– At legene skal sette seg på sin høye hest og innta en tante Sofie-holdning full av hovmod skjønner jeg ikke, sier han.