Veidekke brøt konkurransereglene – slipper bøter på 270 millioner

Konkurransetilsynet varsler i dag at de mener Veidekke brøt konkurransereglene i forbindelse med ulovlig prissamarbeid. Selskapet får likevel ikke bøter fordi de selv varslet myndighetene.

Innrømmer prissamarbeid på asfalt

NRK kunne i januar fortelle hvordan en tidligere distriktssjef i Veidekke sammen med en samarbeidspartner i NCC Roads fordelte asfaltmarkedet i Midt-Norge mellom seg.

Foto: NRK

Etter å ha etterforsket mulige lovbrudd i forbindelse med ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen skriver Konkurransetilsynet i dag i en svært kort pressemelding at de varsler inngripen mot selskaper i bransjen.

Odin Kringen

Tidligere distriktssjef Odin Kringen stod fram og fortalte hvordan han som ansatt i Veidekke hadde vært med på ulovlig prissamarbeid.

Foto: NRK
Terje Venold (stående)

Konsernsjef Terje Venold mener de ikke har noen ukultur i Veidekke selv om Konkurransetilsynet mener selskapet har brutt konkurranseloven.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I januar stod den tidligere distriktssjefen Odin Kringen i Veidekke fram hos NRK , og fortalte om ulovlig prissamarbeid mellom Veidekke og NCC Roads.

Les alt om: Ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Selv om Konkurransetilsynet viser til en pressekonferanse klokken 12.30 i dag er det kommet ut mer informasjon om hvilke beslutninger tilsynet nå har fattet.

I ei børsmelding fra Veidekke kommer det fram at selskapet vurderes å ha brutt konkurransereglene i Midt-Norge og Møre og Romsdal av Konkurransetilsynet.

Bakgrunnen for Konkurransetilsynets etterforskning er påstander om kartellvirksomhet mellom ulike aktører i asfaltbransjen. Selskapene Veidekke og NCC Roads skal ha delt informasjon om priser og avtalt hvem som skulle få asfaltteringsoppdrag. Målet skal ha vært å kontrollere markedet og tjene mer penger.

Slipper 270 millioner i bøter

Veidekke kan derimot til tross for lovbruddene slipppe bøter fra myndighetene fordi de selv varslet om uregelmessighetene, skriver de selv i børsmeldingen.

Det til tross for at tilsynet slår fast at loven ble brutt.

– Konkurransetilsynet har derfor varslet at Veidekke vil bli fritatt for et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner, forutsatt at Veidekke fortsatt samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at Veidekke har gitt tilsynet villedende eller uriktig informasjon, står det i børsmeldingen der selskapet informerer aksjonærer og mulige investorer.

Grunnen til at selskapet slipper bøter er lempningsreglene. Reglene kan helt eller delvis frita selskaper fra reaksjoner hvis de selv varsler om ulovligheter.

De må også samarbeide uforbeholdent med myndighetene om etterforskning av alle mulige lovbrudd.

Det har vært knyttet stor usikkerhet til om bruddene på konkurransereglene involverte flere deler av Veidekke, og om de viser en ukultur i selskapet der også ledelsen har visst om prissamarbeid.

Les også: Disse ville ikke Vegvesenet møte
Les også: Ventet nesten ett år med å gå til Konkurransetilsynet
Les også: Asfaltbransjen skal granskes

Veidekke selv tolker dagens beslutning i saken fra Konkurransetilsynet som en frikjenning av selskapets kultur når det gjelder konkurransereglene, og peker igjen mot enkeltansatte.

– Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket brudd på konkurranseloven i vår organisasjon. Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets varsel viser at lovbruddene ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Med unntak av ett enkeltforhold, er det én person som står ansvarlig for de ulovlighetene som er påvist, sier konsernsjef Terje R. Venold i meldingen selskapet har publisert.

Påvist ulovligheter i perioden 2005– 2008

Konkurransetilsynet startet sin etterforskning av saken i januar 2010 etter at Veidekke selv hadde varslet tilsynet om det de mente kunne være ulovligheter knyttet til selskapets asfaltvirksomhet i Midt-Norge. Noe selskapet også informerte kort om i ei børsmelding.

Et år senere stod tidligere distriktssjef Odin Kringen fram i NRK og fortalte hvordan han og en kollega i NCC Roads gjennomførte det ulovlige prissamarbeidet for å ha kontroll med asfaltmarkedet, og for å tjene mer penger på kontrakter med det offentlige.

Etter å ha etterforsket saken i over ett og et halvt år kommer tilsynet nå fram til at Veidekke har brutt loven i forbindelse med virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005-2008, og én enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006.

Ettersom informasjonen om Konkurransetilsynets beslutning så langt bare kommer fra Veidekkes børsmelding er det ennå ikke kjent hvordan tilsynet ser på konkurrenten NCC Roads.

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC Roads sier de ikke vil kommentere saken før Konkurransetilsynet har holdt sin pressekonferanse. De har ikke sendt ut noen pressemelding eller børsmelding i Norge eller Sverige.

Klokken 12.30 i dag vil tilsynet holde en pressekonferanse ved sitt hovedkontor i Bergen, og på spørsmål om det kan komme ut mer informasjon før det svarer tilsynet følgende.

– Parter må varsles og parter må varsle børsen, sier kommunikasjonsdirektør Torny Aarbakke til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger