Asylsøker (35) dømt til 11,5 år for deltagelse i terrororganisasjon

Libanesiske Fadi Bassam Alajami levde som asylsøker i Trøndelag før han ble innhentet av PST.

Asylsøkeren (35) er frontfigur i flere propagandavideoer publisert av Jabhat Al Nusra.

I dag falt dommen mot asylsøkeren i Oslo tingrett. Alajami er dømt til 11,5 års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen Jabhat Al Nusra i Syria.

Fredrik G. Ranke

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at han er fornøyd med dommen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi er tilfredse med dommen. Dette er den strengeste dommen som er avsagt i en sak om terrorforbund. Det er riktig ettersom domfelte hadde en ledende rolle i en terrororganisasjon over flere år, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til NRK.

Ranke ba retten om å gi asylsøkeren fengsel i 13 år da han holdt sin prosedyre i april.

Vil anke dommen

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, varsler at han vil anke dommen. Advokat Meling peker på at asylsøkeren har samarbeidet med myndighetene og selv fortalt om propagandavideoene han deltok i.

– Han er klar på at Norge aldri hadde fått kjennskap til tilknytningen til al Nusra hvis han ikke selv hadde forklarte om det, sier Meling til NRK.

– Han er klar på at han aldri har vært med på noe annet enn en borgerkrig, aldri begått noe overfor sivile, aldri har begått noen såkalte terrorhandlinger og hadde en helt annen rolle enn det han har blitt tildelt i denne aktuelle dommen, sier Meling.

Det var TV2 som først omtalte dommen.

Satte poteter i Trøndelag

I januar omtalte NRK Alajami, som i et halvt år levde en tilsynelatende rolig tilværelse i Trøndelag. På sosiale medier publiserte han bilder av norsk natur, av at han bowlet, fløy med Widerøe, satte poteter og lagde mat.

Men videoer NRK fant viste at mannen hadde et helt annet liv i Syria. I 2015 og 2016 hadde asylsøkeren en sentral rolle i propagandamaterialet til terrorgruppa Jabhat Al Nusra, ofte omtalt som Nusrafronten.

Asylsøker Fadi Bassam Alajami

Asylsøkeren var en ivrig bruker av sosiale medier i Norge.

Foto: privat

Retten: Betrodd «kriger»

Asylsøkeren dømmes både for å ha sluttet seg til en terrororganisasjon og for å inngått terrorforbund.

Retten mener 35-åringens handlinger er mer alvorlig enn en laverestående fremmedkriger fordi han hadde en ledende rolle:

– Han deltok også i militære operasjoner og angrep for Nusra-fronten, blant annet som militær leder. Sentralt er også at tiltalte uttalte seg på vegne av Nusra-fronten i mediekanaler i tilknytning til militære operasjoner og deltok videre i propagandavideoer for organisasjonen, skriver retten i dommen mot mannen.

Videoene som mannen selv hadde deltatt i var sentrale for at PST kunne føre en sak mot ham, og de legges også vekt på av retten.

– Innholdet i videoene viser med all tydelighet at tiltalte var en betrodd «kriger», som har vært med en stund, og at han, foruten å delta militært, herunder i væpnede oppdrag/angrep for Nusra-fronten, også har hatt en militær lederrolle i organisasjonen.

Retten mener videoene var med på å spre frykt blant befolkningen i Syria.

– En måte å overleve på

I april sa Fadi Bassam Alajami i et intervju til NRK at han ble presset til å delta i propagandavideoene.

Fadi Bassam Alajami

– Ja, jeg gjorde noe galt, men det var ikke min intensjon å komme i den situasjonen, sa terrordømte Fadi Bassam Alajami til NRK i april.

Foto: LARS THOMAS NORDBY / NRK

– Jeg skammer meg over å være involvert i slike grusomme ting, men for meg var det den eneste måten å overleve på.

– Hvordan er det mulig å være en frontfigur i disse videoene og si at du ble presset til det?

– Det var ikke sånn at jeg fikk en pistol mot hodet. Men når du lever i en situasjon som dette vil du forstå. Det er et ordtak som sier at bare de sterkeste og smarteste overlever i livsfarlige forhold. Og det er hva jeg gjorde, sier Fadi Bassam Alajami til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger