Hopp til innhold

Ap og SV vil fremme kritikk mot regjeringen

Arbeiderpartiet og SV forslår kritikkvedtak mot regjeringen i saken der PST ulovlig samlet inn informasjon om flypassasjerer.

Norwegian kundeservice-skranke på Oslo lufthavn Gardermoen
Foto: Bo Mathisen / Norwegian

Dette ble klart da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandlet saken ferdig i ettermiddag.

SV mener Justisdepartementet kjente til den ulovlige praksisen uten å stanse den.

– De ha dermed latt PST bryte loven og det er sterkt kritikkverdig, sier Freddy Øvstegård i SV.

Freddy Øvstegård

Freddy Øvstegård (SV)

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Marius Nyheim Kristoffersen

Senterpartiet har ikke bestemt seg for hva de skal gjøre.

Forslaget skal behandles av Stortinget 20. mars.

EOS-utvalget: PST leste passasjerlister ulovlig

Bakgrunnen for forslaget om formell kritikk av regjeringen og en rekke justisministre fra Fremskrittspartiet er en svært kritisk melding fra EOS-utvalget.

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene slo i desember 2019 fast at PST over flere år hadde brutt loven.

EOS-utvalget mente at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en årrekke samlet inn informasjon om hvem som reiser til og fra Norge. Dette har de, ifølge utvalget, gjort uten egentlig å ha tillatelse til det i loven.

De ga derfor PST svært sterk kritikk i for praksisen.

Kritikken kom som ei særskilt melding til Stortinget. I Stortinget har kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet saken, stilt en rekke spørsmål til justisministre og statsministeren og nå foreslås det å gi formell kritikk til regjeringen.

Svein Grønnern

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern la fram kritikken i desember.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi vet altså at PST har drevet med ulovlig systematisk masseinnsamling og lagring av en million flypassasjerers opplysninger årlig, sier Freddy Øvstegård fra SV.

Han mener derfor at det er naturlig med en tydelig reaksjon fra Stortinget.

Et vedtak om kritikk fra Stortinget er den kraftigste reaksjonen før et formelt mistillitsforslag.

– EOS-utvalget har aldri før vært så sterke i sin kritikk som det de er i den særskilte meldingen vi nå har behandlet. Dette er et ganske alvorlig inngrep i folks personvern og integritet når det har blitt gjort så store innsamlinger i strid med loven, sier SV-representanten i kontrollkomiteen.

Stiller seg bak kritikken av PST

Ulf Leirstein

Saksordfører Ulf Leirstein, som tidligere representerte Fremskrittspartiet, er nå uavhengig representant på Stortinget.

Foto: Anette Torjusen/NRK

Saksordfører Ulf Leirstein sier at hele kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg til kritikken som EOS-utvalget har kommet med mot PST.

– Kontrollkomiteen er helt enstemmig i at slik kan vi ikke ha det og nå har jo også regjeringen stoppet denne praksisen så man har fått ryddet opp i saken.

Men flertallet i komiteen støtter ikke forslaget fra SV og Arbeiderpartiet om å fremme kritikk mot regjeringen.

– Flertallet i Stortinget har vel vurdert, og det har også jeg gjort, at dette er en feil som PST har gjort og som regjeringen ikke var kjent med i lang tid. Så har man altså fått ryddet opp i det etterpå. Jeg mener at ved å slutte oss til kritikken fra EOS-utvalget så har vi sagt tydelig fra hvordan ting skal være og så er altså saken over sånn sett, sier saksordføreren.

– Deler av opposisjonen vil prøve å lage noe mer støy rundt det, men jeg mener at regjeringen har skjønt alvoret uten en slik kritikk.

– Hva har deres arbeidet avdekke t om hva departementet kjente til av denne praksisen?

– Departementet har vel sagt at de har vært delvis informert om noen av omstendighetene, men at de ikke skjønte alvoret av saken. Det er lov at man av og til ikke gjøre det.

– Det mest kritikkverdige her er at PST, altså politiet selv, ikke skjønner at det er kritikkverdig at de manglet en lovhjemmel. Det er det som er den store blunderen her, sier Leirstein.

AKTUELT NÅ