Hopp til innhold

Stortinget vil vite om Erna Solberg kjente til PSTs ulovlige innhenting av passasjerlister

Kontrollkomiteen har sendt nye spørsmål til regjeringen om at PSTs innsamling av millioner av flybillett-opplysninger. Om det ikke kommer gode nok svar, kan det ende med høring i Stortinget.

Erna Solberg holder en hånd opp til munnen mens hun tenker og ser Monica Mæland

Statsminister Erna Solberg, og nylig utnevnt justisminister Monica Mæland får nå saken om PSTs bruk av pasasjerlister på sitt bord. Her sees de sammen på et partimøte i Høyre i 2018 (arkivfoto).

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Under et møte torsdag i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ble det klart at Stortinget ikke har fått alle svarene de ønsker seg.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i en årrekke samlet inn informasjon om hvem som reiser til og fra Norge. Dette har de, ifølge Stortingets kontrollutvalg, gjort uten egentlig å ha tillatelse til det i loven. EOS-utvalget ga derfor PST svært sterk kritikk i desember for praksisen.

Etter at kritikken ble oversendt Stortinget har kontrollkomiteen hatt en rekke spørsmål. Sentralt har vært hvem som egentlig har visst om praksisen, men ikke stoppet den.

For PST fikk allerede i 2014 kritikk i en enkeltsak fra EOS-utvalget. Kontrollorganet hadde da funnet ut i behandlingen av en klage fra én person at PST hadde brukt informasjon om flyreiser uten å ha lovhjemmel.

– Jo flere som visste, jo flere burde satt ned foten

Nå vil kontrollkomiteen vite om statsminister Erna Solberg var informert om at PST fortsatte med praksisen – selv om EOS-utvalget hadde gitt dem kritikk.

Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Freddy André Øvstegård (SV) vil også vite hva Erna Solberg visste.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi stiller spørsmål om Statsministerens kontor har vært informert om den massive rutinemessige og ulovlige innsamlingen av data som PST har utført. Det har jo vært kommunikasjon mellom PST og Justisdepartementet på et par anledninger for en del år siden om det. Så da må vi få vite om også Erna Solberg har vært informert om saken, sier Freddy Øvstegård (SV).

Han har vært aktiv i komiteen for å finne ut hva som egentlig har skjedd.

Kontrollkomiteen valgte i dag enstemmig å sende nye spørsmål til ansvarlig departement. Der har Monica Mæland nettopp har tatt over som justisminister.

Saksordfører for saken i kontrollkomiteen Ulf Leirstein forteller at det er viktig å vite hvem som eventuelt ikke har stoppet den sterkt kritiserte praksisen fra PST.

Ulf Leirstein og Hanne Dyveke Søttar under høringen om trygdeskadalen

Ulf Leirstein har fått i oppgave å lede arbeidet i Stortinget med å følge opp den sterke kritikken av PST fra EOS-utvalget.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jo, flere som eventuelt visste om dette, jo flere burde satt ned foten. De aller fleste av oss er i stuss på hvordan man kunne fortsette denne praksisen etter at man burde skjønt at det ikke var lovhjemmel til det

Dette støtter Øvstegård i SV.

– Fordi Statsministerens kontor har fått et spesielt koordinerende ansvar for sikkerhet og beredskap. Det var et hovedgrep fra Erna Solberg da hun først ble statsminister. Så derfor er det viktig for oss å vite om det er sånn at også Statsministerens kontor har vært involvert og eventuelt da hvorfor ikke Statsministerens kontor slo ned på ulovlig overvåkning av norske borgere, sier stortingsrepresentanten som sitter i kontrollkomiteen.

Norwegian kundeservice-skranke på Oslo lufthavn Gardermoen

PST logget seg direkte inn i Norwegians billettsystemer, blant annet fra skranker på Oslo lufthavn Gardermoen.

Foto: Bo Mathisen / Norwegian

Kan være aktuelt med høring

Politikerne i kontrollkomiteen ser alvorlig på den avdekkede praksisen hos PST. Derfor er det ikke sikkert at de føler at nok kort har kommet på bordet bare med skriftlige spørsmål og svar.

– Ja, det kan bli høring i saken, sier saksordfører og for tiden uavhengig representant på Stortinget Ulf Leirstein til NRK.

Han understreker at de må avvente hvilke svar de får, men at det kan bli nødvendig å kalle inn relevante statsråder og representanter for PST til Stortinget.

Jøran Kallmyr i Stortingets høringssal 1

Avgått justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svarte Stortinget like før han forlot regjeringen, men kontrollkomiteen har fortsatt flere spørsmål som de føler er ubesvarte.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er en alvorlig sak, og derfor sender vi spørsmål. Så avventer vi svar. Når vi har fått svar må vi drøfte i komiteen om vi har fått nok svar, eller om vi må ha høring. Da kan det bli både en åpen og en lukket høring. For mye av dette er gradert informasjon.

Øvstegård fra SV mener at saken gjelder så mange innbyggere at høring kan bli nødvendig.

Jeg mener at høring i denne saken bør være aktuelt fordi det er snakk om så stor overvåkning over så lang tid, at departementet ikke har stanset det og at det dreier seg om en veldig dyp krenkelse av folks integritet. Så dette må vi komme til bunns i, sier Freddy Øvstegård.

NRK har kontaktet Statsministerens kontor for en kommentar. Fagdirektør Tor Borgersen skriver følgende i en epost:

– Hvis Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil sende spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet, er det Justis- og beredskapsdepartementet som håndterer dette videre etter å ha mottatt spørsmålet.

AKTUELT NÅ