Hopp til innhold

Ap endrer notatutkast om seksuell trakassering

Et utkast til notat om seksuell trakassering i Ap har skapt sterke reaksjoner internt. Nå varsler Ap at omstridte formuleringer endres.

Anniken Huitfeldt

SKAPTE DEBATT: I følge Dagens Næringsliv la Anniken Huitfeldt (Ap) fram et utkast til diskusjonsnotat som i seg selv skapte stor diskusjon.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte utkastet til diskusjonsnotat som leder i partiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, skal ha lagt fram mandag. Ifølge avisa skal kapittel fem i utkastet ha munnet ut i følgende spørsmål til diskusjon:

  • Er det greit å bruke tidligere tilfeller av seksuell trakassering eller påstander om seksuell trakassering mot en person som innehar et tillitsverv eller søker et tillitsverv?
  • Hvis tidligere tilfeller/påstander om seksuell trakassering brukes for å oppnå andre ting enn at trakasseringen skal opphøre, hva gjør det med muligheten til å ta trakassering på alvor?
  • Politiske verv er basert på tillit. Hvilken informasjon bør de som velger en tillitsvalgt ha om vedkommende og hvordan bør eventuelt en slik sak håndteres?»

– Setningene du viser til vil bli endret og ikke være en del av endelig notat som sendes ut i organisasjonen, skriver kommunikasjonssjef Ingerid Langerud i Arbeiderpartiet i en e-post til NRK.

Reaksjoner internt

Kjersti Stenseng, partisekretær Ap

IKKE FERDIG: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier diskusjonsnotatet om seksuell trakassering er et utkast og derfor ikke sendt ut i organisasjonen.

Foto: Arbeiderpartiet

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i en e-post, via Langerød, at notatet har blitt utformet etter initiativ fra kvinnenettverket i Ap. Hensikten er å gi et grunnlag for diskusjon om forebygging og bevisstgjøring rundt seksuell trakassering

– Notatet vil omhandle ulike områder innen temaet, med eksempler på spørsmål til diskusjon ute i våre partilag, skriver Stenseng.

Ifølge DN har flere av medlemmene i kvinnenettverket ment at spørsmålene nevnt over ikke var i tråd med partileder Jonas Gahr Støres forsikringer om at de som står fram skal slippe å høre at de farer med rykter.

Også NRK vet at flere kvinnelige stortingsrepresentanter har reagert og ment at kulepunktene i notatet ikke er til å leve med.

Ifølge NRKs opplysninger har notatet tidligere vært oppe til behandling i Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Ikke ferdigbehandlet

NRK har stilt flere spørsmål til Arbeiderpartiet om hvorfor notatet nå blir endret. Ifølge Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Ingerid Langerud er diskusjonsnotatet foreløpig et utkast, og at det derfor vil være unaturlig å kommentere enkeltsetninger i notatet.

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver, via Langerød, at utkastet ikke er sendt ut til partiorganisasjonen. Videre sier hun at det er naturlig at et internt arbeidsdokument blir endret underveis.

– Vi må kunne diskutere partikultur og gråsoner, men hindre at spørsmålene til diskusjon på noen måte gjør det vanskeligere å melde fra. Vårt viktigste prinsipp skal nemlig ikke opp til debatt: Hos oss skal det alltid være trygt å si fra og du skal ikke bli mistenkeliggjort, skriver Stenseng.

Stenseng har foreløpig ikke ønsket å stille til intervju om saken. Det har heller ikke leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt.

AKTUELT NÅ