Ansatt mener Politihøgskolen bryter loven

Politihøgskolen har i flere år hentet inn persondata ulovlig fra politiets registre når de skal sjekke bakgrunnen til nye søkere. Det hevder en ansatt som har varslet om at søkere feilaktig kan ha blitt avvist. Politihøgskolen mener de har holdt seg innenfor regelverket.

Politihøgskolen i Oslo

VARSLINGSSAK: En ansatt ved Politihøgskolen har varslet om det han mener er ulovlige søk i politiets registre i forbindelse med opptak til skolen. Ledelsen ved Politihøgskolen sier de ikke bryter loven.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

I disse dager gjennomføres de fysiske opptaksprøvene ved Politihøgskolen i Oslo. Men før søkerne kommer hit har mange blitt luket ut av søkerlisten.

En polititjenestemann som selv jobber ved seksjon for opptak og rekruttering ved skolen, mener denne silingen av søkere ikke går riktig for seg.

Birthe M. Eriksen

VARSLET: Advokat Birthe M. Eriksen representerer polititjenestemannen som har varslet om det han mener er ulovlige søk i politiregistrene ved Politihøgskolen. Varsleren mener ledelsen ved skolen i flere år har latt være å rette seg etter Justisdepartementets føringer.

Foto: Espen Hobbesland / NRK

– Det han har varslet om er at Politihøgskolen gjennom flere år ulovlig har hentet inn persondata om søkere fra registre som inneholder informasjon som ikke skulle ha betydning i skikkethetsvurderingen, sier advokat Birthe M. Eriksen, som representerer varsleren.

Politihøgskolen gjennomfører vandelssjekk i forbindelse med opptaket hvert år. Fram til 2014 hadde skolen direkte adgang til å søke opp informasjon om søkerne i politiets forskjellige registre.

Får ikke lenger gjøre egne søk

Da slo Justis- og beredskapsdepartementet fast at Politihøgskolen som en utdanningsinstitusjon ikke skal ha direkte tilgang til disse registrene. Dette ble gjentatt i et brev som NRK har fått tilgang til, datert 8. september 2017:

«Som departementet også tidligere har gitt uttrykk for, var det ikke i samsvar med politiregisterlovgivningen når Politihøgskolen brukte tilgangen til registrene for å vurdere søkernes vandel og skikkethet.»

Varsleren mener ledelsen ved Politihøgskolen ikke har rettet seg etter føringene fra departementet og at de har fortsatt å gjøre egne søk i politiregistrene.

– Konsekvensen er at det kan bli lagt vekt på informasjon som er irrelevant for vurderingen av søkerne ved opptak, og da kan man ende opp med å avvise søkere som ellers er kvalifiserte, sier advokat Birthe M. Eriksen.

Hun trekker fram informasjon fra Vegvesenets prikkregister, forenklede forelegg eller anmeldelser som eksempler.

– Viktig med grundig sjekk

Ledelsen ved skolen mener de følger lovene og avviser at søkere kan ha blitt utelukket på feil grunnlag.

Tor Tanke Holm, assisterende rektor, Politihøgskolen

AVVISER LOVBRUDD: Assisterende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen sier de har gjort sitt ytterste for å følge lovverket. De har også ansvaret for å sjekke vandel og skikkethet på alle som ønsker å bli politi.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det vil jeg på det sterkeste avvise. Jeg kan ikke se at det er noen som på noen måte har blitt skadelidende som følge av denne prosessen, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen.

– Dette er svært viktig så det ikke kommer noen inn i politiet som ikke bør komme inn. Det vil være ødeleggende for tilliten som folk har til politiet. Det vil også være en utfordring når det gjelder å ivareta sikkerheten til ansatte i politiet og andre.

Politihøgskolen sier de etter 2014 mistet tilgangen til å gjøre egne søk direkte i politiregistrene.

Fra 2015 ga Kripos, som er behandlingsansvarlig for disse registrene, et politidistrikt ansvaret for å gjennomføre registersjekken for Politihøgskolen. Det gjøres ved at de kommer fysisk til skolen og søker derifra sammen med de ved skolen som jobber med opptaket.

– Vi ser på dagens ordning som relativt krevende. Det er klart at vi ideelt sett gjerne skulle hatt den direkte tilgangen til politiregistrene selv. Men vi erkjenner at den har vi ikke, og da må vi forholde oss til lovverket slik det fremstår, sier Holm ved Politihøgskolen.

Politidirektoratet foreslo i et brev den 10. februar 2015 at man bør endre politiregisterforskriften slik at Politihøgskolen kan ha direkte tilgang før å utføre dette arbeidet selv, men det har ikke skjedd.

– Kjente på et tungt ansvar

Varsleren som altså selv jobber med opptakene, hevder derimot at han og kollegaene alltid har hatt tilgang til politiregistrene og at han fortsatt har blitt satt til å gjøre ulovlige søk.

– Min klient har kjent på et tungt ansvar over altfor lang tid. Han har kjent seg alene ved å føle på dette ansvaret, ved at han selv også har vært del av en praksis som Justisdepartementet nå heldigvis har slått ned på, sier advokat Birthe M. Eriksen.

Varsleren er nå sykemeldt. Han begynte å varsle om denne saken i oktober 2016 og har varslet både ledelsen ved Politihøgskolen, Sivilombudsmannen, Politidirektoratet og Justisdepartementet.

På spørsmål om ansatte ved Politihøgskolen har blitt presset til å gjøre søk de mente ikke var lov å gjøre, svarer assisterende rektor Tor Tanke Holm følgende:

– Det håper jeg inderlig at ikke er tilfelle. Da er vi inne i varslersaken som jeg jo ikke kan kommentere ytterligere. Men vi er hele tiden opptatt av at det vi gjør er i henhold til regelverket, og vi har ikke noe ønske om å trekke fullmaktene våre lengre enn det som vi har blitt gitt anledning til.

– Holder ikke med politiattest

– Alle som søker seg til Politihøgskolen må kunne vise fram en politiattest. Hvorfor må dere også gjøre egne søk i politiregistrene i tillegg til det?

– Det er av praktiske årsaker. Politiattesten har tradisjonelt blitt framlagt så langt ut i prosessen at det hadde vært problematisk for oss hvis vi ikke hadde kunne få gjennomføre denne registersjekken tidligere, sier Holm.

Varslingssaken blir nå behandlet i Politidirektoratet.

– Det er noen forhold rundt praktisk tilgang og enkelte type opplysninger som er under debatt, ikke selve ordningen. Vårt viktigste anliggende er at aktuelle kandidater til politiutdanning sjekkes grundig, og at dette skjer innenfor de lover og øvrige rammer som gjelder, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

SISTE NYTT

Siste meldinger