Hopp til innhold

Anmelder Lysbakken for korrupsjon

En venstrepolitiker i Nord-Fron i Oppland har anmeldt barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken for korrupsjon.

Mikkel Dobloug anmelder Lysbakken
Foto: Varfjell, Fredrik/Mikkel Dobloug foto privat / Scanpix

– Når det kommer til Økokrim og statsadvokaten så nytter det ikke å legge seg flat. Det nytter ikke for vanlige folk å legge seg flat. Da skal det heller ikke gjøre det for politikere, sier Mikkel Dobloug til NRK.

Han har anmeldt statsråden for korrupsjon. Anti-korrupsjonsorganisasjonen Transparency International kaller Barne- og likestillingsdepartementets bevilgning til Jenteforsvaret for politisk korrupsjon. Jenteforsvaret har sitt utspring i Sosialistisk Ungdom (SU).

Dobloug leverte i dag politianmeldelsen til Økokrim der han ber om at statsråden etterforskes for brudd på straffelovens paragrafer 275 og 276.

Les anmeldelsen her.

– Politikerforakt

Tirsdag åpner Stortinget kontrollsak mot Lysbakken. Det mener Dobloug ikke er nok. Han begrunner anmeldelsen med et ønske om å få klarhet i saken, og prinsippet om likhet for loven.

– Det er viktig å få Økokrim til å se på dette. Hvis det ikke er korrupsjon så er Lysbakken renvasket. Vi må sette ned foten for den gryende politikerforakten som kommer hver gang en politiker klarer å sno seg unna, mener Dobloug, som understreker at anmeldelsen er gjort som privatperson.

– Tilbaketrekningstog

– Audun Lysbakken skal nå inn for Stortinget og han står til ansvar for dem. Det er politikk, men har man begått kriminelle handlinger har vi domstoler som skal ta seg av det, sier han.

Venstrepolitikeren få støtte av tidligere Rødt-leder Erling Folkvord:

– Hvis dette sklir ut opprettholdes en allerede etablert kultur for å sno seg unna, sier han.

I anmeldelsen begrunner Dobloug:

Beklageligvis synes det ikke som det fra Audun Lysbakkens side er nedlagt synderlig energi i å bistå til å avdekke hvorledes et overtramp av den type man her står overfor kunne inntreffe.

Han skriver videre:

Tvert om synes prosessen snarere å bestå i et gradvis tilbaketrekningstog, etter som det ved flere anledninger fra journalistisk hold er ”gravd frem” forhold som tyder på at årsaken til det inntrufne hviler på forsettlig utroskap fra høyt plasserte myndighetspersoner, og slett ikke er utslag av noen unnskyldelig misforståelse.

– Henlegges trolig

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, tror anmeldelsen ganske raskt vil bli henlagt.

– Det norske systemet er slik at dersom en statsråd i sin embetsførsel gjør noe straffbart, så er det et helt eget system som trer i kraft med at kontroll- og konstitusjonskomiteen iverksetter sine tiltak og det blir riksrett. Er en statsråd strafferettslig ansvarlig i en privat sammenheng, så er det noe annet. Men her er det Lysbakkens embetsførsel som er i søkelyset.

Bør gå av

Dobloug mener det er bra at en tredjepart ser på saken.

– Det minner om Ramin Osmundsen-saken der alt kommer på bordet. Det virker som om journalistene sitter med veldig mye informasjon som de slipper etter hvert som Lysbakken kommer med sitt.

Dobloug går langt i å antyde at Lysbakken bør gå av som statsråd.

– Det er andre statsråder som har gått av for langt mindre saker, og jeg mener Lysbakken burde tatt konsekvensene av handlingene side for lenge siden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger