Anker trusseldommen mot Hussain

Den trusseldømte islamisten Ubaydullah Hussain slapp fengsel i tingretten, nå må han kanskje sone likevel. Statsadvokaten er misfornøyd med straffeutmålingen og har bestemt seg for å anke.

Ubaydullah Hussain

RISIKERER FENGSEL LIKEVEL: Statsadvokaten har bestemt seg for å anke deler av dommen mot Ubaydullah Hussain. Det blir blant annet anke på straffeutmålingen og for posten der han ble frikjent for hatefulle ytringer mot homofile. Hussain bestemte seg i går for ikke å anke. Dermed må han likevel gå nye runder i retten.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari ventet til siste liten med å beslutte at politiet anker trusseldommen mot islamisten Ubaydullah Hussain. For to uker siden ble han dømt til 120 dagers fengsel, 60 av dem gjøres betinget. Hussain ble også dømt til to års prøvetid.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

– Vi har bestemt oss for å anke på straffeutmålingen og på posten der han ble frikjent. Vi mener at straffen som er utmålt er for mild og skulle vært en del høyere. Det er vanskelig å gå i detalj, men etter en totalvurdering mener vi at straffen burde vært strengere, sier Fari til NRK.

Her kan du lese alt om rettssaken mot Hussain.

Islamisten ble dømt for trusler mot to journalister, en rettsoppnevnt sakkyndig og for hatefulle ytringer mot jøder. Han ble frikjent for tiltaleposten med hatefulle ytringer mot homofile. Onsdag bestemte han seg for ikke å anke dommen.

– Feil i bevisbedømmelse

I Oslo tingrett la statsadvokat Fari ned påstand om 10 måneders fengsel, hvorav fem skulle gjøres betinget. Dette viste seg å være langt fra det dommen lød på.

I og med at Hussain satt varetektsfengslet høsten 2012 var han i praksis en fri mann etter domsavsigelse, noe han var lettet over. Men dommen er altså ikke rettskraftig. Dermed risikerer han likevel fengselsstraff.

– Når det gjelder posten der han ble frikjent mener vi det er gjort feil i bevisbedømmelse og lovanvendelse under skyldspørsmålet. Vi mener lovparagrafen er mer anvendelig enn det retten har funnet bevist, sier Fari på teknisk jus.

Vurderer motanke

Hussain vurderer nå om han allikevel vil anke. Hussains forsvarer John Christian Elden reagerer slik på at statsadvokaten velger å anke:

– Vi kan ikke nekte ham å holde denne saken gående med de belastningene det medfører for de fornærmede. Vi får da vurdere motanke, selv om vi la til grunn at saken burde avsluttes, sier John Christian Elden til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger