Hopp til innhold

Alvorlig statistikkfeil ga for lave norske utslipp

20 prosent av Norges utslippskutt de siste ti årene, kan skyldes en feil i statistikken. Dermed blir det enda vanskeligere å nå Norges klimamål.

Geiranger

Helt siden 2012 har SSB underrapportert om mengden drivstoff som brukes i skipsfarten. Konsekvensene for regjeringens klimaplaner kan bli omfattende.

Foto: Lena Høyberg / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hentet inn for lave salgstall for en type drivstoff som for det meste brukes i sjøfart og fiske.

Feilen kan bety at norske klimagassutslipp egentlig var i størrelsesorden 1 million tonn større i 2019. Det anslår klimaforsker Robbie Andrew ved Cicero Senter for klimaforskning.

– Dette er en alvorlig feil, men det er bra de retter det opp nå, sier Andrew.

– Det stemmer at vi har oppdaget en feil, bekrefter Peder Næs i SSB og viser til en melding på SSBs nettsider.

Klimaforskar Robbie Andrew

Klimaforsker ved Cicero, Robbie Andrew.

Foto: CICERO

Det ble solgt 674 millioner liter mer av typen drivstoff som kalles marine gassoljer i 2019 enn det som tidligere er rapportert. Feilen strekker seg tilbake i tallene for alle årene siden 2012.

Næs sier til NRK at det ikke er drivstoffleverandørene som har rapportert feil, men SSB som har hentet inn feil tall.

Må vente på justert utslippsstatistikk

Noe av det feilrapporterte dreier seg om utenriks sjøfart og vil dermed ikke slå ut på norsk utslippsstatistikk. Cicero anslår at omtrent 1 million tonn CO₂ er norske utslipp.

SSB vil ikke gi noe anslag allerede nå på økningen i klimagassutslippene. Likevel bekrefter Næs at feilen vil slå ut på klimaregnskapet.

Hvor stor feilen er får vi først vite 8. juni når SSB publiserer ny utslippsstatistikk.

Fikk det ikke til å stemme

Feilen kommer ikke overraskende. Over lengre tid har utslippene fra innenriks sjøfart tilsynelatende falt kraftig: 1,4 millioner tonn mindre marine gassoljer fra 2012 til 2019.

Men ingen forstod hvorfor. Noe har skurret. Hvorfor har utslippene fra sjøfart og fiske blitt redusert med over 30 prosent siden 2012? I flere artikler i Teknisk Ukeblad har Kirsten Øystese i Norsk klimastiftelse stilt spørsmål ved om nedgangen er reell. Det var også TU.no som omtalte saken først.

Elferge fra selskapet Fjellstrand

Så mange nye elferger har ikke Norge fått at det kan forklare en nedgang på 30 prosent i drivstoff til skipsfarten siden 2012.

Foto: Fjellstrand / NPK

Statistikk over mengden skipstrafikk, fart og reiselengde skulle ikke tilsi noen nedgang i drivstofforbruket.

NRK har spurt regjeringen om ikke de selv har stusset over statistikken når de skulle legge planer for utslippskutt i klimameldingen. Slik svarer Klima- og miljødepartementet (KLD) i en epost:

«Det er SSB som er ansvarlig for energiregnskapet og utslippstallene som følger av dette. Spørsmålet om avvik mellom salgstall og skipsaktiviteten i og rundt norske farvann (som indikert ved AIS-data og data fra NOx-fondet) har vært tema i ulike oppdrag KLD har gitt Miljødirektoratet, og som Miljødirektoratet har samarbeidet med SSB om å besvare. Det har inntil nå ikke kommet fram noe i dette arbeidet som skulle tilsi at salgstallene ikke var riktige, og KLD har med utgangspunkt i dette forholdt seg til SSBs statistikk.»

Får alvorlige konsekvenser for regjeringen

Feilen kan bety at nedgangen i norske utslipp er rundt 20 prosent mindre enn antatt, ifølge klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero.

Seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero.

Klimaforsker ved Cicero, Borgar Aamaas.

Foto: Cicero

Norske utslippstall for 2020 er ikke klare ennå. Regjeringen har mål om at de skal ned til 48,6 millioner tonn. I så fall må trolig nedgangen fra 2019 bli over 5 prosent, ifølge et grovt anslag Cicero har gjort. Til tross for pandemien i 2020, skal det godt gjøres å få til.

På samme måte gjør justeringa det enda vanskeligere å nå målene i klimameldingen som nylig ble vedtatt på Stortinget.

– Vi vet ikke hvor mye justeringen vil bety fram mot 2030, men sannsynligvis må regjeringens klimaplan forsterkes med flere tiltak. Hvis vi hypotetisk justerer utslippene med 1 millioner tonn i året, må vi de neste ti årene kutte 27 millioner og ikke 16 millioner tonn, slik regjeringen har lagt opp til, sier klimaforsker Borgar Aamaas i Cicero.

Krever svar fra klimaministeren

Den oppjusterte utslippsstatistikken bereder grunnen for enda flere krevende debatter på Stortinget. MDG sier til NRK at de vil be klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om å redegjøre for hva han nå vil gjøre for å få kuttet utslippene raskt nok.

Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad, fungerende leder i MDG.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Konsekvensene av denne feilen er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, som ikke tar oss i mål med utslippskutt fram mot 2030. Klimamålet til regjeringen for 2020 ryker også nå. Det er veldig alvorlig, sier Arild Hermstad i MDG til NRK.

Også SV har bedt klimaministeren om svar på hva han nå vil gjøre.

– Regjeringen må snarest komme med nye tiltak for å kutte utslippene av klimagasser, hvis ikke står vi i fare for å bryte våre klimamål, sier Lars Haltbrekken i SV til NRK.

Klimaministeren svarer at norske klimamål for 2030 ligger fast.

– Men foreløpig er det vanskelig å si hva denne justeringen vil bety for utslippsregnskapet. Det vil først bli klart når Statistisk sentralbyrå publiserer de endelige utslippstallene i november i år, eventuelt når de kommer med foreløpige tall i juni. Vi forholder oss uansett til de tallene vi får fra SSB, sier Sveinung Rotevatn.

AKTUELT NÅ