Hopp til innhold

Airbnb-utleie gir kun smuler i skatt

Hvis alle som leide ut via Airbnb betalte skatten sin, ville skatteinntektene utgjøre 32 millioner kroner i året. Det tilsvarer kun to prosent av skatteinntektene fra privat boligutleie. Det viser en hittil upublisert masteroppgave fra NHH.

Boligutleie

Mange leier ut boligen sin via Airbnb. Men gunstige skatte- og fradragsregler gjør at utleien likevel fører til lite skatt sammenlignet med annen privat boligutleie, viser en ny masteroppgave fra NHH.

Foto: Karina Jørgensen/Maria Elsness / NRK/Colourbox

– Vi ble veldig overrasket over at beløpene er så små. Det indikerer at problemene med delingsøkonomien er mindre enn det mange tror. I seg selv er ikke delingsøkonomien noe stort problem når det gjelder skatteunndragelse, sier Emilie Finnevolden.

Sammen med medstudent Ellen Wangsness ved Norges Handelshøyskole har hun skrevet masteroppgaven "Privatpersoner i delingsøkonomien og etterlevelse av skatteplikt".

Men i motsetning til den oppmerksomheten delingsøkonomi og skatt har fått i pressen, blant annet i NRK, er ikke beløpenes størrelse av stor betydning, mener studentene.

  • Ved å regne på konkrete tall fra Skatteetaten opp mot tall fra sporingsselskapet Airdna, har studentene regnet seg frem til at skattepliktig inntekt fra Airbnb på landsbasis var 233 millioner kroner fra sommeren 2015 til sommeren 2016.
  • På grunn av skatte- og fradragsregler utløser likevel ikke dette en større skatteplikt enn 32 millioner kroner.

– Grunnen er både at inntektene fra Airbnb er mindre enn mange tror, og at inntektene er underlagt gunstige skattefritak og fradragsregler, sier Finnevolden.

Masterstudent Emilie Finnevolden ved NHH

– Problemene knyttet til skatteunndragelse og delingsøkonomi er overdrevet. Vi finner både at beløpene er små og at nordmenn generelt har høy skattemoral, sier Emilie Finnevolden, som har skrevet en masteroppgave om delingsøkonomi

Foto: Hallvard Lyssand

– Trenger klare og tydelige grenser

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til NRK at oppgaven bekrefter skattemyndighetens bilde av at delingsøkonomien foreløpig utgjør en beskjeden del av norsk økonomi.

– Men betyr ikke det da at Skatteetaten ikke trenger å bry seg om delingsøkonomien fremover?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er viktig at vi klargjør og gjør det enkelt for dem som går inn i delingsøkonomien, hva slags skattemessige forpliktelser de har. Denne rapporten viser at det er mange små aktører i delingsøkonomien, som har behov for klare og tydelige grenser og regler for når de blir skattepliktige og når de driver næringsvirksomhet, sier Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte og finansminister Siv Jensen

Skattedirektør Hans Christian Holte overrakte for kort tid siden etatens innspill om delingsøkonomi til finansminister Siv Jensen. Etter det NRK har grunn til å tro vil utvalget gå inn for at aktørene får en plikt til å opplyse om inntektene som går over digitale plattformer.

Foto: Johan B. Sættem

Han sier at det er rimelig å anta at delingsøkonomien vokser i omfang, og at det er viktig med generelle regler.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er opptatt av at de som leier ut gjennom Airbnb i konkurranse med hennes medlemsbedrifter behandles som alle andre.

– Må pålegges å rapportere inn skattedata

Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv vil ha rettferdige regler som gjør at både nye delingsaktører og tradisjonelle reiselivsaktører skattlegges på lik linje.

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

– Det utgjør en betydelig konkurranse for den delen av reiselivet som ansetter folk og betaler skatt, sier hun.

Devold kaller Airbnb verdens største hotellkjede, som vokser i rekordfart i alle større byer.

– Det viktigste er at Airbnb og lignende selskaper pålegges å rapportere inn skattedata slik at vi både får korrekt statistikk og korrekt skattebetaling, sier hun.

  • I dag presenterer regjeringens delingsøkonomiutvalg sin rapport til finansminister SV Jensen. Rapporten skal blant annet ta for seg de mulighetene og truslene som delingsøkonomien representerer.
  • Etter det NRK har grunn til å tro går et flertall i utvalget inn for at dagens grense hvor man kan leie ut egen bolig skattefritt, reduseres fra 20.000 kroner til 10.000 kroner. Dersom dette vedtas, vil færre kunne leie ut boligen skattefritt.
  • I tillegg går utvalget også inn for en «opplysningsplikt for den som mot godtgjøring formidler tjenester eller utleie over digitale plattformer».

Airbnb: – Diskutrerer gjerne skattereglene

Airbnb skriver følgende i en uttalelse til NRK gjennom et svensk PR-byrå:

"Vi diskuterer gjerne progressive skatteregler for vertene våre med politikere fra hele verden. Airbnb gir vanlige nordmenn muligheten til å tjene litt ekstra ved å leie ut plass i hjemmene sine – en typisk vert i Norge har en inntektsøkning på 22650 kroner ved å leie ut 26 døgn i året. Vi minner vertene våre på at de må sjekke og følge lokale lover og regler, inkludert skatteloven – før de legger ut annonsen sin. Dette går klart frem av våre servicevilkår, og på siden vår om ansvarlig vertskap."

Selskapet skriver at det ønsker å være på lag med myndigheter i Norge og andre land, og at ulike regler i ulike land gjør at det ikke er en løsning som passer for alle markeder.

AKTUELT NÅ