Skatteetaten vil at Uber og Airbnb skal opplyse om hva folk tjener

Et offentlig utvalg skal om få uker legge frem hva slags trusler og muligheter den nye delingsøkonomien utgjør for Norge. Skatteetaten vil at selskapene automatisk skal rapportere inn hva folk tjener.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte og skatteetaten har det siste året både hatt dialog med Finansdepartementet og med selskaper innen delingsøkonomien om utfordringer knyttet til innrapportering av inntekter.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Om få uker skal det såkalte delingsøkonomiutvalget legge frem sine vurderinger om hva slags muligheter og trusler delingsøkonomien utgjør for Norge.

Og om det er skattehull som bør tettes.

Mens ansatte i norske bedrifter automatisk får innrapportert egne inntekter til Skatteetaten fra egen arbeidsgiver, eksisterer det ikke et slikt regelverk for selskaper i delingsøkonomien.

Det vil skattedirektør Hans Christian Holte ha en slutt på.

– Vi er opptatt av automatisk innrapportering, fordi vi ser at det er en effektiv måte å gi oss informasjon slik at vi kan bidra til at folk betaler riktig skatt, sier Holte til NRK.

Han sier at ønsket om å få til en ordning der selskapene i delingsøkonomien omfattes av automatisk innrapportering er ett av de sentrale innspillene som etaten har kommet med til det regjeringsoppnevnte delingsøkonomiutvalget.

– Ikke enkelt for folk å vurdere

Holte vil ikke si at dagens regelverk er for dårlig, men at det trengs at regelverket tolkes slik at man kan få hjelp til å bruke dem riktig.

– Men det er jo mange som for eksempel kjører for Uber eller leier ut boligen sin gjennom Airbnb. Opplever folk problemer med å rapportere inn til dere?

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved UIB leder delingsøkonomiutvalget

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved UIB leder delingsøkonomiutvalget. Utvalget skal i februar legge frem sine tilrådinger til regjeringen.

Foto: UIB

– Det vi trenger å hjelpe til med i dag er å klargjøre når det er en skattemessig forpliktelse, og når er det ikke, når driver man næringsvirksomhet, og når gjør man det ikke. Det er ikke helt trivielt, og det må vi prøve å gi god informasjon om, sier Holte.

Han sier at etaten har hatt god dialog med ulike selskaper innen delingsøkonomien det siste året, og sier at han opplever at næringen er opptatt av å gjøre ting riktig.

– Skal vurdere trusler og muligheter

Nye tjenester basert på deling utfordrer både bedrifter og arbeidstakere i flere næringer. Regjeringen satte i mars i fjor ned delingsøkonomiutvalget, som skal vurdere:

  • Hvilke konsekvenser delingsøkonomien får for arbeidslivet
  • Hva den har å si for forbrukervernet og norske forbrukere - hvilke rettigheter og farer står de overfor
  • Hvorvidt det er behov for endringer i reguleringer i enkeltmarkeder
  • Skattemessige forhold rundt delingsøkonomien

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved UIB er leder for utvalget.

Han sier at de skattemessige sidene ved delingsøkonomien kanskje er den viktigste delen av utvalgets arbeid.

Carl Edvard Endresen, leder Uber Norge

Carl Edvard Endresen leder Über Norge. Han ser positivt på automatiserte rutiner for innrapportering av inntekter.

Foto: Nina Eriksen / NRK

– Årsaken til det er at skattereglene til dels oppfattes som uklare i delingsøkonomien, og det andre er om det er skattemessige hull i delingsøkonomien som det er behov for å tette, sier Gabrielsen.

Uber: – Selvfølge at sjåførene skal betale skatt

Norges-sjef Carl Edvard Endresen i Uber er positiv til forenklede rutiner, og sier digitale transaksjoner kan utnyttes for å gjøre rapportering enklere for alle.

– Her er vi helt enige med skattedirektøren, vi ønsker også en ordning der vi pålegges å innrapportere inntekt automatisk. Det er en selvfølge at de som kjører med Uber skal betale skatt, sier Endresen.

NRK har også henvendt seg til Airbnb i arbeidet med denne saken, men har ikke lykkes i å få noen kommentar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger