Hopp til innhold

Aftenposten: Flertall for å avvikle juryordningen

Høyre, Frp og KrF sikrer flertall for å avvikle juryordningen i lagmannsretten, skriver Aftenposten. – Dette er for å sikre rettssikkerheten, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Kjell Ingolf Ropstad representerer KrF i justiskomiteen på Stortinget.

– Det har nesten vært på kanten til menneskerettighetsbrudd at vi har en ordning som finner personer skyldig eller uskyldig uten begrunnelse, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF om at de går inn for å avvikle juryordningen i lagmannsretten.

Foto: Terje Haukenes

Sammen med KrF sikrer regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet flertall for en ny juryordning i lagmannsretten, skriver Aftenposten.

I lagmannsretten vil det i fremtiden bli slik:

  • Retten settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av de mest alvorlige sakene.

Avisen skriver at for domfellelse i de mest alvorlige ankesakene må minst fem av de syv dommerne stemme for domfellelse, minst én må være fagdommer.

Straffeutmålingssaker som har en strafferamme over seks år vil ha to fagdommere og fem legdommere. Men, i disse sakene vil det kun kreves alminnelig flertall.

Skal sikre rettssikkerheten

Til NRK sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at en av hovedbegrunnelsene for at de går inn for en ny ordning i lagmannsretten er å sikre rettssikkerheten.

– En av begrunnelsene våre er at en jury ikke gir en begrunnelse for at man blir funnet skyldig eller frifunnet. Noe som ikke er bra for offeret eller den som blir dømt, sier Ropstad.

– Det har nesten vært på kanten til menneskerettighetsbrudd at vi har en ordning som finner personer skyldig eller uskyldig uten begrunnelse. Det at vi nå får ordnet opp i det er viktig, sier Ropstad.

Frp: – Historisk

Ulf Leirstein

HISTORISK: – Dette er en historisk reform, sier Ulf Leirstein (Frp).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein fra Frp til Aftenposten.

Han skrev sammen med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Peter Frølich (H) under på avtalen som sikrer den nye ordningen.

Det er ventet at Stortinget får saken før påske, og at Stortinget kan fatte et endelig vedtak innen sommeren, skriver avisen.

– Rettssikkerheten styrkes uten jury

I 2015 ba et flertall på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen. Regjeringen ble bedt om å erstatte den med meddomsrett for å styrke rettssikkerheten.

– Dette vil bedre rettssikkerheten i norske domstoler, sa KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NRK i 2015.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og Domstoladministrasjonen gikk den gang ut å mente at rettssikkerheten ville bli styrket når juryordningen i lagmannsretten blir fjernet.

Forsvarsgruppen i Advokatforeningen har derimot uttalt at en avvikling av juryordningen er et tap for rettssikkerheten.

AKTUELT NÅ