Hopp til innhold

Advokatfirma solgte råd til bomselskapet for 2,7 mill. – så ble de hyret som uavhengige granskere

Bomselskapets eiere visste ikke at de innleide granskerne også var Ferdes advokatforbindelse. Nå mener jussekspert at granskingen kan være ulovlig.

Kluge advokater presenterer sin granskingsrapport om bomselskapet Ferde.

Kluge-partner Thomas Rieber-Mohn på pressekonferanse der granskningsrapporten ble lagt frem. På Kluges presentasjon av sin Ferde-gransking sto det: «Uavhengig objektiv vurdering».

Foto: Vegard Venli / NRK

Etter flere NRK-avsløringer de siste månedene bestilte styret i bomselskapet Ferde tidligere i høst en gransking av seg selv.

Jobben ble gitt til advokatfirmaet Kluge.

4. desember presenterte Kluge rapporten på et pressemøte i Bergen. Tittelen på presentasjonen var «Uavhengig objektiv vurdering av forhold i Ferde».

Rapporten konkluderte med brudd på personvernregler og habilitetsregler. Utover det, fastslo granskerne at det ikke var andre kritikkverdige eller lovstridige forhold i Ferde.

Det var ifølge granskerne helt i orden at Ferde-ansatt Jonny Bratseth og senere hans kone fakturerte bomselskapet for til sammen 1,8 millioner kroner uten anbud.

Kluges advokater fant heller ingen problemer med at bomsjef Trond Juvik styrte et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo innenfor bomselskapets arbeidstid.

På en pressekonferanse der funnene ble lagt frem, uttalte styreleder i Ferde, Paul Magne Nilsen:

– Jeg vil bare si at jeg som styreleder i Ferde er lettet over at rapporten ikke har vist flere alvorlige funn, og at vi som selskap kommer mye bedre ut enn jeg sant å si hadde fryktet.

Nå viser det seg at:

  • Kluge har vært bomselskapets advokat i det samme tidsrommet som Kluge har gransket, siden høsten 2017.
  • 15 advokater fra Kluge leverte tjenester gjennom klientforholdet til bomselskapet, før granskingen startet. 5 av disse er nåværende partnere i firmaet.
  • To av Kluge-advokatene som har bistått Ferde med å følge lover og regler, har selv vært med å granske bomselskapet.
  • Det offentlig eide bomselskapet har betalt Kluge minst 2,7 millioner kroner for bistanden, før granskingsarbeidet tok til.

Jussekspert: – Ulovlig

– Det var uheldig, og antakelig også ulovlig, å bruke Ferdes advokatfirma til å foreta granskingen, konkluderer Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett.

Han sier at alt tyder på at Kluge var inhabile til å granske forhold av stor betydning for ledelsen av Ferde, når bomselskapet samtidig er en klient som advokatfirmaet har tjent 2,7 millioner kroner på.

– Her bør fylkeskommunene som øverste styringsmyndighet gå inn og si at denne granskingen kan ikke benyttes i den videre vurdering. Vi må ha en ny gransking der det ikke kan reises spørsmål om inhabilitet, sier Bernt.

Ifølge Kluge utgjør inntektene fra Ferde bare 0,35 prosent av selskapets årlige omsetning. Bernt mener likevel Kluge har et habilitetsproblem.

– 2.7 millioner kroner er ikke småpenger, heller ikke i en stor bedrift som Kluge.

Bernt påpeker at dersom habilitetsreglene er brutt, er konsekvensen samtidig at Kluges granskingsrapport ikke kan brukes som grunnlag for styrets behandling av saken.

– Dette har her etter alt å dømme vært et brudd på reglene om riktig saksbehandling, og da må man sørge for å få en ny utredning av saksforholdet før det treffes vedtak i saken, sier Bernt.

Partner i Kluge, Thomas Rieber-Mohn, avviser kritikken.

– Vi er uenig i kritikken. Habilitetsvurderingen vår er forankret i at det går et saksmessig skille mellom sakene vi som firma tidligere har vært involvert i, og de forhold som i henhold til mandatet skulle undersøkes. Ferde har aldri vært en stor klient for Kluge, og vi har ikke blitt bedt om å granske vårt eget arbeid. Det har derfor vært uproblematisk å foreta undersøkelsen av selskapet, skriver Rieber-Mohn i en e-post til NRK.

Samme advokat ga råd og deltok i gransking

NRK har innsyn i alle fakturaer og timelister Kluge har sendt til det offentlig eide bomselskapet siden høsten 2017. De viser at 15 advokater har hatt bomselskapet som klient i perioden.

NRK har bedt Kluge redegjøre for om noen av disse også var involvert i granskingen. Ifølge Kluge gjelder dette to advokater.

  • Sunniva Nising Sandvold har personvern og arbeidsrett som fagfelt. Ifølge timelister NRK har innsyn i, har hun tidligere rådgitt Ferde om personvernspørsmål. Sandvold har ifølge Kluge bidratt til å undersøke personvernrettslige og arbeidsrettslige forhold i granskingen.
  • Fredrik Aadahl har bidratt til å undersøke anskaffelsesrettslige forhold i granskingen, ifølge Kluge.

Ingen av de to advokatene har ønsket å besvare spørsmål fra NRK.

Partner Thomas Rieber-Mohn i Kluge skriver at den samme habilitetsvurderingen selskapet har gjort, også gjelder de to advokatene:

– Det er ingen som har gransket sitt eget tidligere arbeid.

Han understreker at selskapet har gjort en habilitetsvurdering.

– Vi har ansett oss skikket til å gjennomføre en uavhengig undersøkelse. Det er ikke er lagt noen føringer på vårt arbeid, mandatet har vært åpent og vi har kunnet ta opp alt vi måtte finne relevant, skriver Rieber-Mohn.

Visste ingenting om bindinger

Men fylkesordførerne i to av de fem fylkene som eier Ferde, sier de var helt ukjent med Kluges tidligere bindinger til Ferde.

– Dette var jeg ikke kjent med, sier fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane.

Følling ønsker ikke å svare på om hun fortsatt har tillit til konklusjonene i Kluges granskingsrapport, eller om det kan legges vekt på funnene i rapporten i eierfylkenes videre vurderinger.

– Det er det svaret du får nå, for vi er midt i en prosess. Vi skal ha mer utredning, det er det vi avventer, sier Følling.

Heller ikke hennes fylkesordførerkollega i Hordaland var kjent med Kluges tidligere oppdrag for Ferde.

– Jeg har ikke vært klar over noe av det, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland.

– Hva tenker du om kritikken fra Bernt som sier dette er ulovlig?

– Det merker jeg meg og tar til orientering.

– Hvordan skal dere forholde dere til rapporten videre, kan dere bruke den i arbeidet?

– Det må jeg diskutere med de andre eierne.

Styreleder: – Advokatfirmaets ansvar

Det var Ferdes styreleder Paul Magne Nilsen som bestilte rapporten fra Kluge.

– Det er advokatfirmaets ansvar å vurdere sin egen habilitet. Når vi ber dem gjøre en slik jobb, går vi ut fra at de er habile, sier Nilsen.

NRK har spurt Nilsen om hvordan han stiller seg til Bernts vurderinger om at rapporten ikke kan brukes i styrets videre arbeid, og at den kan være ulovlig. Dette ønsker han ikke å svare på.

Endrer forklaring

Advokat Thomas Rieber-Mohn gjorde selv oppmerksom på kundeforholdet mellom Kluge og Ferde da granskningsrapporten ble lagt frem.

Hans begrunnelse for at Kluge var habile, var atgranskingen gjaldt forhold som var avsluttet innen Kluge ble Ferdes advokat.

Partner Thomas Rieber-Mohn i advokatfirmaet Kluge legger frem granskningsrapport av forhold i bomselskapet Ferde.

Partner Thomas Rieber-Mohn i advokatfirmaet Kluge legger frem granskingsrapport av forhold i bomselskapet Ferde.

Men som fakturaene fra Kluge viser, har selskapet bistått det offentlige bomselskapet helt siden etableringen høsten 2017.

I ettertid innrømmer også Rieber-Mohn at han tok feil.

– Det var unøyaktig av meg muntlig å gi uttrykk for at habilitetsvurderingen bygget på et tidsmessig skille, skriver Rieber-Mohn.

Nå forklarer han selskapets habilitet ved å vise til at ingen advokater i Kluge har gransket forhold de selv har jobbet med som advokater.

Er det presist av dere som Ferdes advokat å benevne granskingen som «uavhengig» og «objektiv»?

– Min egen oppfatning er at det, helt uavhengig av rammebetingelser, ikke passer å benevne en rapport man selv utformer som «uavhengig» og «objektiv». Dette vil alltid være opp til andre å bedømme, skriver Rieber-Mohn.

Han legger til at granskingsrapportens offisielle navn er «Vurdering av forhold i Ferde».

– Vi kan nok ved omtale av rapporten ha kommet til å gjengi mandatets ordlyd, der disse ordene inngår, vedgår Rieber-Mohn.

Selskapet har bedt NRK om å sitere Kluge på følgende:

«Habilitetsvurderingen vår var naturligvis forankret i Advokatforeningens retningslinjer og i habilitetskravene i forvaltningsloven. Undersøkelsen omfattet ikke vårt tidligere utførte arbeid. Det var derfor ingen grunn til at vår involvering i undersøkelsen var egnet til å svekke tilliten til vår upartiskhet. Derfor ville heller ikke konklusjonene i undersøkelsen representere noen form for fordel, tap eller ulempe for Kluge eller våre advokater».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger