Bomsjef snakker ut: Derfor jobbet han med Kongo-skatt i kontortiden

Bomsjef Trond Juvik følte han ikke hadde noe annet valg enn å fortsette med et skatteinnkrevings­prosjekt i Kongo. Det endte med at han ble sittende med prosjektet i bomselskapet Ferdes kontortid.

Trond Juvik i eiermøte 4 desember 2019

SNAKKER UT: Bomsjef Trond Juvik lot seg intervjue av NRK før pressekonferansen der dette bildet er tatt.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Søndag omtalte NRK at bomsjef Trond Juvik en rekke ganger har jobbet med et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo.

Kongo-prosjektet startet mens Juvik var sjef for det private selskapet BT Signaal, men da han ved etableringen av Ferde oktober 2017 ble direktør for et offentlig eid bomselskap, fortsatte han å jobbe med prosjektet.

Juvik tjener over 1,6 millioner kroner, og har det øverste ansvaret for innkrevingen av bompenger fra bilister på sør- og vestlandet.

Flere måneder etter at Juvik ble Ferde-direktør styrte han Kongo-prosjektet innenfor bomselskapets kontortid. Nå forklarer bomsjefen for første gang hvordan han forsvarer å ha brukt sin kontortid på noe helt annet enn å lede bomselskapet.

Han innrømmer i dette intervjuet at bomselskapet Ferde ikke var «compliant» de første månedene etter etableringen av Ferde. Compliant er et engelsk begrep som handler om hvorvidt et selskap opptrer i samsvar med lover og regler.

Juvik forteller også hvordan har opplevd å stå i medienes søkelys, og det å motta en rekke kritiske spørsmål og innsynskrav fra NRK gjennom over et halvt år.

Intervjuet ble gjort i forkant av onsdagens pressekonferanse, der advokatfirmaet Kluge konkluderte med at bomsjefens Kongo-engasjement verken representerer regelbrudd eller er et straffbart forhold.

– NRK har vært lite balanserte

Hvordan har de siste månedene vært for deg?

– Jeg føler kanskje at NRK har vært lite balanserte. De har hatt en case og uansett hva jeg har svart eller lagt frem så har de vinklet casen ut fra sine forutsetninger og sitt mål. Sånn sett synes jeg at media har gått i flokk, det har vært få kritiske røster mot hele casen.

Mener du det har vært noen feil i det som har kommet frem?

– Ja, mange feil underveis, og veldig lite balansert, men det får nå ettertiden vise.

Hvorfor har du ikke sagt ifra om dette underveis?

– Jeg har sagt ifra mange ganger, men når vi svarer så plukker dere bare ut de svarene dere vil ha akkurat der og da. Det har ikke noe betydning hva jeg svarer for dere plukker bare de svarene dere vil, og ikke de andre.

– Hadde ikke noe valg

Hva var din rolle i dette skatteinnkrevingsprosjektet i Kongo?

– Dette var opprinnelig drevet av to nøkkelpersoner der jeg bidro i noen møter og på noen turer. Men da de sa seg opp og trakk seg ut, så måtte vi rydde opp etter dem.

Men den dokumentasjonen vi har hentet inn taler for at dere aktivt prøver å drive prosjektet selv?

– Nei, det å avslutte et prosjekt består jo også i å ta vare på verdiene hvis mulighetene var å gi det til noen andre som kunne overta det. Samtidig ble pengesekken stengt tidlig på høsten 2017. Det var også en del av konflikten med de som trakk seg ut.

Ferde opplyser i etterkant av intervjuet at pengestrømmen ble strammet inn høsten 2017 og stengt i mars 2018.

– Du var logget inn 38 ganger i skattesystemet, hvor mye skjedde i arbeidstiden?

– En god del av dem, men en innlogging tar 30 sekunder.

– Var det klokt av deg å være så involvert i Kongo mens du var fylkeskommunenes bomsjef?

– Det var ikke et valg jeg hadde, det var et valg jeg måtte ta for å ta ansvar. Jeg hadde ansatte i Kongo som var under press, og vi måtte avslutte. Jeg tror alle forstår at man kan ikke løpe fra sitt ansvar. Selv om det var en situasjon der jeg hadde mer enn nok av andre oppgaver å ta meg til.

– Nødvendig for liv og helse

I NRKs reportasje søndag kom det frem at en lokal ansatt i Kongo fryktet for sitt eget liv, da nordmennene ga ham beskjed om å avslutte aktiviteter knyttet til skattesystemet i Kongo.

Grunnen var ifølge kongoleseren at prosjektet var prestisjefylt. I en skype-samtale mellom nordmennene og kongoleseren i begynnelsen av januar 2018, hører NRK kongoleseren uttale dette:

– Det eneste alternativet nå er å flykte til Rwanda neste uke, om vi ikke greier å levere løsningene som lovet.

I skype-opptaket kan man høre hvordan bomsjef Juvik og daværende prosjektdirektør for teknologi Jonny Bratseth diskuterer hvilke skattetyper som kan innføres når i Kongo.

Likevel har både Ferde og bomsjef Juvik hevdet at deres rolle i Kongo-prosjektet var å avvikle både selskapet og prosjektet.

Du sitter i en Skype-samtale og snakker om å rulle ut nye skatter i Kongo, dere snakker om nye skatter dere kan innføre og hvordan dere kan få prosjektet til å gå videre. Det handler ikke om en avslutning?

– Det var rett og slett fordi da vi ville strupe ned prosjektet så var det et ønske fra Kongo om at dette skulle rulles ut videre, svarer Juvik.

– Truslene fra Kongo var basert på at vi ikke ville rulle ut. Vi spurte lokalt der nede hva som skulle til for at truslene ble avsluttet, om det var slik at vi måtte rulle ut mer funksjonalitet. Dette skjedde rett og slett for at de ansatte der nede ikke skulle føle seg truet av de aktørene som ønsket å eskalere prosjektet, helt stikk i strid med hva styret mitt i BTS Norway ønsket. Det var en situasjon for å terminere dette på en fornuftig måte.

Du opplevde at din involvering i Kongo-prosjektet var helt nødvendig?

Den var nødvendig for å ta vare på liv og helse til de som var der nede, og få terminert dette. Vi ble jo kvitt prosjektet da vi fikk inn en ny styreleder for BTS Norway. Jeg var der bare noen måneder over jul, og så var det slutt.

Er du enig i at du hadde en nokså sentral rolle i dette Kongo- prosjektet i noen måneder mens du satt som bomsjef?

– Jeg hjalp til med å avslutte, ulønnet arbeid der jeg prøvde å ta vare på de ansatte i Kongo som var utsatt for trusler. Det handlet om å få info om kontraktspartner og hvordan vi skulle forholde oss til en helt uoversiktlig situasjon.

Du sier ulønnet arbeid, dette skjedde på din fritid?

– Ja. Men jeg svarte jo på mail i arbeidstiden, og jeg hadde også to-tre møter også innenfor det som kalles normal arbeidstid. Selv om jeg jobber mange hundre timer i året uten å få lønn for det.

– Begrenset biarbeid

Opplever du at du har vært flink nok til å skille mellom offentlige og private prosjekter og penger?

– Det er blitt gjort veldig mye og veldig bra, og jeg ser ikke noen utfordringer med det i det hele tatt.

Det er et utstrakt bruk av biarbeid, blant annet i dette skatteinnkrevingsprosjektet i Kongo, tenker du at det er gjort helt etter boka?

– Ja, biarbeidet er ikke utstrakt, det er i veldig begrenset. Det er gjort i en veldig begrenset tidsperiode, og det ble gjort i en opprydning rett og slett for å terminere prosjektene, avslutte jobben og mitt engasjement overlevere det til noen andre. Det var helt nødvendig og veldig begrenset.

Er du riktig mann nå til å ta Ferde videre?

– Det får eierne og styret vurdere, vi har gjort en vanvittig jobb for at selskapet skal følge offentlige regler. Vi var i en situasjon der vi fikk med oss masse bindinger inn, de måtte vi rydde i og det har vi gjort. Alt det du referer til det går tilbake til de første månedene etter oppkjøpet der vi faktisk ikke var compliant, men der vi jobbet beintøft for å bli det.

Artikkelen er oppdatert: I en tidligere versjon var Juvik sitert på at «pengesekken» i Kongo-prosjektet ble stengt høsten 2018. Ferde har i ettertid korrigert at uttalelsen gjaldt 2017. Selskapet har lagt til at pengestrømmen ble strammet inn høsten 2017 og stengt i mars 2018.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger