Datatilsynet advarer mot PST-forslag

Datatilsyner er advarer mot PSTs forslag om å lagre informasjon om nettdebattanter. – Det var et klart premiss for datalagringsdirektivet at innholdsdata ikke skal lagres, sier Datatilsynet.

Datatilsynet skeptiske til PST-forslag

Datatilsyner og Ove Skåra reagerer kraftig på PSTs forslag om å lagre informasjon om nettdebattanter.

Foto: Fredrik Varfjell/ Tore Meek / SCANPIX

PST mener norske virksomheter som tilbyr nettsteder hvor man kan komme med kommentarer på debattsider, bør ha plikt til å lagre IP-adressen og når innlegg ble publisert. IP-adressen er den unike ID-en som brukes til å identifisere brukerens PC.

PST mener dette er nødvendig for å etterforske trusler mot myndighetspersoner, melder Aftenposten.

Datatilsynet er svært skreptiske til forslaget, og sier det er en utvidelse av datalagringsdirektivet man har advart mot.

– Det har bare gått et år siden Stortinget innførte datalagringsdirektivet i Norge, og da satte vi noen klare grenser for hva som skulle lagres. Det var et klart premiss for det vedtaket at innholdsdata ikke skal lagres, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til NRK.

Nettaviser

Dersom PSTs forslag blir en del av datalagringsdirektivet vil det innebære at de fleste avisenes nettsteder og andre debattsider vil måtte lagre personlig informasjon om brukerne.

Datatilsynet mener en lagringsplikt for media og debattsider går langt ut over premissene for vedtaket fra Stortinget.

– Vi hadde en svært omfattende debatt om datalagringsdirektivet da det ble innført, og Datatilsynet advarte mot denne innføringen. Noe av det vi presiserte der var at det var en fare for en formålsutglidning, sier Skåra.

Skåra mener at det å akseptere prinsippet om å lagre tele - og internettdata, etter hvert kan føre til at en rekke ulike aktører etter hvert lagrer enda mer sensitiv informasjon.

– Det er mange problemer knyttet til lagring av tele - og internettdata. Når det gjelder lagring av IP-adresser for media, må mange ulike redaktørstyrte nettsteder lagre data, i tillegg til flere tusen andre nettsteder.

– Er det ikke greit at man må tenke gjennom hva man sier på nettet?

– Her må vi spole tilbake til den debatten som var. Her satte politikerne ned noen grenser, og det er for tidlig å begynne å diskutere disse grensene bare ett år etter, mener Skåra.

Kokkvold

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier det er uaktuelt at PSTs forslag skal gjelde mediene.

Foto: Roald Berit / SCANPIX

– Ikke aktuelt for mediene

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier til Aftenposten at han forstår at PST ønsker en slik utvidelse av datalagringsdirektivet, men mener norske medier ikke kan etterkomme en slik utvidelse.

– Det berører både kildevernet og retten til å redigere mediene som man vil innenfor norsk lov. Dessuten er det et sentralt poeng for journalister at man må være uavhengige overfor statsmakten. Det må også folk være trygge på, sier Kokkvold.

Seksjonssjef Fredrik W. Knudsen i Post- og teletilsynet sier at det må en politisk avklaring til om rammene for hva som skal lagres skal endres slik PST foreslår.

En slik endring er det lite sannsynlig at politikerne vil gå med på, mener Knudsen.

EU-direktivet skulle etter planen ha vært innført i Norge i 1. april i år, men implementeringen er utsatt flere ganger og det jobbes nå med 1. januar 2013 som mål.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger