Reagerer på forslag om muslimske barnevernsinstitusjoner: – Helt uaktuelt

Islamsk Råd Norge har bedt regjeringen om å vurdere egne barnevern­institusjoner for muslimske barn. Stortings­representant Abid Raja (V) mener forslaget er helt uaktuelt.

Abid Raja, Venstre

HELT UENIG: Stortingsrepresentant Abid Raja mener reglene og prinsippene må være helt like for alle barn i Norge.

Foto: Ketil Kern / NRK

I høringsnotatet for forslaget til ny barnevernslov skriver Islamsk Råd Norge at «departementet må vurdere muligheten for å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner.» Det var Vårt Land som omtalte saken først.

– Det er mange barn og foreldre som sliter med å samarbeide med barnevernet, sier Abdirahman Diriye, styreleder i Islamsk Råd Norge til NRK.

Ifølge notatet foreslår Islamsk Råd at det opprettes institusjoner med ansatte som har muslimsk bakgrunn, og som kan gi omsorg til barn fra muslimske familier.

T_ac0qhMTq4

MUSLIMSKE BARNEVERNSINSTITUSJONER: Styrelederen i Islamsk Råd Norge mener det bør være egne hjem for muslimske barn.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til at deres kultur språk og religion blir ivaretatt. Dette blir ikke gjort i dag, sier Diriye.

– Uaktuelt

Stortingsrepresentant Abid Raja er ikke tvil om hva han synes om forslaget. Han tar i bruk store bokstaver når han svarer NRK:

– I Norge kan vi IKKE ha et barnevern for kristne barn, et annet for jødiske, et eget for muslimske, sier Raja.

Han mener man ikke kan dele opp hjelpeapparat på etnisitet og religiøst opphav.

– Vi må heller jobbe for samhold og fellesskap for alle, sier han.

Muslimer reagerer

Forslaget faller heller ikke i smak hos Muslimsk Dialognettverk.

– Når man ønsker å ha egne barnevernsinstitusjoner i stedet for å tilrettelegge eller styrke eksisterende institusjoner, så mener jeg at man ikke har forstått sitt samfunnsansvar, sier grunnlegger for Muslimsk Dialognettverk, Arshad Jamil.

Jamil mener at man heller burde jobbe for en inkluderende tiltak og ikke en som fører til segregering.

Arshad Jamil

NEGATIV: Grunnlegger for Muslimsk Dialognettverk, Arshad Jamil mener egne institusjoner for muslimske barn vil bidra til segregering.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Dette forslaget fører til at det blir mer stereotypi mot muslimer og fremmer segregering. Og det er ikke det vi trenger disse dager og heller jobbe sammen for å løse disse utfordringene, mener han.

Identitetskonflikt

Diriye mener at muslimske barn sliter med identitetskonflikt når de havner i barnevernet.

– Problemet for mange barn i dag er at de ikke helt aner sin tilhørighet og får problemer med å være sammen med sin opprinnelige familie når de blir voksne, forteller Diriye.

Han mener det er for tidlig å si noe om hva som kan bli konsekvensene dersom man hadde opprettet muslimske barnevernsinstitusjoner.

– Dette er bare et av forslagene vi kommer med for å sørge for at hensynet til det som er barnets beste blir ivaretatt. Vi ivaretar interesserende til veldig mange muslimer og det er derfor vi kommer med dette forslaget, avslutter Diriye.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger