Aasrud hemmeligholder for mye

Regjeringen lovte mer åpenhet, men hemmeligholder en rekke dokumenter på feil grunnlag. – Svært beklagelig, mener ekspert på offentlig rett.

Professor Fridthjof Bernt

Professor Fridthjof Bernt mener flere av departementets dokumenter er feilgradert.

Statsråd Rigmor Aasrud hemmeligholder en rekke dokumenter på feil grunnlag. Det er hennes departement som har ansvar for Statens åpenhetspolitikk.

NRK har fått innsyn i en rekke dokumenter som først var unntatt offentlighet, men som Riksrevisjonen har nedgradert.

Rigmor Aasrud

Det er Rigmor Aasruds departement som har ansvar for Statens åpenhetspolitikk.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Flere dokumenter fra Fornyings-, forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Departementets Servicesenter (DSS) er gradert feil.

NRK har lagt dokumentene frem for en av Norges fremste eksperter på offentlig rett, professor Fridthjof Bernt. Han konkluderer slik:

  • Dokumenter som ikke har noe med domstolene å gjøre er feilaktig gradert som rettsdokumenter.
  • Dokumenter som skulle ha en tidsbegrenset gradering, frem til Riksrevisjonen var ferdig med en rapport, er blitt unntatt offentligheten.
  • Dokumenter er blitt unntatt offentlighet, uten å vise til hvilken lov det er snakk om.
  • Det laget en mal eller et stempel som åpenbart viser til feil lov.

– Det betyr i alle fall at vi har et system det er vanskelig å trenge inn i, og at det i praksis blir slik at mange dokumenter som skulle vært offentlige, ikke blir kjent av allmennheten. Det er svært beklagelig, uttaler Fridthjof Bernt.

– Liten innsikt

Han mener avgjørelsene tyder er tatt av personer som egentlig ikke har noe særlig innsikt i de reglene det er tale om.

– Dette avspeiler misvisende informasjon, for den som ser disse påtegningene. Og det avspeiler vel en viss form for manglende juridisk kompetanse, hos dem som har påført dette, mener Bernt.

– Tror du at dette kan føre til mer hemmelighold enn egentlig nødvendig?

– Ja, det er jo åpenbart at dette skaper et ugjennomsiktig system for journalister og andre som ønsker å trenge inn i systemet. Så ja, dette er svært uheldig, svarer Bernt.

Fronter åpenhetskultur

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har det overordnede ansvar for åpenhet og statens kommunikasjonspolitikk. Dette skriver FAD om hva som er målet for statens åpenhetskultur, i «Statens kommunikasjonspolitikk», fastsatt av FAD 16. oktober 2009.

  • Staten skal være åpen, tydelig og tilgjengelig for innbyggerne.
  • Staten skal legge vekt på en på en god dialog med mediene og sikre den og innbyggerne innsyn i sin virksomhet.
  • Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar.
  • Virksomhetene skal sørge for at ledere på alle nivåer, samt saksbehandlere og førstelinje, har nødvendig kompetanse som sikrer høy kvalitet på kommunikasjonsarbeidet.

Mener feilen blir oppdaget

Rigmor Aasrud innrømmer at departementet har gjort feil.

– Det er ingen tvil om det er brukt feil lovhjemmel. Selvsagt burde vi ikke brukt den lovhjemmelen. Men feilen ble oppdaget da det kom en innsynsforespørsel, forklarer statsråd Rigmor Aasrud.

Hun påpeker at departementet er opptatt av åpenhet.

– Det er viktig at man ikke bygger alt vi gjør på en spesifik sak.

– Hva gjør dere for å unngå dette i fremtiden?

– Vi prøver å holde våre saksbehandlere oppdatert på lovgivningen. Det er opplagt av FAD er opptatt av åpenhet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger