Hopp til innhold

Advarer mot useriøse aktører: – En fare for miljøet og utnytter sårbare mennesker

Politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Skatteetaten har avdekt urovekkende funn i bilvaskebransjen. Nå ber de bileiere ta mer ansvar.

Beholdere med spillolje stående utendørs uten tildekning sikring.

SPILLOLJE: Beholdere med spillolje stående utendørs uten tildekning eller sikring er bekymringsfullt, mener A-krimsenteret.

Foto: Politiet

En ny rapport om arbeidskriminalitet avdekker at bilvaskebransjen preges av useriøse aktører. Dette til tross for at bilpleiebransjen har vært hyppig kontrollert av myndighetene de seneste årene.

Campingvogn er overnattingssted til ansatte på verksted.

Denne campingvognen var overnattingssted for ansatte ved et bilpleieverksted. Den sto klemt mellom bildekk og avfall. Det var ingen brannvarsling eller innlagt vann.

Foto: Politiet

– Vi har gjort oppdagelser av både trygdesvindel, brudd på arbeids- og lønnsvilkår, skatteunndragelser og utnyttelse av sårbare mennesker, sier leder for Arbeidslivskrimsenteret i Oslo Olav Norheim.

Rapporten bygger på kontroller av 37 virksomheter innen bilpleie, som ble gjennomført i Oslo og Akershus i fjor. Den er utarbeidet av A-krimsenteret, som er et samarbeid mellom politiet, skatteetaten, Nav og arbeidstilsynet.

Funnene vekker uro.

– Vi ser en del aktører som er kjent fra før. En god del har blitt dømt for forhold knyttet til arbeidslivskriminalitet og driver fortsatt med det, sier han.

Såkalt «stråmannsvirksomhet» og konkurskriminalitet er også noe de har registrert.

– Vi ser knytninger til både hvitvasking og narkotika. Noe vi synes er særlig alvorlig er at man bruker lovlig næringsliv til andre kriminelle forhold, forteller Norheim.

Olav Norheim, leder for A-krimsenteret i Oslo

ARBEIDSTAKERE: – Vi ser ofte at det er utenlandske arbeidstakere som ofte utnyttes, sier Olav Norheim, leder for a-krimsenteret i Oslo.

Foto: Margret Helland / NRK

Svart arbeid

Hovedorganisasjonen Virke, som representerer den norske bensinstasjonsnæringen, anslår at det vaskes biler svart for rundt 200 millioner kroner årlig.

Det bekymrer. De frykter det kan gå utover bedriftene og arbeidsplassene til de seriøse aktørene.

– I ytterste konsekvenser kan det føre til at færre har en trygg og sikker jobb å gå til. At flere bedrifter må legge ned sin virksomhet, som er det siste vi ønsker i denne perioden vi er i nå, sier leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman.

Virke er redd medlemmer mister omsetning til de useriøse aktørene. De opplever at de blir kjørt hardt på pris og at de får en konkurranse som ikke er rettferdig i markedet.

– Det skal være riktig pris på bilvask og forbrukerne skal selvfølgelig gis en god pris, men markedsprisen kan ikke ligge så lavt at det ikke overholder myndighetenes krav til bilvask, sier Winkelman.

leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman.

BEKYMRET: ​​​​​​​ – Vi ser at miljøkravene ikke blir overholdt blant useriøse aktører.

Foto: Olav Døvik / NRK

Godkjenningsordning

Virke har over tid stil krav om at myndighetene etablerer en egen godkjenningsordning for bilvask. Lik den Arbeidstilsynet har for renholdsvirksomheter.

– En slik ordning vil gjøre det enkelt for forbrukerne å få orientert seg i markedet. En oversikt over de seriøse aktørene samtidig som det vil gjøre det vanskelig for de useriøse aktørene å få beholde sin posisjon i markedet, sier han.

Han håper regjeringen legger til rette for denne godkjenningsordningen fra 2021.

Tungmetaller og veistøv

Virke mener det er to funn i rapporten som er spesielt alvorlig.

– Det ene er at det utnytter arbeidskraft. Det er gjerne mennesker som har en utenlandsk bakgrunn og som er i en sårbar situasjon, sier han.

Det andre er strengt miljøkrav som ikke blir overholdt.

– Her investerer bransjen gode miljøkrav som vi ser at de useriøse aktørene gir blanke i. Det fører til urimelig kostnadsulempe for de seriøse aktørene, sier han.

Blant virksomhetene som ble kontrollert i Oslo hadde over 40 prosent mangler.

– Det er tungmetaller, partikler fra veistøv og olje til avløpsvann. Disse utslippene må deponere på et godkjent sted for at vi skal være sikre på at det ikke havner i naturen. Havner det i naturen kan det skade dyr- og planteliv. Det kan gjøre uopprettelige skader, sier han.

Politiets bilder av avfallsdunker med spillolje og annet avfall.

RISIKO: Beholdere med spillolje stående utendørs.

Foto: Politiet

– Ta ansvar

Leder for A-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, oppfordrer de som skal vaske bilen om å ta litt mer ansvar.

– De som bryter lovverket operere ofte med svært lave priser, og utkonkurrerer dermed de redelige. Forbrukerne må være bevisste på at hvis et tilbud er for godt til å være sant, skyldes det ofte arbeidslivskriminalitet, sier Norheim.

Han legger til at det er viktig at forbrukerne tar ansvar.

– Vi vil gjøre de tiltakene vi mener er nødvendig for å få bort useriøse aktører. Det er også viktig at forbrukerne forsøker å ta ansvar, selv om vi forstår at det er krevende å se hvem som er seriøse og ikke. At du ber om kvittering og ikke bare baserer det hele på pris, avslutter han.

Brannfarlige elektriske defekter inne på bilvask.

BRANNFARLIG: Kontrollørene avdekte brannfarlige og defekte kontakter inne i en vaskehall.

Foto: Politiet

Les også: Etter 43 storaksjoner mot konkurrentene har bilverkstedet økt omsetningen med 30 millioner

Les også: – Vi ble glemt av Arbeidstilsynet

AKTUELT NÅ